www.flexhr.pl - - www.flexhr.pl

advertisement
[email protected]
www.flexhr.pl
AKADEMIA FLEXHR
WARSZTAT BUDOWANIA PROFILI KOMPETENCYJNYCH
Profil kompetencyjny jako podstawa zarządzania kompetencjami w
przedsiębiorstwie i rozwojem pracowników jest narzędziem ułatwiającym
identyfikowanie luk rozwojowych, oceniania pracowników, podejmowaniu
lepszych decyzji szkoleniowych oraz wspieraniu pracowników w ścieżkach
rozwoju i awansu.
Warsztat nauczy metod i technik stosowanych przy definiowaniu jakie
kompetencje są kluczowe dla wykonywania zadań na danym stanowisku.
Opis szkolenia:
Praktyczne zapoznanie się z metodami i technikami budowania
profili kompetencyjnych dla stanowisk lub grup stanowisk.
Cel szkolenia:
Szczególnie polecamy warsztat:
 Specjalistom ds. szkoleń
 Specjalistom ds. rekrutacji
 Pracownikom działu HR
 Trenerom wewnętrznym
 Kadrze menadżerskiej
Szkolenie dedykowane
jest:









Zagadnienia poruszane:

Korzyści:







Czas trwania:
Czym są profile kompetencyjne i jakie mają zastosowanie w
nowoczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi?
Różne podejścia w tworzeniu modeli kompetencyjnych
Jak przeprowadzać analizę zadań zawodowych pracowników?
Definiowanie grup stanowisk
Definiowanie grup kompetencji
Jak zbudować katalog kompetencji firmowych?
Jak określać wskaźniki behawioralne?
Szacowanie poziomu optymalnego dla stanowiska
Wdrożenie profili w organizacji, czyli jak komunikować nowy styl
zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Zdobycie wiedzy o praktycznych możliwościach zastosowania profili
kompetencyjnych w organizacji
Umiejętność analizy zadań pod kątem wymagań kompetencyjnych
Umiejętność budowania profili kompetencyjnych
Wiedza jak wdrożyć zarządzanie kompetencjami w organizacji, które
przyczyni się do:
efektywniejszych rekrutacji
wyznaczania czytelnych ścieżek rozwoju zawodowego
dokładniejszej analizy potrzeb szkoleniowych
sprawniejszego, bardziej obiektywnego i rzetelnego przeprowadzania ocen
pracowniczych
8 godzin szkoleniowych (7 godzin zegarowych)
-1-
[email protected]
www.flexhr.pl
Trener:
Emilia Szypryt - trener, doradca HR, coach ICC, menadżer rozwoju kadr i szkoleń.
Od 15 lat specjalizuje się w rynku szkoleń od strony: koordynatora szkoleń, ewaluatora programów
szkoleniowo – doradczych, trenera.
Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji społecznych, menedżerskich oraz szkolenia dla działów HR.
Wspiera także klientów w rozwoju kariery i aktywnym poruszaniu się po rynku pracy. Funkcję trenera
łączy z rolą doradcy, wdrażającego i zajmującego się doskonaleniem procesów HR m.in.: oceny
pracownicze, badania satysfakcji, ewaluacja programów szkoleniowych, systemy motywacyjne, ocena
kompetencji.
Cena za szkolenie: 590,00 netto
Rabaty:
150,00 za wczesny zapis (na 21 dni przed terminem szkolenia)
100,00 za drugą osobę z tej samej firmy
100,00 dla członków Izby Przemysłowo - Handlowej w Toruniu
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, certyfikat. Przygotowany jest również catering.
Szkolenie odbywa się w godzinach od 9.00 do 16.00, miejsce: Piano, ul. Grudziądzka 110, Toruń.
Zapisy na szkolenie:
1. Telefonicznie: +48 690 006 408
2. E-mailowo: [email protected]
3. Formularz zgłoszeniowy: www.flexhr.pl
-2-
Download