Seminariun KA PAN - Rzeszów 2015

advertisement
KOMITET ANTROPOLOGII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Komitet Antropologii Polskiej Akademii Nauk
zaprasza na seminarium, na którym
Prof. dr hab. Joachim Cieślik
wygłosi referat p.t.
Genom – scenariusz życia,
środowisko jego reżyserem
Seminarium odbędzie się 26 marca 2015r. o godz. 12:30
w auli Wydziału Wychowania Fizycznego UR, ul. Cicha 2
Zainteresowanych pracowników naukowych, studentów i doktorantów
serdecznie zapraszamy.
Prof. zw. dr hab. Joachim Cieślik jest autorem koncepcji: „Wielopoziomowego rozwoju fenotypowego osobnika i populacji w
ontogenezie”. Jest współautorem podręczników Antropologia fizyczna PWN i Antropologia PWN oraz ponad 100 artykułów
naukowych i innych opracowań monograficznych, a także wielu projektów badawczych krajowych i międzynarodowych.
Wypromował ponad 130 magistrów i 9 doktorów. Był kierownikiem Zakładu Biologii Rozwoju Człowieka do 2012r.,
prodziekanem Wydziału Biologii UAM, prorektorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest współtwórcą i był
dwukrotnie vice przewodniczącym Ogólnopolskiej Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej. Obecnie jest vice przewodniczącym
Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, przewodniczącym Komitetu Antropologii PAN, stałym członkiem Komisji
Antropologicznej PAU oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego.
Download