roczna klasa 1 geo

advertisement
WYMAGANIA DO KLASÓWKI ROCZNEJ
UCZEŃ UMIE:








określić położenie geograficzne, odczytać skalę mapy i ją przekształcić; obliczyć długość
rzeczywistą, na mapie, skalę mapy;
narysować za pomocą poziomic rozpoznać różne formy terenu; odczytać wysokość
bezwzględna, policzyć wysokość względną;
obliczyć kąt padania promieni słonecznych w dni rozpoczynające pory roku;
rozpoznać rysunek, gdzie i kiedy świeci w taki sposób Słońce w ciągu roku
obliczyć czas miejscowy i strefowy;
obliczyć temperaturę powietrza na górze lub w dolinie; obliczyć średnią temperaturę,
amplitudę temperatur; sumę opadów;
odczytać strefę klimatyczną i typ klimatu;
odczytać dane z tabeli, wykresu, mapy;
UCZEŃ WIE:

co to jest południk, równoleżnik, zna ich cechy;

zna konsekwencje ruchu obrotowego i obiegowego;

zna planety Układu Słonecznego; czym różni się planeta od gwiazdy, meteorytu i satelity;

zna strefy oświetlenia Ziemi;

gdzie przebiega granica zmiany daty i jakie są tego konsekwencje; jak liczy się, czy dany rok
jest przestępny;

zna skład i budowę atmosfery, jak powstają i gdzie występują wiatry stałe, zmienne i
sezonowe; zna rodzaje opadów, zna strefy klimatyczne świata i ich charakterystykę, zna
składniki pogody i czynniki klimatotwórcze;

co to są prądy morskie i jaki mają wpływ na klimat; jest rzeka główna, dopływ, zlewisko, dział
wód, źródło, ujście, rodzaje ujść; typy jezior

zna przyrządy do mierzenia temperatury, ciśnienia, wiatru, opadów oraz jednostki pomiarów

wie, co to jest i jak powstaje wiatr, zna: pasat, antypasat, monsun, bryzę, halny

zna rodzaje mórz i potrafi podać ich przykłady

zna budowę wnętrza Ziemi; ruchy płyt litosfery (strefa subdukcji, ryftu); zna budowę wulkanu,
zna zjawiska związane z krawędziami płyt litosfery, wie czym się różnią góry fałdowe od
zrębowych

zna typy wietrzeń i ich skutki; działalność rzeki; typy wybrzeży morskich; działalność wiatru na
pustyniach; pojęcia: abrazja, korazja, deflacja; zna biegi rzeki i procesy tam zachodzące.
KONIECZNIE KALKULATOR i ATLAS
Download