Komunikat w sprawie wirusa - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

advertisement
Komunikat w sprawie wirusa
WUP Poznań 26.03.2015
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o fałszywych mailach z wirusem, które
wykorzystują domenę @wup.poznan.pl. Wiadomości przychodzą z fikcyjnych adresów
mailowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Maile nie posiadają
treści,
tylko
załącznik
zawierający
wirusa.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prosi o ignorowanie takiej korespondencji i
nieotwieranie dołączonych do niej załączników, które mogą spowodować
zawirusowanie komputera.
Download