1 - Początki cywilizacji - I klasa - dawidka.maly

advertisement
1 - Początki cywilizacji.doc
(103 KB) Pobierz
Zagadnienia do klasówki – Początki cywilizacji
Co to jest historia ?
Uczeń :
1.
2.
3.
4.
Wyjaśnia, na czym polega praca historyka i archeologa.
Omawia rolę źródeł historycznych w procesie poznawania dziejów.
Wyjaśnia, w jaki sposób historyk dokonuje analizy źródeł historycznych.
Zna epoki historyczne oraz potrafi określić ich ramy chronologiczne.
-
pojęcia : historiografia, relacje ustne, źródło historyczne, źródła pisane, źródła niepisane, źródła
ikonograficzne,
źródła
kartograficzne,
krytyka
źródła,
synteza
wiadomości,
chronologia, cezura, prahistoria, genealogia, numizmatyka, archiwistyka, heraldyka, sfragistyka, archeologia
Prahistoria człowieka
Uczeń :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wyjaśnia, jak doszło do powstania gatunku ludzkiego. Przedstawia etapy jego ewolucji.
Wskazuje sprzeczność między nauką o ewolucji człowieka a głoszoną przez wieki koncepcją kreacjonizmu.
Przedstawia najistotniejsze cechy wyglądu różnych gatunków człowieka i określa jego umiejętności nabywane w czasie
rozwoju.
Opisuje warunki życia ludzi w czasach prehistorycznych.
Omawia znaczenie tworzenia i praktycznego zastosowania narzędzi oraz opanowania umiejętności krzesania ognia w życiu
człowieka pierwotnego.
Wyjaśnia, na czym polegała zależność człowieka od przyrody w okresie paleolitu.
-
Pojęcia i nazwy : ewolucja, kreacjonizm, archeologia, antropologia, hominidy, australopitek, homo
habilis, homo erectus, neandertalczyk, homo sapiens, paleolit, starsza epoka kamienia, epoka kamienia
łupanego,
człowiek z Cro - Magnon, sztuka jaskiniowa, Wielka Matka, Wenus z
Willendorfu, koczownik, koczowniczy tryb życia, społeczność łowiecko – zbieracka
-
postacie : Karol Darwin
-
nazwy geograficzne i miejsca związane z tematem :

Afryka środkowo – wschodnia - miejsce narodzin pierwszych hominidów

Altamira, Lascaux - miejsca największych znalezisk sztuki jaskiniowej
-
Praca z mapą

Uczeń poprawnie wskazuje na mapie miejsce narodzin pierwszych hominidów

określa kierunki osiedlania się poszczególnych gatunków człowieka
daty :

5 - 4 milionów lat temu – pojawienie się pierwszych hominidów (australopiteki)

ok. 2 500 000 lat temu – pojawienie się gatunku homo habilis

ok. 2 000 000 lat temu – pojawienie się gatunku homo erectus

ok. 250 000 lat temu – pojawienie się Neandertalczyka

ok. 200 000 lat temu – pojawienie się gatunku homo sapiens w Afryce

ok. 40 000 lat temu – pojawienie się gatunku homo sapiens w Europie (człowiek z Cro Magnon)
-

2 000 000 – 8 000 lat p.n.e. – okres paleolitu
Czas wielkich przemian
Uczeń :
1.
2.
3.
4.
5.
Przedstawia wpływ zmian klimatycznych na tryb życia człowieka pierwotnego.
Omawia tryb życia i zajęcia ludzi epoki neolitu.
Wyjaśnia, w jaki sposób człowiek na przestrzeni wieków udoskonalał stosowane przez siebie narzędzia.
Opisuje wygląd i funkcje budowli megalitycznych.
Omawia proces powstawania pierwszych miast w epoce neolitycznej oraz przedstawia różnice między społecznością rolniczą
i miejską.
-
Pojęcia i nazwy : osiadły tryb życia, rolnictwo, hodowla, neolit, rewolucja neolityczna, młodsza epoka
kamienia, epoka kamienia gładzonego, ośrodek miejski, handel, rzemiosło, brąz, epoka brązu, epoka
żelaza, Hetyci, budowle megalityczne, Stoneheng, dolmeny
-
miejsca związane z tematami :

Bliski Wschód, Mezopotamia (tereny gdzie zaczęła się epoka neolitu oraz miał miejsce początek epoki
brązu)

Jerycho w Palestynie (najstarszy odkryty ośrodek miejski na Bliskim Wschodzie)

Catal Huyuk w Turcji (osada o charakterze miejskim, pochodząca z epoki neolitu)

Azja Mniejsza (obszar na którym leży dzisiejsza Turcja – na terenie Azji Mniejszej za sprawą Hetytów
najwcześniej upowszechnił się wytop żelaza)

Żyzny Półksiężyc - pas ziem o większej żyzności, mający kształt wielkiego półksiężyca, ciągnącego się
od Egiptu poprzez Palestynę i Syrię po Mezopotamię – obszar na którym rozpoczęła się rewolucja
neolityczna
-
Praca z mapą :

uczeń wskazuje położenie geograficzne Mezopotamii oraz terytorium Bliskiego Wschodu

wskazuje obszary wchodzące w skład Żyznego Półksiężyca

wskazuje położenie geograficzna najstarszych miast na Bliskim Wschodzie
-
daty :






ok. 9 000 lat p.n.e – początek epoki neolitycznej na Bliskim Wschodzie (upowszechnienie się rolnictwa)
IX tysiąclecie p.n.e – powstanie najstarszego ośrodka o charakterze miejski na terenie Palestyny
(Jerycho)
VIII tysiąclecie p.n.e – powstanie najstarszego ośrodka o charakterze miejskim na terenie dzisiejszej
Turcji (Azja Mniejsza) – Catal Huyuk
IV tysiąclecie p.n.e – pojawienie się pierwszych narzędzi miedzianych na terenie Bliskiego Wschodu
ok. 3400 lat p.n.e – początek epoki brązu na Bliskim Wschodzie
około 1180 r. p.n.e. – upowszechnienie wytopu żelaza przez Hetytów na terenie Azji Mniejszej
W kraju Sumerów
Uczeń :
1.
2.
3.
4.
5.
Wyjaśnia, w jaki sposób warunki naturalne panujące na obszarze Mezopotamii wpłynęły na proces powstania pierwszych
cywilizacji.
Omawia organizację miast – państw sumeryjskich.
Przedstawia związek między budową i utrzymaniem sieci irygacyjnej a powstaniem miast – państw sumeryjskich.
Przedstawia przyczyny oraz okoliczności upadku miast – państw sumeryjskich.
Omawia osiągnięcia cywilizacyjneSumerów
-
Pojęcia i
teokratyczna,
Gilgameszu”
nazwy
:
system irygacyjny, cywilizacja, Sumerowie, miasto – państwo, władza
ensi, monarchia, zikkurat, pismo klinowe, religia politeistyczna, ,,epos o
-
postacie : Gilgamesz, Sargon Wielki z Akadu,
-
miejsca związane z tematami :

Mezopotamia – obszar na którym powstały najstarsze cywilizacje na Bliskim Wschodzie

Eufrat i Tygrys – rzeki między którymi położona jest Mezopotamia

Eridu, Ur, Uruk, Kisz, Lagasz, Umma – miasta państwa sumeryjskie

Sumer – kraina w południowej Mezopotamii na obszarze której rozwinęła się cywilizacja sumeryjska

Akad – kraina w środkowej Mezopotamii na obszarze której powstało państwo Sargona I Wielkiego
Praca z mapą :

uczeń wskazuje na mapie obszar Mezopotamii – określa dokładne położenie Sumeru i Akadu

określa położenie miast sumeryjskich
daty :

około 3500 lat p.n.e – przybycie Sumerów na terytorium Mezopotamii

II połowa III tysiąclecia (2334 – 2279 r. p.n.e) – istnienie państwa Sargona z Akadu (podbój państw
sumeryjskich)
-
-
Babilonia i Asyria
Uczeń :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Omawia okoliczności powstania państwa babilońskiego oraz jego organizację.
Omawia system religijny starożytnej Babilonii.
Wskazuje osiągnięcia cywilizacyjne Babilończyków.
Wyjaśnia najważniejsze zasady prawne zawarte w Kodeksie Hammurabiego.
Opisuje okoliczności powstania państwa asyryjskiego oraz przedstawia jego rozwój terytorialny na przestrzeni wieków.
Potrafi wskazać czynniki, które umożliwiły Asyryjczykom prowadzenie skutecznych podbojów.
Przedstawia osiągnięcia cywilizacji asyryjskiej.
-
pojęcia i nazwy : Wieża Babela, Kodeks Hammurabiego, Marduk,
-
postacie : Hammurabi, Nabuchodonozor II, Sargon II, Asurbanipal
-
miejsca związane z tematami :

Babilonia, Asyria – państwa, które powstały na terenie Mezopotamii w II tysiącleciu p.n.e.

Niniwa – stolica Asyrii

Babilon – stolica Babilonii
-
Praca z mapą :
-
daty :


Uczeń wskazuje obszary, na których powstała Babilonia i Asyria
wskazuje poprawnie położenie Babilonu i Niniwy




I połowa II tysiąclecia p.n.e – powstanie Babilonii i Asyrii
XVIII w. p.n.e – panowanie w Babilonii króla Hammurabiego
X – VII w. p.n.e – okres największego rozkwitu Asyrii
612 r. p.n.e – zburzenie Niniwy przez Babilończyków
...
Plik z chomika:
dawidka.maly
Inne pliki z tego folderu:

4 - Wczesne średniowiecze.doc (50 KB)
3 - Starożytny Rzym.doc (118 KB)
2 - Starożytna Grecja.doc (101 KB)
 1 - Początki cywilizacji.doc (103 KB)


Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
3 - Starożytny Rzym
 Dokumenty
 Galeria
 historia
 Prywatne
Download