Zagadnienia na obronę

advertisement
Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z zakresu seminarium magisterskiego
Komunikacja społeczna
1. Pojęcie informacji publicznej
2. Ustawa o ochronie języka polskiego – próba oceny
3. Akty prawne regulujące przestrzeń informacyjną i obrót informacją
4. Specjalizacja języków – pojęcie języka prawnego i prawniczego
5. Język w urzędach
6. Język polityki i komunikacja polityczna
7. Komunikowanie społeczne
8. Rola komunikowania w życiu społecznym
9. Definicje komunikowania
10. Środki i formy komunikacji społecznej
11. Modele komunikowania
12. Cechy komunikowania masowego
13. Funkcje komunikacji
14. Komunikowanie jako mediowanie procesów społecznych
15. Główne problemy relacji mediów ze społeczeństwem
16. Komunikowanie masowe a zmiana społeczna
17. Pojęcie społeczeństwa informacyjnego
18. Pojecie społeczeństwa obywatelskiego
19. Podstawy polityki informacyjnej samorządów terytorialnych
20. Przestrzeń informacyjna samorządu
21. Funkcja rzecznika prasowego i jego rola w budowaniu wizerunku gminy
22. Komunikacja wewnątrz instytucji
23. Pojęcie public relations
24. Public relations jako forma komunikowania masowego
25. Reklama polityczna jako komunikacja masowa
Literatura:
Tomasz Goban Klas, Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa Kraków, 1999.
Bohdan Jung (red.) Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej, SGH,
Warszawa, 2001.
Walery Pisarek (red.) Polszczyzna 2000, Ośrodek Badań Prasoznawczych, UJ, Kraków
1999
Joanna Regulska, (red). Grochem o ścianę…? Polityka informacyjna samorządów
terytorialnych, Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa 1997
Download