Ewolucja człowieka. Czy człowiek pochodzi od małpy?

advertisement
Dnia 6 czerwca 2013 roku odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych
przygotowanych przez uczniów klasy II gimnazjum.
Ewolucja człowieka.
Czy człowiek pochodzi od małpy?
Uczennice próbowały odpowiedzieć na pytanie zadane w tytule projektu.
Przedstawiły teorie związane z pochodzeniem człowieka, jego ewolucją i perspektywą życia na Ziemi.
Uczennice wykazały podobieństwa i różnice w budowie anatomicznej wśród małp człekokształtnych
i człowieka. W swojej pracy oparły się o narzędzie ankiety przeprowadzonej przez uczniów szkoły oraz
odbyły wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
Przeprowadziły tam wywiad z pracownikiem ogrodu, Panią Anną Jakucińską, odpowiedzialną za
sekcję małp człekokształtnych w warszawskim ZOO.
Prelekcja 25 minutowa z pokazem slajdów
Autorki: Agnieszka Lemańczyk, Oliwia Pitkiewicz, Weronika Woźniak
Akademickie Gimnazjum nr 50 Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
23/06/2013
Ewolucja człowieka.
Czy człowiek pochodzi
od małpy?
Wykonały:
Oliwka Pitkiewicz
Weronika Woźniak
Agnieszka Lemańczyk
1
23/06/2013
Ewolucja (łac. evilutio – rozwinięcie) –
ciągły proces, polegający na
stopniowych zmianach cech
gatunkowych kolejnych pokoleń.
Co dalej?
Jak dalej nasz gatunek będzie ewoluował?
Jak bardzo nasza wiedza się poszerzy?
 Czy nasza sylwetka się znów zmieni?

Pierwszym gatunkiem człowieka był:


Te i jeszcze wiele pytań o ewolucji człowieka spędza
nam sen z powiek. Jednak im dłużej ewoluujemy, tym
bardziej nasz rozum się rozwija i więcej wiemy o
naszym gatunku...
Homo sapiens
9%
Australopitek,
Ardipitek
91%
2
23/06/2013
Pojawił się on:
ok. 3 mln lat
temu
56%
Człowiek rozumny właściwy
(współczesny) nazywany jest:
ok. 1,5 mln lub
200 tys lat
temu
44%
Homo sapiens
sapiens
96%
Homo habilis ,
Homo sapiens
4%
Nauka o człowieku, jako
istocie biologicznej to:
Podobieństwa i różnice
Człowiek, a małpa
Antropologia
92%
Ichtiologia
8%
Podobieństwa
Szympansy są najbliższymi krewnymi człowieka.
Niektórzy ludzie nie wiedzą o tym i przyczyniają się do
śmierci wielu szympansów niszcząc środowisko.
Zabijamy też je dla mięsa chociaż są objęte ochroną.
Małpa człekokształtna i człowiek mają
wiele wspólnych cech :
 dobrze rozwinięty mózg
 długie kończyny przednie
 budowa zębów trzonowych
 położenie oczu z przodu
 złożone zachowanie
społeczne
 długi okres rozwoju
osobniczego
 brak ogona
głowy
 5 -palczasta dłoń
 siedem kręgów szyjnych
 dobrze rozwinięte płuca
 obecność gruczołów
mlecznych
3
23/06/2013
Podobieństwa
Różnice
Różnice
Człowiek:
 wybitny rozwój mózgu
 rozwój kultury
 abstrakcyjne myślenie
 długa opieka nad
potomstwem
 ciągła ewolucja kulturowa
 zdolność do posługiwania
się mową
Mózg
Mózg
 wysoki stopień rozwoju
psychicznego
 szerokie kości biodrowe
 mniejsze owłosienie ciała
 zdolność manualna dłoni
 krzywizna w kręgosłupie
 stopy przystosowane do
chodzenia
Czaszka
4
23/06/2013
Dzień z życia małp w zoo
Dnia 15 marca odbyłyśmy rozmowę z panią Anną
Jakucińską, która zajmuje się sekcją małp
człekokształtnych w warszawskim zoo. Opowiedziała
nam o przebiegu dnia małp w zoo.
Rano kiedy opiekunowie przychodzą do zoo budzą
małpy i dają im śniadanie. W ciągu dnia organizują im
zabawy takie jak: szukanie pokarmu schowanego
przez ich opiekunów. Zajmują ich czas. Po obiedzie
małpy mają czas na odpoczynek i własne zajęcia.
Wieczorem dostają kolację i idą spać.
Nasze zdjęcia
(
i
5
23/06/2013
Ciekawostki
 Szympansy:
Czy uważasz, że człowiek pochodzi o małpy?
 Są to jedne z
najinteligentniejszych zwierząt
 Potrafią liczyć w myślach tak jak
ludzie
 Nuda je zabija
Nie
44%
 Posługują się narzędziami
Tak
56%
 Goryle:
 Żyją do 50 lat
 Samiec ma siłę 10 mężczyzn
 U dojrzałych samców pojawiają się
białe i srebrne włosy
Małpą człekokształtną jest:
Pawian,
Pigmejka,
Wyjec
23%
Szympans,
Goryl, Gibon,
Orangutan
77%
Już w starożytności powstawały pierwsze znane nam
teorie ewolucji.
 W XVII i XVIII zostało zdefiniowane pojęcie gatunku i
stworzone nazewnictwo gatunkowe.

Darwin wiedział już, że Ziemia ma za sobą długą
historię, znał też dane wielu innych nauk
przyrodniczych. A jego prekursorzy pokazali mu jak
organizmy zmieniały się w czasie…





Stworzył pierwsze znane nam
teorie ewolucji.
Pierwsza klasyfikacja organizmów
Wszystkie gatunki istot żywych
istnieją od początku świata.
Wykluczenie przepoczwarzania się jednych gatunków
w drugie.
Istoty niedoskonale dążą do wyższej doskonałości.
6
23/06/2013
 Lamarck stworzył pierwszy
rozbudowany system ewolucyjny
nazywany lamarkizmem.

Przeciwnik teorii ewolucji

Założenia i odkrycia:
 Wszystkie gatunki pozostają
niezmienne i nie doskonalą się.
 Pełnej harmonia miedzy formą, a funkcją
organizmów.
 Zasada korelacji części
 Narządy homologiczne i analogiczne
 Podstawowe założenia Lamarkizmu:
 Samorództwo
 Środowisko
 Narządy
 Doskonałość
Możliwe jest
wymieranie gatunków.
 Pojecie „wymarłych
światów”
 Katastrofizm.

Narządy homologiczne – możliwość pokrewieństwa miedzy gatunkami
Brytyjski przyrodnik
Twórca najpowszechniejszej teorii
ewolucji, jaką znamy.
 Odbył 5-letnią podróż dookoła świata.
 Dzieło „O powstaniu gatunków”.
 Teoria stworzona przez Darwina nosi
nazwę darwinizm.



Założenia darwinizmu:
 Różnice w tym samym
gatunku
 Genetyczne przekazywanie
cech potomstwu
 Wszystkie gatunki są ze
sobą spokrewnione
 Dobór płciowy
 Dobór naturalny
 Dobór sztuczny
7
23/06/2013
Wywodzi się od teorii Darwina i odkryć z dziedziny
genetyki i ekologii.
 Wskazuje ona na genetyczne podłoże zmian
ewolucyjnych.


Założenia:
 Mutacje
 Organizmy konkurują o zasoby środowiska.
 Dobór naturalny
 Cechy przodków są dziedziczne
 Pogląd filozoficzno-religijny.
 Założenia:
 Działanie ponadnaturalnych
sił wyższych
 Świat został ukształtowany w
obecnej postaci
 Organizmy nie wywodzą się
od wspólnego przodka
 Katastrofizm
 Współcześnie podważa
osiągnięcia biologii ewolucyjnej
i innych nauk przyrodniczych.
 Założenia:
Czy nadchodzi kres ewolucji człowieka?
 Pierwsza forma życia na Ziemi - prakomórka
 Występowanie
 Etapy rozwoju ewolucji:
 I – rozdzielenie linii rozwojowej roślin i zwierząt
 II – powstanie organizmów wielokomórkowych
 III –powstanie organizmów tkankowych
Nowe cechy człowieka:
 Wielka okrągła głowa
 Mała i bezzębna twarz
 Zanikający układ
pokarmowy
 Skrócony kręgosłup
 Trójpalczaste kończyny,
Nie ma to jednak nic
wspólnego z najnowszą
wiedzą.
Homo Sapiens nadal się zmienia:
 Mniejsze mózgi
 Większy iloraz inteligencji
 Zmiana proporcji ciała
 Powrót do ciemnego koloru skóry
 Promowanie genów odporności
 Zmiany w cechach mentalnych i zachowaniu
człowieka.
 Spowalnianie ewolucji – kraje wysoko rozwinięte
 Najszybsze zmiany ewolucyjne - Afryka
Moim zdaniem człowiek:
inne
25%
powstał w
procesie
ewolucji itp.
13% pochodzi z
kosmosu
12%
pochodzi od
Boga
50%
8
23/06/2013
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Film:
powinna-byc-uczona-w-szkolach/page-7 //czaszki
http://www.youtube.com/watch?v=YWdra-cV0XE

http://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/Mozg/04rozwoj.htm //mózgi
obrazy:
http://www.lib.utexas.edu/books/nzbirds/ //cuvier
strony:

www.blackwellpublishing.com/ridley/a-z/lamarck.asp //  http://edu.gazeta.pl/edu/2,130534,,,Darwinizm.html
lamarck

http://pl.shvoong.com/exact-sciences/1638135-teorie
http://www.biography13.com/2013/02/charles-darwinewolucji/
biography-profile-childhood-personal-life-major
http://www.panstwo.net/2069-darwinizm-%E2%80%93works.html // Darwin
dla-bezmyslnych

http://korwin-mikke.pl/forum/read.php?31,1403,page=2  http://www.sciaga.pl/tekst/33495-34// narządy homologiczne
rozwoj_mysli_ewolucyjnej_od_arystotelesa_do_darwina_

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4138 //kreacjonizm
oraz_teoria_darwina_z

http://www.990px.pl/index.php/tag/goryle/ //goryl i

http://inteligentnyczłowiek
projekt.pl/old/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=24&Itemid=12

http://www.nationalgeographic.pl/traveler/artykuly/pokaz/goryle-wlochaci-  http://pl.wikipedia.org/wiki/Neodarwinizm
kuzyni-z-gor-mglistych/ //goryl człowiek 2

http://www.kreacjonizm.org/

https://www.facebook.com/szympansy.pantroglodytes/p http://www.wprost.pl/ar/151493/Kres-ewolucjihotos //szympansy
czlowieka/

http://humanorigins.si.edu/evidence/human-family-treeKsiążki:
//drzewa genealogiczne

http://odkrywcy.pl/kat,1013295,title,Czym-szympans-  Słownik biologia wydawnictwo Greg, Kraków
rozni-sie-od
Marcin Ryszkiewicz – Ewolucja Od Wielkiego Wybuchu
czlowieka,wid,13499931,wiadomosc.html?smg4sticaid=61
do Homo Sapiens. //grafiki i informacje
0a37 //podobieństwa i różnice

http://watchtower-forum.pl/topic/1225-czy-ewolucja-
9
Download