Seminariun KA PAN - Rzeszów 2015

advertisement
KOMITET ANTROPOLOGII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Komitet Antropologii Polskiej Akademii Nauk
zaprasza na seminarium, na którym
Prof. dr hab. Joachim Cieślik
wygłosi referat p.t.
Genom – scenariusz życia,
środowisko jego reżyserem
Seminarium odbędzie się 26 marca 2015r. o godz. 12:30
w auli Wydziału Wychowania Fizycznego UR, ul. Cicha 2
Zainteresowanych pracowników naukowych, studentów i doktorantów
serdecznie zapraszamy.
Prof. zw. dr hab. Joachim Cieślik jest autorem koncepcji: „Wielopoziomowego rozwoju fenotypowego osobnika i populacji w
ontogenezie”. Jest współautorem podręczników Antropologia fizyczna PWN i Antropologia PWN oraz ponad 100 artykułów
naukowych i innych opracowań monograficznych, a także wielu projektów badawczych krajowych i międzynarodowych.
Wypromował ponad 130 magistrów i 9 doktorów. Był kierownikiem Zakładu Biologii Rozwoju Człowieka do 2012r.,
prodziekanem Wydziału Biologii UAM, prorektorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest współtwórcą i był
dwukrotnie vice przewodniczącym Ogólnopolskiej Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej. Obecnie jest vice przewodniczącym
Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, przewodniczącym Komitetu Antropologii PAN, stałym członkiem Komisji
Antropologicznej PAU oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards