GMO w rolnictwie

advertisement
GMO W ROLNICTWIE
GMO
- to nie zwykłe krzyżówki, lecz organizmy, które
samoistnie NIGDY nie pojawiłyby się w naturze
(np. geny skorpiona wprowadzono do
kukurydzy),
- twory niedostatecznie przebadane.
GMO NA POLACH
- odporne na insekty, czyli roślina sama
produkuje substancję trującą dla
szkodników, jak i innych, także
pożytecznych organizmów żyjących na
danym terenie,
- wytrzymałe na pestycydy, czyli roślina ma
wbudowany gen odporności na opryski
chemiczne,
- wspiera wielkoobszarowe rolnictwo
monokulturowe.
NIEOPŁACALNE GMO
- plony z upraw GMO (m.in. kukurydzy) nie są
wyższe od plonów z upraw tradycyjnych,
- wzrost zużycia środków chemicznych
(z powodu np. uodparniania się chwastów i
szkodników),
- brak rynków zbytu,
- niższe ceny skupu plonów GMO.
PUŁAPKA GMO UZALEŻNIENIE OD
PRODUCENTÓW GMO
- GMO rozprzestrzenia się w niekontrolowany sposób w
środowisku naturalnym, zanieczyszczając pola z
tradycyjnymi uprawami,
- producenci GMO wytyczają rolnikom procesy o
naruszenie praw patentowych i kradzież nasion, nawet
przypadku niezamierzonego skażenia pól,
- umowy patentowe zabraniają rolnikom zachowywać
nasiona na kolejne wysiewy i obligują ich do
stosowania środków chemicznych, których
producentami są z reguły producenci nasion GMO.
NIEPOTRZEBNE GMO
- rolnicy nie muszą stawać się zależni od
ponadnarodowych koncernów, na świecie
gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na produkty
pochodzące z upraw wolnych od GMO,
- GMO nie rozwiązuje problemu głodu,
- GMO nie sprawdza się w obliczu zmian klimatu.
RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA
W ROLNICTWIE
- uprawa tradycyjnych gatunków roślin
przyczynia się do wzmacniania lokalnego
rolnictwa,
- tradycyjne gatunki roślin wykazują duże
zdolności adaptacyjne w obliczu zmian klimatu, a
rozwój ich upraw stanowi odpowiedź na problem
głodu.
ROLNICTWO W POLSCE
- 90% gospodarstw do 15 ha, które stanowią
50% obszarów rolnych,
- nadal cenione za uprawę rodzimych,
tradycyjnych odmian, na które rośnie popyt w
kraju i zagranicą,
- model rolnictwa GMO jest zagrożeniem dla
rozdrobnionego, zróżnicowanego rolnictwa w
Polsce.
ROLNICTWO W POLSCE CO DALEJ?
- zakaz upraw i obrotu kukurydzą GMO oraz
kolejne zakazy w przypadku dopuszczania na
rynki europejskie innych gatunków GMO
jedynym zabezpieczeniem polskiej wsi,
- sześć krajów Unii Europejskiej, w tym takie
potęgi rolne jak Francja i Niemcy, w obronie
charakteru i opłacalności rodzimego rolnictwa
wprowadziły zakazy upraw i obrotu kukurydzą
oraz innymi gatunkami GMO na swoim
terytorium.
W prezentacji wykorzystano m.in. dane z raportów i opracowań:
• ENCODE Project – the United States National Human Genome Research
Institute,
• Agriculture & Food, Who Benefits from GM Crops? The Rise in Pesticide
Use – Friends of the Earth,
• Failure to Yield – Union of Concerned Scientists,
• IAASTD, International Assessment of Agricultural Knowledge, Science
and Technology for Development – ONZ, Bank Światowy,
• Problem: Bezpieczeństwo a zmiany klimatu, Rozwiązanie: Różnorodność
biologiczna – Greenpeace,
• Testimonies of Contamination – Greenpeace.
Więcej informacji: www.greenpeace.pl
Kontakt: Joanna Miś, [email protected]
Download