Możliwości wykonywania analiz Pracownia wyposażona jest w

advertisement
PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ I PATOGENÓW, ZAKŁAD BIOCHEMII KLINICZNEJ (+48 12 424-87-92)
Pracownia wyposażona jest w aparat do analizy ekspresji genów
techniką
Real-Time
PCR,
ekspresji
genów
w
technice
mikromacierzowej w oparciu o 7900 HF Fast System Applied
Biosystem. System do detekcji żeli G Box, TKBiotech
W ramach pracowni funkcjonuje w pełni wyposażona pracownia
umożliwiająca hodowle pierwotnych komórek oraz linii komórek
nowotworowych wyposażona w komory laminarne oraz inkubatory
do hodowli komórek w temperaturze 37ºC w atmosferze 5% CO2
Możliwości wykonywania analiz
- prowadzenie hodowli pierwotnych komórek i linii komórek nowotworowych
- izolacja DNA i RNA z powierzonego materiału
- badanie ekspresji genów do celów badań naukowych i diagnostycznych techniką Real Time PCR w przypadku pojedynczych genów lub wykorzystanie techniki macierzowej TLDA
(mała macierz w przypadku badania do 384 genów równocześnie)
- wykrywanie zakażeń wirusowych, bakteryjnych lub grzybowych Real Time PCR w przypadku pojedynczych genów lub wykorzystanie techniki macierzowej (mała macierz w
przypadku badania do 384 genów równocześnie)
- oznaczanie białek metodą western-blot
KATEDRA BIOCHEMII KLINICZNEJ UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM, 31-501 KRAKÓW, UL. KOPERNIKA 15A, TELEFON: +48 12 421 40 06
Download