Program konferencji - Uniwersytet Medyczny im. Karola

advertisement
Ogólnopolska Konferencja Suicydologiczna pt. Zachowania Samobójcze młodzieży
w II dekadzie XXI w.
Serdecznie
zapraszamy
Państwa
do
udziału
w
Ogólnopolskiej
Konferencji
Suicydologicznej pt. Zachowania Samobójcze młodzieży w II dekadzie XXI wieku. Będzie
ona miała miejsce 19 października 2016 roku w Poznaniu, w budynku Urzędu
Marszałkowskiego, który mieści się na ulicy Aleje Niepodległości 34.
Celem Ogólnopolskiej Konferencji jest przedstawienie szczegółowych aspektów
dotyczących współczesnych zachowań suicydalnych młodych ludzi. Obrady będą miały
charakter ekspercki.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:
Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab.
Andrzej Tykarski
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
Organizatorzy:
Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Program Konferencji
8:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30–11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
Rejestracja uczestników
otwarcie. przedstawienie gości, wystąpienie przedstawiciela władz
uczelni i towarzystwa suicydologicznego
prof. dr hab. Agnieszka Gmitrowicz, Kiedy i jak oceniać ryzyko
samobójcze u młodzieży
prof. dr hab. Józef Kocur, Uzależnienia behawioralne a zagrożenia
samobójstwem u młodzieży
prof. dr hab. Antoni Florkowski, Psychiatryczne, rodzinne i
socjoekonomiczne czynniki ryzyka zachowań samobójczych wśród
młodzieży
dr Krzysztof Rosa, Zachowania samobójcze młodzieży – mity a
fakty
12:00-12:20
Przerwa kawowa
12:20-12:50
dr Włodzimierz A. Brodniak, Dylematy zapobiegania
samobójstwom dzieci i młodzieży
mgr Ryszard Jabłoński, Wiedza i postawy personelu szkoły
wobec samobójstwa ucznia
dr hab. Adam Czabański, Młodzież o samobójstwach swoich
rówieśników
12:50-13:20
13:20-13:50
13:50-14:10
Zakończenie
Download