Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

advertisement
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Nr sprawy: WUPIV/3/1200/22/2016
Poznań, dnia 08.09 2016r.
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
Dotyczy zapytania ofertowego na usługę organizacji i przeprowadzenia dwóch jednodniowych
szkoleń zamkniętych pt. „ Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016” dla
pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
na organizację i przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń zamkniętych pt. „ Nowelizacja ustawy
Prawo zamówień publicznych 2016” dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybrano ofertę firmy SEKA S.A. ul. Paca 37, 04-386
Warszawa, ODDZIAŁ POZNAŃ ul. Norwida 14, 60-867 Poznań
Uzasadnienie: oferta była prawidłowa oraz otrzymała łącznie 100 punktów w kryterium cena oraz w
kryterium dodatkowego doświadczenia trenera.
W niniejszym zapytaniu ofertę złożyli również Wykonawcy:
Nazwa firmy
Punktacja
- PunktacjaRazem
cena
doświadczenie
1 Wektor Szymon Trzemżalski ul. Lawendowa
1, 35-605 Rzeszów
24,62 pkt
40 pkt
64,62 pkt
2
3
4
5
6
7
Adept Spółka Cywilna ul. Zacna 26, 80-283
Gdańsk
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, Aleja
Niepodległości 16/9, 65-048 Zielona Góra
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
SEMPER ul. Libelta 1a/2, 61-706 Poznań
SEKA S.A. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa,
ODDZIAŁ POZNAŃ ul. Norwida 14, 60-867
Poznań
Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju
Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51, 60-115
Poznań
Pracownia TEMBO Magdalena Urbańska ul.
Miastkowska 86, 60-184 Poznań
48 pkt
40 pkt
88 pkt
47,06 pkt
40 pkt
87,06 pkt
25,60 pkt
40 pkt
65,60 pkt
60 pkt
40 pkt
100 pkt
-
-
-
-
-
-
Z wybranym Wykonawcą umowa zostanie podpisana 16 września 2016 roku.
Sławomir Wąsiewski
Wicedyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
…………………………………..
(podpis osoby upoważnionej)
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel.: 61 846 38 78, faks: 61 846 37 20
www.efs.wup.poznan.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Download