Innowacje na rynku żywności. Konsument – Trendy

advertisement
Innowacje na rynku żywności. Konsument – Trendy – Strategie
Poznań, 24.11.2016r.,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Aula, al. Niepodległości 10
9.00-10.00- rejestracja uczestników (II piętro, przed Aulą), kawa
10.00- 10.10 powitanie i uroczyste rozpoczęcie konferencji
dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP, Prodziekan Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Kierownik Katedry Strategii Marketingowych
10.10-11.40 sesja plenarna: Innowacje produktowe, w kanałach dystrybucji, w komunikacji
marketingowej na rynku produktów żywnościowych. Praktyczne doświadczenia w zakresie
wprowadzania innowacji
Moderator: prof. dr hab. Krystyna Rejman, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie
Uczestnicy:

dr hab. Inż. Krzysztof Koszela, Dyrektor Rozwoju Rynków Zagranicznych, Członek
Zarządu Colian Holding S.A., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rafał Wadlewski – Dyrektor ds. Olejów Butelkowanych ZT „Kruszwica” S.A., Bunge
Polska

Łukasz Rybczonek, Marketing & Expansion Director, Coolomat Sp. z o.o.

Joanna Bociąg, Client Service Manager, Branch Brothers Sp. z o.o. Sp. k.

Maciej Szaroleta, Dyrektor Strategii, Albedo Marketing Sp. z o.o.
11.40-12.00 – przerwa kawowa
12.00-13.30 panel dyskusyjny: Innowacje w badaniach i badania innowacji
Moderator: dr Michał Gazdecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uczestnicy:

Magdalena Maruszczak, Director, Head of Marketing and Communications, KPMG

Daniel Mrulewicz, Dyrektor ds. Badań Sensorycznych, JS Hamilton Poland S.A.

dr hab. Krystyna Szymandera-Buszka, Kierownik Pracowni Analiz Sensorycznych,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Agata Markiewicz, Właścicielka/Konsultantka, Consumer Insight Consulting

dr hab. Ewa Jerzyk, prof. nadzw. UEP, Kierownik Pracowni Badań Konsumenckich,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
13.30-14.30 – obiad
14.30 – 16.00 – dwie sesje równoległe – prezentacje artykułów w formacie data blitz
Sesja I: Innowacje na rynku żywności. Zachowania konsumentów (Aula)
Moderator: dr Jolanta Tkaczyk, Akademia Leona Koźmińskiego
Uczestnicy:






Anna Kowalska, Ocena wiedzy konsumentów na temat bezpieczeństwa żywności i jej
wpływ na decyzje zakupowe
Paweł Boczar, Lucyna Błażejczyk-Majka, Konsumenci oleju rzepakowego versus
konsumenci oleju słonecznikowego w Polsce
Piotr Gaczek, Aneta Disterheft, Wpływ emocji incydentalnych na skłonność do
posługiwania się regułą satysfakcji lub maksymalizacji w kontekście wyboru produktów
spożywczych
Anna Harton, Agnieszka Giżyńska , Joanna Myszkowska-Ryciak, Wiedza żywieniowa
rodziców a spożycie mleka i produktów mlecznych przez dzieci w wieku przedszkolnym
Marzena Jeżewska-Zychowicz, Marta Sajdakowska, Sylwia Żakowska-Biemans, Znaczenie
motywacji zdrowotnej w warunkowaniu konsumpcji pieczywa oraz skłonności do
nabywania pieczywa o podwyższonych walorach zdrowotnych
Joanna Kaczorowska, Krystyna Rejman, Ewa Halicka, Zachowania nabywcze pokolenia
millennialsów a innowacje rynkowe dla zrównoważonej konsumpcji żywności






Joanna Myszkowska-Ryciak, Aleksandra Zawiślak, Anna Harton, Ewa Lange, Analiza
powszechności wykorzystania produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla
niemowląt w wybranej grupie rodziców oraz kosztów diety opartej na produktach
specjalistycznych
Marta Sajdakowska, Sylwia Żakowska-Biemans, Marzena Jeżewska-Zychowicz, Wybrane
produkty zbożowe z dodatkiem błonnika w opinii konsumentów
Jolanta Tkaczyk, Marcin Awdziej, Zaangażowanie konsumenta w zakup produktów
żywnościowych a skłonność do generowania przekazów w komunikacji nieformalnej
Paulina Witt, Maria Śmiechowska, Ocena postaw i zachowań konsumentów na rynku
cydrów
Julia Wojciechowska-Solis, Andrzej Soroka, Konsumpcja żywności ekologicznej
świadomym wyborem stylu życia
Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Zachowania konsumentów na rynku żywności
ekologicznej w świetle wyników badań empirycznych w województwie lubuskim
Sesja II: Innowacje na rynku żywności. Strategie przedsiębiorstw i trendy w konsumpcji (sala
308)
Moderator: dr Anna Rogala, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uczestnicy:








Anetta Barska, Konsument generacji Y na rynku żywności
Paweł Bryła, Strategia marketingowa producenta żywności ekologicznej – studium
przypadku firmy EKO-AR
Szczepan Figiel, Tradycyjne produkty żywnościowe – innowacje czy imitacje?
Elżbieta Goryńska-Goldmann, Innowacyjność surowca jako podstawa budowania
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
Monika Hajdas, Innowacje a problem marnowania żywności
Maria Jeznach, Agnieszka Tul-Krzyszczuk, Małgorzata Kosicka-Gębska, Artur Pawlak,
Opakowania aktywne w decyzjach nabywczych konsumentów na przykładzie opakowań
mięsa pakowanego w atmosferze ochronnej
Aleksandra Kaniewska-Sęba, Rozwój marketingu mobilnego w komunikacji z klientami na
rynku produktów żywnościowych
Magdalena Kozera-Kowalska, Elżbieta Goryńska-Goldmann, Innowacje w zakresie
promocji na przykładzie rynku mięsa wieprzowego




Wojciech Kozłowski, Anna Rutkowska, Megatrendy w konsumpcji żywności a marketing
społecznie zaangażowany
Adam Miara, Możliwości finansowania badań w branży rolno spożywczej w kontekście
nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020
Anna Murawska, Różnice w konsumpcji owoców i warzyw w różnych typach gospodarstw
domowych
Joanna Stanisławska, Tendencje zmian w konsumpcji żywności polskich gospodarstw
domowych
16.00 – 16.30 – podsumowanie konferencji (Aula)
Download