GMO

advertisement
Co to jest GMO?
GMO to genetycznie zmodyfikowany organizm,
którego informacja genetyczna została sztucznie
zmieniona dzięki zastosowaniu inżynierii genetycznej.
Tego rodzaju zmiany nie zachodzą w sposób
naturalny w środowisku.
Najwięcej kontrowersji towarzyszy modyfikacjom
genetycznym polegającym na wprowadzeniu do
danego organizmu roślinnego genu pochodzącego
z innego gatunku. Tak powstają „rośliny
transgeniczne” używane m.in. do produkcji żywności
i pasz dla zwierząt.
Zalety żywności modyfikowanej
genetycznie
•
GMO mogą być uprawiane na terenach, gdzie
występują nieprzyjazne warunki klimatyczne takie
jak: mróz, wysoka temperatura, susze, nadmiar
promieniowania słonecznego
•
umożliwia uzyskanie wysokich plonów
zmodyfikowanych zbóż przy gorszych warunkach
glebowych
•
przedłużenie trwałości żywności oraz ułatwienie
składowania warzyw i owoców, które dłużej
pozostają świeże; ma to duże znaczenie w
transporcie
Wady żywności modyfikowanej
genetycznie
 ryzyko zdrowia dla człowieka
 odporność genów na antybiotyki
 uodpornione chwasty
 wysokie koszty badań
 mniejsza wartość odżywczą od żywności
pochodzącej z gospodarstw ekologicznych
Rodzaje modyfikacji genetycznych
 zmieniona zostaje aktywność genów naturalnie
występujących w danym organizmie;
 do organizmu wprowadzone zostają
dodatkowe kopie jego własnych genów;
 wprowadzany gen pochodzi z organizmu
innego gatunku (organizmy transgeniczne).
Przykłady modyfikacji
Porównanie dwóch owoców.
Pierwsze jabłko nie zostało zmodyfikowane.
Drugie tak.
Prezentację wykonali:
 Piotr Sularz
 Adrian Płomiński
Download