GMO

advertisement
Co to jest GMO ?
 GMO to organizm inny
niż organizm
człowieka, w którym
materiał genetyczny
został zmieniony
w sposób nie
zachodzący w
warunkach
naturalnych wskutek
krzyżowania genów
lub naturalnej
rekombinacji.
Modyfikacje, jakim
podlegają organizmy
można podzielić na trzy
grupy
*zmieniona zostaje aktywność
genów naturalnie
występujących w danym
organizmie
*do organizmu wprowadzone
zostają dodatkowe kopie jego
własnych genów
*wprowadzany gen pochodzi z
organizmu innego gatunku
(organizmy transgeniczne)
CELE
MODYFIKACJI
-odporność na szkodniki
-odporność na choroby wirusowe ,
grzyby , bakterie
-odporność na niekorzystne
warunki środowiska ( zasolenie
gleby , mróz , susza , metale
ciężkie )
-poprawa lub nadanie nowych
cech jakościowych
Niebezpieczeństwa związane z
modyfikacjami genetycznym
 Najewidentniejsze niebezpieczeństwo związane z
produkcję rośliny modyfikowanych jest zanieczyszczanie
DNA rośliny z tym sam gatunek w pobliskie polach, i
potem ewentualnie do innych gatunki i wtedy
zanieczyszczać ogólne środowisko genetyczne.
Niebezpieczna może być jedynie sytuacja, kiedy na skutek
modyfikacji w organizmie powstaje toksyna. Oczywiście
żywność jest sprawdzana pod tym kątem, jednak np.
pewne toksyczne kombinacje z lekami mogą wyjść na jaw
dopiero po wielu latach. Takie niebezpieczeństwa istnieją
także w przypadku niemodyfikowanej żywności, jednak
stulecia jej spożywania dają znacznie większą pewność niż
w przypadku świeżo wprowadzonych odmian po
modyfikacjach genetycznych.
Rośliny transgeniczne
 Modyfikowane genetycznie są głównie rośliny mające
duże znaczenie gospodarcze, zmiana genomu ma na
celu nadanie im pożądanych przez człowieka cech, tj.
większa trwałość, odporność na szkodniki, wirusy i
grzyby, herbicydy (środki ochrony roślin),
podniesienie ich cech jakościowych, np. lepszego
smaku.
Zwierzęta transgeniczne
Modyfikacje zwierząt nie są tak popularne jak roślin,
głównie ze względu na trudności w samym procesie
modyfikacji, proces jest bardzo skomplikowany i trwa
długo, koszty są bardzo duże.
Metody tworzenia genetycznie
zmodyfikowanych organizmów
 Aby otrzymany organizm był transgeniczny, należy do
niego wprowadzić kawałek DNA, który pochodzi od
obcego organizmu. Nim jakiś organizm zostanie
genetycznie zmieniony, transformowany, należy
posiadać fragment materiału genetycznego, który
pochodzi z innego organizmu. Może on zostać wycięty
z większego fragmentu DNA, dzięki enzymom
restrykcyjnym. Są to cząsteczki białek, które potrafią
przecinać nić DNA, częstokroć czynią to w
specyficznym miejscu, dzięki czemu możliwe jest
wycięcie takiego fragmentu jaki jest potrzebny.
Opinia
publiczna
Modyfikacja roślin
dzieli ludzi na trzy
grupy :
•Przeciwników GMO
•Zwolenników GMO
•Niezdecydowanych
Opinia publiczna
Aktualności z kategorii Organizmy transgeniczne:
*Wykryto genetycznie modyfikowany ryż LL Rice 601
*W Polsce można opracowywać nowe, rodzime rośliny
modyfikowane genetycznie
*GMO - na biopaliwa, pasze i dla przemysłu spożywczego
*Pierwszy lek od zmodyfikowanych genetycznie kóz
*Zakaz uprawy GMO w Polsce
*Rząd przeciwny GMO
*Powierzchnia upraw GMO na świecie stale wzrasta
*Transgeniczna kukurydza na niedobór żelaza
*Transgeniczny pomidor odporny na suszę
*Transgeniczna świnia dawcą organów dla ludzi?
*Genetycznie zmodyfikowane rośliny usuwają zanieczyszczenia
*Większość Polaków nie chce kupować GMO
*Unikanie GMO coraz bardziej kosztowne
Linki do stron:
 http://www.izba-ochrona.pl/
http://www.ekosamorzadowiec.pl/ekologia/artykuly_i_porady/176.html
http://www.biotechnolog.pl/pliki/GMO_styczen_2007.pdf
http://www.bank-zdjec.com/foto/496/
http://www.pbsdga.pl/x.php?x=627/GMO.html
http://www.gmo.pl/
Download