Początki historii, Mezopotamia, Egipt, Palestyna - BEZ

advertisement
Początki historii, Mezopotamia, Egipt,
Palestyna
Pobrane z www.Bez-Nauki.pl
1.
Starożytność to:
2.
Pradzieje człowieka dotyczą czasu:
3.
Kroniki, mapy i listy to źródła:
4.
Epoka historia najnowsza:
5.
Pierwszą istotą człekokształtną był:
6.
Neardeltańczyk to:
7.
Pięć epok pradziejów ludzkości to:
8.
Rewolucja metarulgiczna dotyczyła:
9.
Mezopotamia położona była pomiędzy rzekami:
10.
Sieć irygacyjna to:
11.
Faraon:
12.
Hammurabi:
13.
Wiara Egipcjan to:
14.
Palestyna dzieli się na:
15.
Ł»ydzi:
16.
Menes:
17.
Przyporządkuj chronologicznie etapy historii
pisma:
18.
Asyryjczycy zostali pokonani przez Persów w:
19.
Despotyzm to:
20.
Sumerowie to mieszkańcy:
[ ] Pierwsza epoka
[ ] Druga epoka
[ ] Trzecia epoka
[ ] od 476r.n.e do 1453r.n.e
[ ] od 356r.p.n.e do 476r.n.e
[ ] od pojawienia się człowieka do wynalezienia pisma
[ ] językowe
[ ] pisane
[ ] materialne
[ ] etnograficzne
[ ] trwa nadal
[ ] trwała do I Wojny Światowej
[ ] trwała do 1918 r
[ ] homo habilis
[ ] homo sapiens
[ ] homo erectus
[ ] australopitek
[ ] homo sapiens
[ ] homo sapiens sapiens
[ ] homo erectus
[ ] epoka kamienia łupanego
[ ] epoka żelaza
[ ] paleolit
[ ] mezolit
[ ] neolit
[ ] epoka brązu
[ ] zajęcie się przez człowieka rolnictwem
[ ] wytopu metali
[ ] osiadłego trybu życia
[ ] Eufrat i Nil
[ ] Tygrys i Nil
[ ] Eufrat i Tygrys
[ ] sposób nawadniania stworzony przez
Palestyńczyków
[ ] sposób nawadniania stworzony przez Egipcjan
[ ] był władcą absolutnym
[ ] był podporządkowany kapłanom
[ ] był uważany za syna boga Re
[ ] podporządkował sobie Sumerów
[ ] stworzył prawo zwyczajowe
[ ] był królem Egiptu
[ ] monoteizm
[ ] politeizm
[ ] Samarię
[ ] Izrael
[ ] Judeę
[ ] Galileę
[ ] byli zwartą grupą społeczną
[ ] byli narodem zjednoczonym przez króla Saula
[ ] wierzyli w jednego boga
[ ] zjednoczył Asyryjczyków
[ ] zjednoczył Dolny i Górny Egipt
[ ] to najniższa warstwa społeczna w Palestynie
[ ] hieroglify, piktogramy, pismo klinowe, alfabet grecki
[ ] piktogramy, pismo klinowe, hieroglify, alfabet grecki
[ ] piktogramy, hieroglify, pismo klinowe, alfabet grecki
[ ] 548 r.p.n.e
[ ] 458r.p.n.e
[ ] 538r.p.n.e
[ ] 538r.n.e
[ ] forma władzy
[ ] władza ograniczona
[ ] władza nieograniczona
[ ] Egiptu
[ ] Mezopotamii
[ ] Palestyny
Poprawne odpowiedzi
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
Druga epoka
pisane
australopitek
epoka kamienia łupanego,
epoka żelaza,
paleolit,
mezolit,
neolit,
epoka brązu
Eufrat i Tygrys
był władcą absolutnym,
był uważany za syna boga Re
politeizm
2.
4.
6.
8.
od pojawienia się człowieka do wynalezienia pisma
trwa nadal
homo sapiens
wytopu metali
10.
12.
sposób nawadniania stworzony przez Egipcjan
podporządkował sobie Sumerów,
stworzył prawo zwyczajowe
Samarię,
Judeę,
Galileę
zjednoczył Dolny i Górny Egipt
14.
byli narodem zjednoczonym przez króla Saula,
16.
wierzyli w jednego boga
piktogramy, pismo klinowe, hieroglify, alfabet grecki 18.
forma władzy,
20.
władza nieograniczona
538r.p.n.e
Mezopotamii
Download