Plan zakupów i usług 2017

advertisement
Nr pozycji
w planie
Indeks
Rodzaj dostawy/usługi
Nazwa Jednostki Organizacyjnej
CZĘŚCI ZAMIENNE URZĄDZEŃ
1-1-5-46
56
1-1-6-17
112
1-1-15-1
155
1-1-15-2
156
1-1-15-3
157
1-1-15-4
1-1-15-5
158
159
1-1-15-6
160
1-1-15-7
161
1-1-16-3
164
1-1-17-3
168
1-1-18-1
169
1-1-18-2
1-1-18-3
170
171
1-1-18-4
172
Biblioteka Główna
Dział Informatyki
Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Ośrodek Studiów Weterynaryjnych
Części sieci internetowej (urządzeń - sieciowych, infastruktury sieciowej, tablic i
Pracownia Komputerowa Kierunku Geodezji
skrzynek terminalowych)
Pracownia Komputerowa Kierunku Inżynieria Środowiska WIŚiG
Stacja Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa w Garlicy Murowanej
Stanowisko ds. Technicznej Obsługi Sal Dydaktycznych
Studium Języków Obcych
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
DOPOSAŻENIE / MODERNIZACJA URZĄDZEŃ
Biblioteka Główna
Dział Informatyki
Doposaż/modernizacja sieci internetowej - (urządzeń sieciowych, infastruktury
Pracownia Komputerowa Kierunku Geodezji
sieciowej, tablic i skrzynek terminalowych)
Pracownia Komputerowa Kierunku Inżynieria Środowiska WIŚiG
Stanowisko ds. Technicznej Obsługi Sal Dydaktycznych
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
OPROGRAMOWANIE I SYSTEMY INFORMATYCZNE
Pakiety oprogramowania do kontroli - przemysłowej - komputerowy system
Dział Informatyki
sterujący
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Dział Informatyki
Pakiety oprogramowania bibliotecznego Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Ośrodek Studiów Weterynaryjnych
Pakiety oprogramowania medycznego Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Biuro Promocji i Informacji
Pracownia Komputerowa Kierunku Geodezji
Pakiety oprogramowania edukacyjnego Pracownia Komputerowa WR
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Biuro Programów Dyd-Nauk
Dział Informatyki
Dział Nauczania
Dziekanat WIŚiG
Pakiety oprogramowania administracyjnego Dziekanat WL
Ośrodek Studiów Weterynaryjnych
Zespół Laboratoriów Wydziału
Zespół Radców Prawnych
Dział Informatyki
Dział Nauczania
Instytut Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej
Katedra Geodezji Rolnej, Katastaru i Fotogrametrii
Pakiety oprogramowania do analizy danych Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Zakład Gleboznawstwa Leśnego
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Dział Informatyki
Instytut Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej
Katedra Geodezji
Katedra Geodezji Rolnej, Katastaru i Fotogrametrii
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Przedłużenie / aktualizacja licencji na - pakiety oprogramowania i systemy
Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
informatyczne
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
Ośrodek Studiów Weterynaryjnych
Pełnomocnik ds. administracyjno- finansowych WL
Pracownia Komputerowa Kierunku Geodezji
Stanowisko ds. Technicznej Obsługi Sal Dydaktycznych
Zespół Radców Prawnych
OPROGRAMOWANIE DLA SIECI, INTERNETU I IN
Pakiety oprogramowania do serwera sieci - WWW (np. poczty elektronicznej, stron
Dział Informatyki
WWW)
OPROGRAMOWANIE PRZETWARZAJĄCE TRANSAKCJE
Przedłużenie / aktualizacja licencji na - pakiety oprogramowania przetwarzających
Dział Informatyki
transakcje
Stacja Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa w Garlicy Murowanej
OPROGRAMOW. DO TWORZENIA DOKUMENTÓW, RYS
Biblioteka Główna
Dział Ewidencji Księgowej
Dział Informatyki
Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
Dziekanat WIŚiG
Dziekanat WL
Pakiety oprogramowania do tworzenia - dokumentów
Katedra Fizjologii I Endokrynologii Zwierząt
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Ośrodek Studiów Weterynaryjnych
Pracownia Komputerowa Kierunku Inżynieria Środowiska WIŚiG
Sekcja ds. Nadzoru Technicznego
Zespół Radców Prawnych
System zarządzania dokumentacją Dziekanat WR
Pakiety oprogramowania prezentacyjnego Dziekanat WR
Dział Informatyki
Pakiety oprogramowania do projektowania - wspomaganego komputerowo (CAD)
Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Sekcja ds. Nadzoru Technicznego
Kwota Netto
Kwota BruttoKwota netto EUROSuma Netto
123 365,04
151 739,00
29 549,22
1 000,00
95 000,00
300,00
4 065,04
10 000,00
500,00
2 000,00
7 500,00
2 000,00
1 000,00
120 500,00
1 500,00
100 000,00
10 000,00
2 000,00
6 000,00
1 000,00
652 955,94
50 000,00
10 000,00
10 000,00
1 100,00
7 407,41
7 000,00
10 000,00
20 000,00
10 000,00
5 000,00
1 000,00
50 000,00
1 000,00
4 000,00
1 000,00
2 439,02
50 000,00
4 000,00
15 000,00
48 000,00
1 000,00
20 000,00
2 800,00
29 000,00
42 300,00
1 500,00
10 000,00
145 000,00
1 000,00
2 000,00
41 000,00
7 990,00
2 200,00
1 000,00
1 219,51
5 000,00
25 000,00
5 000,00
3 000,00
160 000,00
1 230,00
116 850,00
369,00
5 000,00
12 300,00
615,00
2 460,00
9 225,00
2 460,00
1 230,00
148 215,00
1 845,00
123 000,00
12 300,00
2 460,00
7 380,00
1 230,00
803 135,80
61 500,00
12 300,00
12 300,00
1 353,00
9 111,11
8 610,00
12 300,00
24 600,00
12 300,00
6 150,00
1 230,00
61 500,00
1 230,00
4 920,00
1 230,00
2 999,99
61 500,00
4 920,00
18 450,00
59 040,00
1 230,00
24 600,00
3 444,00
35 670,00
52 029,00
1 845,00
12 300,00
178 350,00
1 230,00
2 460,00
50 430,00
9 827,70
2 706,00
1 230,00
1 500,00
6 150,00
30 750,00
6 150,00
3 690,00
196 800,00
239,53
22 755,04
71,86
973,69
2 395,27
119,76
479,05
1 796,45
479,05
239,53
28 862,97
359,29
23 952,67
2 395,27
479,05
1 437,16
239,53
156 400,38
11 976,33
2 395,27
2 395,27
263,48
1 774,27
1 676,69
2 395,27
4 790,53
2 395,27
1 197,63
239,53
11 976,33
239,53
958,11
239,53
584,21
11 976,33
958,11
3 592,90
11 497,28
239,53
4 790,53
670,67
6 946,27
10 131,98
359,29
2 395,27
34 731,37
239,53
479,05
9 820,59
1 913,82
526,96
239,53
292,11
1 197,63
5 988,17
1 197,63
718,58
38 324,27
160 000,00
196 800,00
38 324,27
44 000,00
40 000,00
4 000,00
512 075,73
4 000,00
243,90
250 000,00
7 000,00
3 000,00
1 500,00
1 000,00
2 800,00
1 000,00
2 000,00
1 300,81
3 000,00
3 000,00
3 000,00
10 000,00
100,00
580,00
54 120,00
49 200,00
4 920,00
629 853,15
4 920,00
300,00
307 500,00
8 610,00
3 690,00
1 845,00
1 230,00
3 444,00
1 230,00
2 460,00
1 600,00
3 690,00
3 690,00
3 690,00
12 300,00
123,00
713,40
10 539,17
9 581,07
958,11
122 655,81
958,11
58,42
59 881,67
1 676,69
718,58
359,29
239,53
670,67
239,53
479,05
311,58
718,58
718,58
718,58
2 395,27
23,95
138,93
Suma Brutto
Suma netto EUR
Wstępna kwalifikacja procedur i
orientacyjne daty złożenia w DZP
wniosków zbiorczych do procedur
przetargowych
Wniosek nr z dnia
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1748/2017 z dnia 28.03.2017
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1747/2017 z dnia 28.03.2017
29 549,22 EUR
123 365,04 zł
151 739,00 zł
29 549,22 EUR
28 862,97 EUR
120 500,00 zł
148 215,00 zł
28 862,97 EUR
60 000,00 zł
73 800,00 zł
14 371,60 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1731/2017 z dnia 28.03.2017
11 100,00 zł
13 653,00 zł
2 658,75 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1773/2017 z dnia 28.03.2017
14 407,41 zł
17 721,11 zł
3 450,96 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1775/2017 z dnia 28.03.2017
156 400,38 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
45 000,00 zł
55 350,00 zł
10 778,70 EUR
DZP 291/1740/2017 z dnia 28.03.2017
Zamówienie do 30 tys. Euro
Zamówienie do 30 tys. Euro
Zamówienie do 30 tys. Euro
113 439,02 zł
139 529,99 zł
27 171,67 EUR
DZP 291/1723/2017 z dnia 28.03.2017
Zamówienie do 30 tys. Euro
Zamówienie do 30 tys. Euro
169 600,00 zł
208 608,00 zł
40 623,73 EUR
Usługa organizowana przez DI
Usługa organizowana przez DI
239 409,51 zł
294 473,70 zł
57 344,97 EUR
Usługa organizowana przez DI
Usługa organizowana przez DI
125 000,00 zł
196 800,00 zł
Usługa organizowana przez DI
Usługa organizowana przez DI
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1742/2017 z dnia 28.03.2017
Przetarg 4
Przetarg 4
29 940,84 EUR
29 940,84 EUR
10 539,17 EUR
44 000,00 zł
54 120,00 zł
10 539,17 EUR
122 655,81 EUR
276 844,71 zł
340 519,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
3 690,00 zł
3 690,00 zł
10 680,00 zł
13 136,40 zł
66 311,70 EUR
718,58 EUR Zamówienie do 30 tys. Euro
718,58 EUR Zamówienie do 30 tys. Euro
2 558,15 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1764/2017 z dnia 28.03.2017
DZP 291/1765/2017 z dnia 28.03.2017
DZP 291/1770/2017 z dnia 28.03.2017
1-1-18-5
173
1-1-18-6
174
1-1-18-9
177
1-1-18-10
178
1-1-18-11
179
1-1-19-1
180
1-1-19-2
181
1-1-19-3
182
1-1-20-1
183
1-1-20-2
184
1-1-20-3
185
1-1-20-4
186
1-1-21-2
187
1-1-21-3
188
1-1-21-4
189
1-1-22-1
191
1-1-22-2
192
1-1-22-3
193
1-1-23-1
1-1-23-3
194
196
1-1-23-4
197
1-1-24-1
198
1-1-24-2
199
1-1-25-1
200
1-1-26-1
202
Dział Informatyki
Dziekanat WIŚiG
Dziekanat WR
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Katedra Fizjologii I Endokrynologii Zwierząt
Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Pakiety oprogramowania graficznego Pracownia Komputerowa Kierunku Inżynieria Środowiska WIŚiG
Pracownia Komputerowa WR
Sekretariat Rektora
Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Pakiety oprogramowania do sporządzania - wykresów
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
Pakiety oprogramowania do przetwarzania - obrazów
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Dział Aparatury Naukowo-Dydaktycznej
System obrazowania i archiwizowania Dział Informatyki
Dział Informatyki
Przedłużenie/aktualizacja licencji na - pakiety oprogramowania do tworzenia
Sekcja ds. Nadzoru Technicznego
dokumentów, rysowania, odwzorowania, tworzen
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Zespół Radców Prawnych
OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY FINANSOWEJ I R
Pakiety oprogramowania do analizy - finansowej
Dział Informatyki
Dział Informatyki
Pakiety oprogramowania do - rachunkowości/księgowości
Ośrodek Studiów Weterynaryjnych
Przedłużenie / aktualizacja licencji na - pakiety oprogramowania do analizy
Dział Informatyki
finansowej i rachunkowości / księgowości
OPROGRAMOWANIE ANALITYCZNE, NAUKOWE, MAT
Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu
Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Analityczne lub naukowe pakiety - oprogramowania
Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Matematyczne lub prognozujące pakiety - oprogramowania
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Instytut Produkcji Roślinnej
Pakiety oprogramowania statystycznego Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Dział Informatyki
Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
Katedra Geodezji
Przedłużenie / aktualizacja licencji na - pakiety oprogramowania -analityczne,
Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu
naukowe, matematyczne lub prognozujące
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Zakład Inżynierii Leśnej
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
OPROGRAMOWANIE KOMUNIKACYJNEGO I MULTIME
Dział Informatyki
Pakiety oprogramowania komunikacyjnego Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Dział Informatyki
Pakiety oprogramowania do - wideokonferencji
Zespół Laboratoriów Wydziału
Pakiety oprogramowania multimedialnego Dział Informatyki
OPROGRAMOWANIE DLA BAZ DANYCH I OPERACYJ
Dział Informatyki
Systemy baz danych Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Biblioteka Główna
Dział Informatyki
Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Systemy operacyjne (np. linux, windows) Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Katedra Zastosowań Matematyki
Ośrodek Studiów Weterynaryjnych
Stacja Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa w Garlicy Murowanej
Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Biblioteka Główna
Dział Informatyki
Przedłużenie / aktualizacja licencji na - pakiety oprogramowania dla baz danych i
Dziekanat WH
operacyjnych
Katedra Geodezji
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE
Pakiety oprogramowania do kodów - kreskowych
Dział Informatyki
Pakiety oprogramowań prawniczych (np. - lex)
Dział Informatyki
Dział Informatyki
Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Przedłużenie / aktualizacja licencji na - pakiety oprogramowania użytkowego
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu
OPROGRAMOWANIE DO OCHRONY ANTYWIRUSOWEJ
Dział Informatyki
Pakiety oprogramowania antywirusowego Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Przedłużenie / aktualizacja licencji na - pakiety oprogramowania do ochrony
Instytut Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej
antywirusowej
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
OPROGRAMOWANIE - SYSTEMY INFORMACYJNE
System poczty elektronicznej Dział Informatyki
OPROGRAMOW.ARKUSZY KALKULAC. I ROZSZERZE
Pakiety oprogramowania arkuszy - kalkulacyjnych
Ośrodek Studiów Weterynaryjnych
5 000,00
1 500,00
3 000,00
2 000,00
2 000,00
100,00
2 500,00
2 000,00
2 000,00
600,00
5 000,00
1 626,02
5 000,00
3 000,00
40 000,00
5 000,00
2 800,00
70 000,00
50 000,00
3 425,00
10 000,00
2 000,00
122 439,02
40 000,00
40 000,00
2 439,02
6 150,00
1 845,00
3 690,00
2 460,00
2 460,00
123,00
3 075,00
2 460,00
2 460,00
738,00
6 150,00
2 000,00
6 150,00
3 690,00
49 200,00
6 150,00
3 444,00
86 100,00
61 500,00
4 212,75
12 300,00
2 460,00
150 599,99
49 200,00
49 200,00
2 999,99
1 197,63
359,29
718,58
479,05
479,05
23,95
598,82
479,05
479,05
143,72
1 197,63
389,48
1 197,63
718,58
9 581,07
1 197,63
670,67
16 766,87
11 976,33
820,38
2 395,27
479,05
29 327,41
9 581,07
9 581,07
584,21
40 000,00
49 200,00
9 581,07
171 004,55
8 000,00
8 000,00
8 000,00
10 000,00
10 000,00
284,55
1 000,00
10 000,00
4 000,00
10 000,00
70 000,00
4 000,00
10 000,00
4 000,00
1 220,00
2 500,00
10 000,00
73 400,00
27 000,00
4 000,00
20 000,00
2 400,00
20 000,00
413 173,92
47 000,00
3 500,00
1 000,00
300 000,00
2 439,00
500,00
1 800,00
3 000,00
2 032,52
4 000,00
650,40
18 000,00
20 000,00
3 252,00
2 000,00
4 000,00
114 810,57
5 000,00
50 000,00
50 000,00
6 910,57
1 400,00
1 500,00
52 900,00
50 000,00
1 000,00
500,00
1 400,00
50 000,00
50 000,00
1 219,51
1 219,51
210 335,60
9 840,00
9 840,00
9 840,00
12 300,00
12 300,00
350,00
1 230,00
12 300,00
4 920,00
12 300,00
86 100,00
4 920,00
12 300,00
4 920,00
1 500,60
3 075,00
12 300,00
90 282,00
33 210,00
4 920,00
24 600,00
2 952,00
24 600,00
508 203,92
57 810,00
4 305,00
1 230,00
369 000,00
2 999,97
615,00
2 214,00
3 690,00
2 500,00
4 920,00
799,99
22 140,00
24 600,00
3 999,96
2 460,00
4 920,00
141 217,00
6 150,00
61 500,00
61 500,00
8 500,00
1 722,00
1 845,00
65 067,00
61 500,00
1 230,00
615,00
1 722,00
61 500,00
61 500,00
1 500,00
1 500,00
40 960,15
1 916,21
1 916,21
1 916,21
2 395,27
2 395,27
68,16
239,53
2 395,27
958,11
2 395,27
16 766,87
958,11
2 395,27
958,11
292,22
598,82
2 395,27
17 581,26
6 467,22
958,11
4 790,53
574,86
4 790,53
98 966,18
11 257,75
838,34
239,53
71 858,01
584,21
119,76
431,15
718,58
486,84
958,11
155,79
4 311,48
4 790,53
778,94
479,05
958,11
27 500,20
1 197,63
11 976,33
11 976,33
1 655,27
335,34
359,29
12 670,96
11 976,33
239,53
119,76
335,34
11 976,33
11 976,33
292,11
292,11
27 326,02 zł
5 000,00 zł
33 611,00 zł
6 150,00 zł
6 545,31 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
1 197,63 EUR Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1754/2017 z dnia 28.03.2017
DZP 291/1766/2017 z dnia 28.03.2017
48 000,00 zł
59 040,00 zł
11 497,28 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1738/2017 z dnia 28.03.2017
72 800,00 zł
89 544,00 zł
17 437,54 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1728/2017 z dnia 28.03.2017
65 425,00 zł
80 472,75 zł
15 671,03 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1729/2017 z dnia 28.03.2017
40 000,00 zł
42 439,02 zł
40 000,00 zł
49 200,00 zł
52 199,99 zł
49 200,00 zł
29 327,41 EUR
9 581,07 EUR Zamówienie do 30 tys. Euro
10 165,28 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
9 581,07 EUR Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1749/2017 z dnia 28.03.2017
DZP 291/1744/2017 z dnia 28.03.2017
DZP 291/1750/2017 z dnia 28.03.2017
40 960,15 EUR
44 284,55 zł
54 470,00 zł
10 607,33 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1741/2017 z dnia 28.03.2017
11 000,00 zł
13 530,00 zł
2 634,79 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1772/2017 z dnia 28.03.2017
14 000,00 zł
17 220,00 zł
3 353,37 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1776/2017 z dnia 28.03.2017
101 720,00 zł
125 115,60 zł
24 364,66 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1724/2017 z dnia 28.03.2017
31 000,00 zł
38 130,00 zł
7 425,33 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1753/2017 z dnia 28.03.2017
22 400,00 zł
27 552,00 zł
5 365,40 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
17 581,26 EUR
20 000,00 zł
24 600,00 zł
4 790,53 EUR Zamówienie do 30 tys. Euro
98 966,18 EUR
DZP 291/1780/2017 z dnia 28.03.2017
DZP 291/1779/2017 z dnia 28.03.2017
50 500,00 zł
62 115,00 zł
12 096,10 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1735/2017 z dnia 28.03.2017
315 421,92 zł
387 968,96 zł
75 551,97 EUR
Przetarg 4
Przetarg 4
47 252,00 zł
58 119,96 zł
11 318,12 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1739/2017 z dnia 28.03.2017
5 000,00 zł
50 000,00 zł
6 150,00 zł
61 500,00 zł
27 500,20 EUR
1 197,63 EUR Zamówienie do 30 tys. Euro
11 976,33 EUR Zamówienie do 30 tys. Euro
59 810,57 zł
73 567,00 zł
14 326,23 EUR
51 000,00 zł
62 730,00 zł
1 900,00 zł
2 337,00 zł
DZP 291/1769/2017 z dnia 28.03.2017
DZP 291/1736/2017 z dnia 28.03.2017
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1733/2017 z dnia 28.03.2017
12 215,86 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1734/2017 z dnia 28.03.2017
455,10 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1757/2017 z dnia 28.03.2017
12 670,96 EUR
50 000,00 zł
1 219,51 zł
1 219,51 zł
61 500,00 zł
1 500,00 zł
1 500,00 zł
11 976,33 EUR
11 976,33 EUR Zamówienie do 30 tys. Euro
292,11 EUR
292,11 EUR Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1737/2017 z dnia 28.03.2017
DZP 291/1759/2017 z dnia 28.03.2017
1-1-26-2
203
1-1-41-1
263
1-1-41-2
264
1-1-41-3
265
1-1-41-4
266
1-1-52-1
300
Przedłużenie / aktualizacja licencji na - pakiety oprogramowania arkuszy
Katedra Geodezji
kalkulacyjnych i rozszerzeń
SIEĆ INTERNETOWA
Biblioteka Główna
DS. III
Dział Informatyki
Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
Dziekanat WH
Dziekanat WIŚiG
Dziekanat WL
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Urządzenia sieciowe (np. routery, - switche, modemy)
Pełnomocnik ds. administracyjno- finansowych WL
Pracownia Komputerowa Kierunku Geodezji
Pracownia Komputerowa Kierunku Inżynieria Środowiska WIŚiG
Pracownia Komputerowa WR
Stacja Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa w Garlicy Murowanej
Stanowisko ds. Technicznej Obsługi Sal Dydaktycznych
Studium Języków Obcych
Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu
Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Dział Informatyki
Dziekanat WIŚiG
Infrastruktura sieciowa Pracownia Komputerowa Kierunku Inżynieria Środowiska WIŚiG
Studium Języków Obcych
Zespół Laboratoriów Wydziału
Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Tablice / skrzynki terminalowe Pełnomocnik ds. administracyjno- finansowych WL
Dział Informatyki
Dziekanat WH
Dziekanat WIŚiG
Katedra Fizjologii Roślin
Pełnomocnik ds. administracyjno- finansowych WL
Elementy składowe sieci ( okablowanie, - gniazda)
Pracownia Komputerowa Kierunku Geodezji
Pracownia Komputerowa Kierunku Inżynieria Środowiska WIŚiG
Pracownia Komputerowa WR
Stanowisko ds. Technicznej Obsługi Sal Dydaktycznych
Studium Języków Obcych
URZĄDZENIA KOMPUTEROWE
Biblioteka Główna
Biuro Programów Dyd-Nauk
Biuro Rozwoju Uczelni i Kadr Naukowych
DA nr I Bratniak
DS. III
Dział Aparatury Naukowo-Dydaktycznej
Dział Gospodarki Materiałowej
Dział Gospodarki Nieruchomościami
Dział Informatyki
Dział Nauczania
Dział Rozliczeń Obiektów
Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
Dział Wynagrodzeń i Rozliczeń z Budżetem
Dział Zamówień Publicznych
Dziekanat WH
Dziekanat WIPiE
Dziekanat WIŚiG
Dziekanat WL
Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu
Rolniczego Im.Hugona Kołłątaja w Krakowie
Finansowanie Samorządu Student. i Doktoran.
Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami
Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Instytut Produkcji Roślinnej
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Katedra Biotechnologii Żywności
Katedra Budownictwa Wiejskiego
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych
Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
Katedra Geodezji
Katedra Geodezji Rolnej, Katastaru i Fotogrametrii
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Komputery osobiste (stacjonarne - - jednostka centralna + monitor, AIO) od 2016
Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Katedra Technologii Węglowodanów
Katedra Zastosowań Matematyki
Katedra Żywienia Człowieka
2 000,00
2 460,00
479,05
882 211,75
2 500,00
10 000,00
500 000,00
2 000,00
4 065,00
3 000,00
14 000,00
1 000,00
800,00
50 000,00
5 000,00
10 000,00
13 000,00
1 000,00
12 000,00
5 000,00
1 500,00
406,50
203,25
100 000,00
68 000,00
2 000,00
5 000,00
30 100,00
1 500,00
1 230,00
15 000,00
407,00
1 000,00
1 000,00
10 000,00
1 000,00
3 500,00
4 500,00
500,00
2 000,00
2 705 919,01
9 000,00
30 000,00
5 000,00
3 500,00
6 000,00
3 800,00
3 252,03
3 700,00
35 000,00
5 000,00
3 300,00
50 000,00
3 500,00
3 252,03
52 846,00
7 000,00
10 000,00
4 000,00
1 085 120,46
3 075,00
12 300,00
615 000,00
2 460,00
4 999,95
3 690,00
17 220,00
1 230,00
984,00
61 500,00
6 150,00
12 300,00
15 990,00
1 230,00
14 760,00
6 150,00
1 845,00
500,00
250,00
123 000,00
83 640,00
2 460,00
6 150,00
37 023,00
1 845,00
1 512,90
18 450,00
500,61
1 230,00
1 230,00
12 300,00
1 230,00
4 305,00
5 535,00
615,00
2 460,00
3 328 280,40
11 070,00
36 900,00
6 150,00
4 305,00
7 380,00
4 674,00
4 000,00
4 551,00
43 050,00
6 150,00
4 059,00
61 500,00
4 305,00
4 000,00
65 000,58
8 610,00
12 300,00
4 920,00
211 313,26
598,82
2 395,27
119 763,35
479,05
973,68
718,58
3 353,37
239,53
191,62
11 976,33
1 197,63
2 395,27
3 113,85
239,53
2 874,32
1 197,63
359,29
97,37
48,68
23 952,67
16 287,82
479,05
1 197,63
7 209,75
359,29
294,62
3 592,90
97,49
239,53
239,53
2 395,27
239,53
838,34
1 077,87
119,76
479,05
648 139,84
2 155,74
7 185,80
1 197,63
838,34
1 437,16
910,20
778,95
886,25
8 383,43
1 197,63
790,44
11 976,33
838,34
778,95
12 658,03
1 676,69
2 395,27
958,11
3 000,00
3 690,00
718,58
2 000,00
3 000,00
13 200,00
6 000,00
3 500,00
5 000,00
3 000,00
3 000,00
3 500,00
6 504,06
3 500,00
10 000,00
12 000,00
16 000,00
8 000,00
15 000,00
18 000,00
2 500,00
6 000,00
5 000,00
3 000,00
8 000,00
8 100,00
7 317,07
2 845,50
6 000,00
1 800,00
2 460,00
3 690,00
16 236,00
7 380,00
4 305,00
6 150,00
3 690,00
3 690,00
4 305,00
7 999,99
4 305,00
12 300,00
14 760,00
19 680,00
9 840,00
18 450,00
22 140,00
3 075,00
7 380,00
6 150,00
3 690,00
9 840,00
9 963,00
9 000,00
3 499,97
7 380,00
2 214,00
479,05
718,58
3 161,75
1 437,16
838,34
1 197,63
718,58
718,58
838,34
1 557,90
838,34
2 395,27
2 874,32
3 832,43
1 916,21
3 592,90
4 311,48
598,82
1 437,16
1 197,63
718,58
1 916,21
1 940,17
1 752,63
681,57
1 437,16
431,15
2 000,00 zł
2 460,00 zł
479,05 EUR Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1760/2017 z dnia 28.03.2017
211 313,26 EUR
635 474,75 zł
781 633,95 zł
152 213,17 EUR
Przetarg 3
Przetarg 3
205 100,00 zł
252 273,00 zł
49 126,93 EUR
Usługa organizowana przez DI
Usługa organizowana przez DI
2 730,00 zł
3 357,90 zł
653,91 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1762/2017 z dnia 28.03.2017
38 907,00 zł
47 855,61 zł
9 319,27 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1752/2017 z dnia 28.03.2017
Przetarg 2
Przetarg 2
648 139,84 EUR
805 596,71 zł
990 883,96 zł
192 961,92 EUR
1-1-52-2
1-1-52-3
301
302
Serwery -
Sprzęt peryferyjny (drukarki atramentowe - laserowe, urządzenia wielofunkcyjne)
Ośrodek Studiów Weterynaryjnych
Pełnomocnik ds. administracyjno -finansowych WI
Pełnomocnik ds. administracyjno- finansowych WL
Pracownia Komputerowa Kierunku Geodezji
Pracownia Komputerowa Kierunku Inżynieria Środowiska WIŚiG
Pracownia Komputerowa WR
Rolnicze Gospod. Doświadczalne Prusy
Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne UR
Sekcja ds. Nadzoru Technicznego
Stanowisko ds. Technicznej Obsługi Sal Dydaktycznych
Stanowisko ds. Technicznej Obsługi Sal Dydaktycznych WR
Studium Języków Obcych
Wydawnictwo UR
Zakład Anatomii Zwierząt
Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu
Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Zakład Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Zakład Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego
Zakład Inżynierii Leśnej
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Zakład Zoologi Środowiskowej
Zespół Laboratoriów Wydziału
DS. nr II Młodość
Dział Informatyki
Katedra Geodezji Rolnej, Katastaru i Fotogrametrii
Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Pracownia Komputerowa Kierunku Geodezji
Stacja Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa w Garlicy Murowanej
Zespół Laboratoriów Wydziału
DS. nr II Młodość
Dział Gospodarki Nieruchomościami
Dział Informatyki
Dział Rozliczeń Obiektów
Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
Dział Wynagrodzeń i Rozliczeń z Budżetem
Dziekanat WIPiE
Dziekanat WIŚiG
Dziekanat WL
Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu
Rolniczego Im.Hugona Kołłątaja w Krakowie
Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami
Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
Katedra Fizjologii I Endokrynologii Zwierząt
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
Katedra Technologii Węglowodanów
Katedra Zastosowań Matematyki
Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej
Ośrodek Studiów Weterynaryjnych
Pracownia Komputerowa Kierunku Geodezji
Pracownia Komputerowa Kierunku Inżynieria Środowiska WIŚiG
Pracownia Komputerowa WR
Rolnicze Gospod. Doświadczalne Prusy
Stacja Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa w Garlicy Murowanej
Studium Doktoranckie
Studium Języków Obcych
Zakład Anatomii Zwierząt
Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Zakład Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew
Zakład Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego
Zakład Inżynierii Leśnej
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Zakład Szczegółowej Hodowli Lasu
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Zakład Zoologi Środowiskowej
Zespół Laboratoriów Wydziału
Biblioteka Główna
Biuro Programów Dyd-Nauk
10 000,00
3 500,00
55 000,00
10 000,00
20 000,00
13 000,00
3 000,00
2 500,00
1 626,02
8 000,00
6 600,00
12 000,00
2 600,00
2 500,00
5 000,00
3 000,00
2 000,00
3 000,00
6 000,00
5 854,00
3 000,00
15 000,00
3 000,00
6 500,00
3 000,00
50 000,00
3 000,00
124 000,00
4 878,05
300 000,00
135 000,00
1 000,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
2 439,02
1 500,00
20 000,00
4 000,00
6 000,00
1 600,00
4 000,00
2 500,00
5 000,00
12 300,00
4 305,00
67 650,00
12 300,00
24 600,00
15 990,00
3 690,00
3 075,00
2 000,00
9 840,00
8 118,00
14 760,00
3 198,00
3 075,00
6 150,00
3 690,00
2 460,00
3 690,00
7 380,00
7 200,42
3 690,00
18 450,00
3 690,00
7 995,00
3 690,00
61 500,00
3 690,00
152 520,00
6 000,00
369 000,00
166 050,00
1 230,00
12 300,00
12 300,00
36 900,00
2 999,99
1 845,00
24 600,00
4 920,00
7 380,00
1 968,00
4 920,00
3 075,00
6 150,00
2 395,27
838,34
13 173,97
2 395,27
4 790,53
3 113,85
718,58
598,82
389,48
1 916,21
1 580,88
2 874,32
622,77
598,82
1 197,63
718,58
479,05
718,58
1 437,16
1 402,19
718,58
3 592,90
718,58
1 556,92
718,58
11 976,33
718,58
29 701,31
1 168,42
71 858,01
32 336,10
239,53
2 395,27
2 395,27
7 185,80
584,21
359,29
4 790,53
958,11
1 437,16
383,24
958,11
598,82
1 197,63
2 000,00
2 460,00
479,05
3 500,00
1 500,00
8 000,00
1 000,00
1 500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
5 000,00
2 000,00
2 000,00
450,00
813,01
1 000,00
1 000,00
4 065,04
600,00
813,00
2 000,00
580,00
3 703,70
10 000,00
500,00
5 500,00
4 000,00
2 000,00
2 000,00
12 000,00
1 000,00
2 000,00
2 500,00
1 000,00
2 500,00
1 500,00
650,40
500,00
8 000,00
2 000,00
14 000,00
1 000,00
1 000,00
4 305,00
1 845,00
9 840,00
1 230,00
1 845,00
1 230,00
1 230,00
1 230,00
6 150,00
2 460,00
2 460,00
553,50
1 000,00
1 230,00
1 230,00
5 000,00
738,00
999,99
2 460,00
713,40
4 555,55
12 300,00
615,00
6 765,00
4 920,00
2 460,00
2 460,00
14 760,00
1 230,00
2 460,00
3 075,00
1 230,00
3 075,00
1 845,00
799,99
615,00
9 840,00
2 460,00
17 220,00
1 230,00
1 230,00
838,34
359,29
1 916,21
239,53
359,29
239,53
239,53
239,53
1 197,63
479,05
479,05
107,79
194,74
239,53
239,53
973,69
143,72
194,74
479,05
138,93
887,14
2 395,27
119,76
1 317,40
958,11
479,05
479,05
2 874,32
239,53
479,05
598,82
239,53
598,82
359,29
155,79
119,76
1 916,21
479,05
3 353,37
239,53
239,53
490 878,05 zł
603 780,00 zł
117 578,40 EUR
Przetarg 3
Przetarg 3
163 214,17 zł
200 753,42 zł
39 094,15 EUR
Umowa
DZP 292/1-21/2017 z dnia 23.03.2017
1-1-52-4
303
1-1-52-5
304
1-1-52-6
305
Dział Gospodarki Nieruchomościami
Dział Informatyki
Dział Nauczania
Dziekanat WIŚiG
Dziekanat WL
Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu
Rolniczego Im.Hugona Kołłątaja w Krakowie
Finansowanie Samorządu Student. i Doktoran.
Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami
Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Katedra Biotechnologii Żywności
Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
Katedra Geodezji
Katedra Geodezji Rolnej, Katastaru i Fotogrametrii
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Monitory Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Katedra Technologii Węglowodanów
Katedra Zastosowań Matematyki
Katedra Żywienia Człowieka
Ośrodek Studiów Weterynaryjnych
Pracownia Komputerowa Kierunku Geodezji
Pracownia Komputerowa Kierunku Inżynieria Środowiska WIŚiG
Pracownia Komputerowa WR
Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne UR
Sekcja ds. Nadzoru Technicznego
Stanowisko ds. Technicznej Obsługi Sal Dydaktycznych WR
Studium Języków Obcych
Zakład Anatomii Zwierząt
Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu
Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji
Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Zakład Inżynierii Leśnej
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Zakład Szczegółowej Hodowli Lasu
Zespół Laboratoriów Wydziału
Biblioteka Główna
Dział Informatyki
Czytniki magnetyczne lub optyczne (np. - czytniki kodu kreskowego)
Dziekanat WH
Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Ośrodek Studiów Weterynaryjnych
Biblioteka Główna
Biuro Rozwoju Uczelni i Kadr Naukowych
Dział Aparatury Naukowo-Dydaktycznej
Dział Gospodarki Materiałowej
Dział Gospodarki Nieruchomościami
Dział Informatyki
Dział Rozliczeń Obiektów
Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
Dziekanat WH
Dziekanat WIPiE
Dziekanat WIŚiG
Dziekanat WL
Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu
Rolniczego Im.Hugona Kołłątaja w Krakowie
Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami
Instytut Produkcji Roślinnej
Instytut Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Katedra Budownictwa Wiejskiego
Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych
Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
Katedra Fizjologii Roślin
Katedra Geodezji
Katedra Geodezji Rolnej, Katastaru i Fotogrametrii
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Części komputerów - wewnętrzne (np. RAM, - HDD, płyty, procesory, karty graficzne,
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
sieciowe )
Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
Katedra Zastosowań Matematyki
Katedra Żywienia Człowieka
3 500,00
25 000,00
2 000,00
2 500,00
9 000,00
4 305,00
30 750,00
2 460,00
3 075,00
11 070,00
838,34
5 988,17
479,05
598,82
2 155,74
1 000,00
1 230,00
239,53
1 000,00
1 000,00
4 800,00
1 000,00
550,00
1 500,00
2 500,00
2 000,00
1 500,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
1 000,00
800,00
1 000,00
569,10
2 000,00
500,00
2 439,02
4 000,00
13 000,00
3 000,00
500,00
609,76
4 000,00
1 400,00
400,00
3 000,00
950,00
1 000,00
1 000,00
2 500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
9 000,00
1 000,00
21 000,00
325,00
500,00
650,04
4 000,00
500,00
400,00
813,01
2 100,00
115 000,00
1 000,00
10 000,00
4 878,00
600,00
2 500,00
2 000,00
1 230,00
1 230,00
5 904,00
1 230,00
676,50
1 845,00
3 075,00
2 460,00
1 845,00
1 230,00
2 460,00
2 460,00
1 230,00
984,00
1 230,00
699,99
2 460,00
615,00
2 999,99
4 920,00
15 990,00
3 690,00
615,00
750,00
4 920,00
1 722,00
492,00
3 690,00
1 168,50
1 230,00
1 230,00
3 075,00
1 230,00
1 230,00
1 230,00
11 070,00
1 230,00
25 830,00
399,75
615,00
799,55
4 920,00
615,00
492,00
1 000,00
2 583,00
141 450,00
1 230,00
12 300,00
5 999,94
738,00
3 075,00
2 460,00
239,53
239,53
1 149,73
239,53
131,74
359,29
598,82
479,05
359,29
239,53
479,05
479,05
239,53
191,62
239,53
136,31
479,05
119,76
584,21
958,11
3 113,85
718,58
119,76
146,05
958,11
335,34
95,81
718,58
227,55
239,53
239,53
598,82
239,53
239,53
239,53
2 155,74
239,53
5 030,06
77,85
119,76
155,70
958,11
119,76
95,81
194,74
503,01
27 545,57
239,53
2 395,27
1 168,41
143,72
598,82
479,05
200,00
246,00
47,91
400,00
1 500,00
1 500,00
1 000,00
1 500,00
2 500,00
300,00
3 000,00
8 000,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
300,00
3 000,00
2 500,00
3 000,00
3 000,00
1 500,00
4 000,00
406,50
1 500,00
1 626,01
700,00
2 000,00
1 000,00
492,00
1 845,00
1 845,00
1 230,00
1 845,00
3 075,00
369,00
3 690,00
9 840,00
1 845,00
1 845,00
1 845,00
369,00
3 690,00
3 075,00
3 690,00
3 690,00
1 845,00
4 920,00
500,00
1 845,00
1 999,99
861,00
2 460,00
1 230,00
95,81
359,29
359,29
239,53
359,29
598,82
71,86
718,58
1 916,21
359,29
359,29
359,29
71,86
718,58
598,82
718,58
718,58
359,29
958,11
97,37
359,29
389,47
167,67
479,05
239,53
121 517,88 zł
149 466,98 zł
29 106,78 EUR
Przetarg 2
Przetarg 2
23 475,04 zł
28 874,30 zł
5 622,90 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1756/2017 z dnia 28.03.2017
277 925,93 zł
341 848,90 zł
66 570,68 EUR
Przetarg 1
Przetarg 1
1-1-52-7
306
Akcesoria komputerowe - części zewnętrzne (pendrive, HDD, nagryw, klawiat, mysz,
torby na komputery przenośne)
Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej
Ośrodek Studiów Weterynaryjnych
Pełnomocnik ds. administracyjno- finansowych WL
Pracownia Komputerowa Kierunku Geodezji
Pracownia Komputerowa Kierunku Inżynieria Środowiska WIŚiG
Pracownia Komputerowa WR
Stacja Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa w Garlicy Murowanej
Stanowisko ds. Technicznej Obsługi Sal Dydaktycznych
Stanowisko ds. Technicznej Obsługi Sal Dydaktycznych WR
Studium Języków Obcych
Zakład Anatomii Zwierząt
Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu
Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji
Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew
Zakład Fizyki
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Zakład Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego
Zakład Gleboznawstwa Leśnego
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Zakład Szczegółowej Hodowli Lasu
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Zakład Żywienia Roślin
Zespół Laboratoriów Wydziału
Biblioteka Główna
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Biuro Programów Dyd-Nauk
Biuro Rozwoju Uczelni i Kadr Naukowych
DA nr I Bratniak
DS. III
DS. IV
Dział Aparatury Naukowo-Dydaktycznej
Dział Ewidencji Księgowej
Dział Gospodarki Materiałowej
Dział Gospodarki Nieruchomościami
Dział Informatyki
Dział Limitów i Dekretacji
Dział Nauczania
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Dział Rozliczeń Obiektów
Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
Dział Wynagrodzeń i Rozliczeń z Budżetem
Dział Zamówień Publicznych
Dziekanat WH
Dziekanat WIPiE
Dziekanat WIŚiG
Dziekanat WL
Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu
Rolniczego Im.Hugona Kołłątaja w Krakowie
Finansowanie Samorządu Student. i Doktoran.
Instytut Chemii
Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami
Instytut Produkcji Roślinnej
Instytut Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Katedra Biotechnologii Zwierząt
Katedra Budownictwa Wiejskiego
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
Katedra Fizjologii I Endokrynologii Zwierząt
Katedra Fizjologii Roślin
Katedra Geodezji
Katedra Geodezji Rolnej, Katastaru i Fotogrametrii
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
Katedra Roślin Ozdobnych
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
Katedra Technologii Węglowodanów
Katedra Zastosowań Matematyki
4 000,00
400,00
1 219,51
1 500,00
3 000,00
15 000,00
13 000,00
4 000,00
3 000,00
4 400,00
2 000,00
500,00
2 500,00
1 700,00
500,00
500,00
6 000,00
300,00
1 626,00
1 000,00
2 000,00
1 500,00
1 056,90
1 500,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
9 000,00
1 500,00
205,00
1 000,00
500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
3 800,00
406,50
406,50
900,00
50 000,00
1 219,51
2 000,00
500,00
1 000,00
10 000,00
400,00
406,50
2 439,00
600,00
20 000,00
1 500,00
4 920,00
492,00
1 500,00
1 845,00
3 690,00
18 450,00
15 990,00
4 920,00
3 690,00
5 412,00
2 460,00
615,00
3 075,00
2 091,00
615,00
615,00
7 380,00
369,00
1 999,98
1 230,00
2 460,00
1 845,00
1 299,99
1 845,00
1 230,00
2 460,00
1 230,00
11 070,00
1 845,00
252,15
1 230,00
615,00
1 230,00
1 230,00
1 230,00
4 674,00
500,00
500,00
1 107,00
61 500,00
1 500,00
2 460,00
615,00
1 230,00
12 300,00
492,00
500,00
2 999,97
738,00
24 600,00
1 845,00
958,11
95,81
292,11
359,29
718,58
3 592,90
3 113,85
958,11
718,58
1 053,92
479,05
119,76
598,82
407,20
119,76
119,76
1 437,16
71,86
389,47
239,53
479,05
359,29
253,16
359,29
239,53
479,05
239,53
2 155,74
359,29
49,10
239,53
119,76
239,53
239,53
239,53
910,20
97,37
97,37
215,57
11 976,33
292,11
479,05
119,76
239,53
2 395,27
95,81
97,37
584,21
143,72
4 790,53
359,29
200,00
246,00
47,91
2 000,00
2 000,00
5 078,00
1 500,00
2 500,00
500,00
300,00
2 000,00
800,00
1 500,00
500,00
2 000,00
4 000,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
1 000,00
300,00
3 000,00
1 716,64
1 500,00
1 000,00
500,00
2 000,00
3 000,00
800,00
1 500,00
325,20
2 000,00
500,00
5 991,06
300,00
3 170,70
3 000,00
2 460,00
2 460,00
6 245,94
1 845,00
3 075,00
615,00
369,00
2 460,00
984,00
1 845,00
615,00
2 460,00
4 920,00
1 230,00
1 230,00
1 845,00
1 230,00
369,00
3 690,00
2 111,47
1 845,00
1 230,00
615,00
2 460,00
3 690,00
984,00
1 845,00
400,00
2 460,00
615,00
7 369,00
369,00
3 899,96
3 690,00
479,05
479,05
1 216,32
359,29
598,82
119,76
71,86
479,05
191,62
359,29
119,76
479,05
958,11
239,53
239,53
359,29
239,53
71,86
718,58
411,18
359,29
239,53
119,76
479,05
718,58
191,62
359,29
77,89
479,05
119,76
1 435,02
71,86
759,47
718,58
251 153,63 zł
308 918,99 zł
60 158,00 EUR
Przetarg 1
Przetarg 1
1-1-52-8
790
Komputery przenośne (notebooki, tablety, - palmtopy)
500,00
4 000,00
2 000,00
400,00
3 703,70
500,00
2 000,00
5 000,00
12 000,00
4 000,00
4 500,00
300,00
243,90
1 500,00
3 000,00
4 400,00
2 000,00
2 000,00
300,00
3 500,00
500,00
2 500,00
1 700,00
500,00
500,00
1 500,00
1 000,00
300,00
1 626,00
600,00
1 000,00
1 626,00
300,00
1 500,00
2 845,52
1 500,00
800,00
3 000,00
243,90
500,00
1 000,00
7 500,00
1 000,00
3 000,00
4 500,00
5 000,00
3 500,00
40 000,00
4 000,00
2 800,00
3 000,00
5 000,00
6 000,00
615,00
4 920,00
2 460,00
492,00
4 555,55
615,00
2 460,00
6 150,00
14 760,00
4 920,00
5 535,00
369,00
300,00
1 845,00
3 690,00
5 412,00
2 460,00
2 460,00
369,00
4 305,00
615,00
3 075,00
2 091,00
615,00
615,00
1 845,00
1 230,00
369,00
1 999,98
738,00
1 230,00
1 999,98
369,00
1 845,00
3 499,99
1 845,00
984,00
3 690,00
300,00
615,00
1 230,00
9 225,00
1 230,00
3 690,00
5 535,00
6 150,00
4 305,00
49 200,00
4 920,00
3 444,00
3 690,00
6 150,00
7 380,00
119,76
958,11
479,05
95,81
887,14
119,76
479,05
1 197,63
2 874,32
958,11
1 077,87
71,86
58,42
359,29
718,58
1 053,92
479,05
479,05
71,86
838,34
119,76
598,82
407,20
119,76
119,76
359,29
239,53
71,86
389,47
143,72
239,53
389,47
71,86
359,29
681,58
359,29
191,62
718,58
58,42
119,76
239,53
1 796,45
239,53
718,58
1 077,87
1 197,63
838,34
9 581,07
958,11
670,67
718,58
1 197,63
1 437,16
9 000,00
11 070,00
2 155,74
6 784,00
3 500,00
7 000,00
3 250,00
13 000,00
15 000,00
4 000,00
6 000,00
13 000,00
9 000,00
3 500,00
3 000,00
19 000,00
3 000,00
2 845,53
9 000,00
9 756,09
11 000,00
2 000,00
6 000,00
10 000,00
8 000,00
4 000,00
4 500,00
6 000,00
8 344,32
4 305,00
8 610,00
3 997,50
15 990,00
18 450,00
4 920,00
7 380,00
15 990,00
11 070,00
4 305,00
3 690,00
23 370,00
3 690,00
3 500,00
11 070,00
11 999,99
13 530,00
2 460,00
7 380,00
12 300,00
9 840,00
4 920,00
5 535,00
7 380,00
1 624,95
838,34
1 676,69
778,46
3 113,85
3 592,90
958,11
1 437,16
3 113,85
2 155,74
838,34
718,58
4 551,01
718,58
681,58
2 155,74
2 336,84
2 634,79
479,05
1 437,16
2 395,27
1 916,21
958,11
1 077,87
1 437,16
Stacja Dydaktyczno-Badawcza Instytutu Ekologii i Hodowli Lasu w Krynicy-Zdroju
2 000,00
2 460,00
479,05
Stacja Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa w Garlicy Murowanej
Stanowisko ds. Technicznej Obsługi Sal Dydaktycznych
Stanowisko ds. Technicznej Obsługi Sal Dydaktycznych WR
Studium Doktoranckie
Studium Języków Obcych
2 900,00
4 000,00
3 300,00
5 000,00
3 500,00
3 567,00
4 920,00
4 059,00
6 150,00
4 305,00
694,63
958,11
790,44
1 197,63
838,34
Katedra Żywienia Człowieka
Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Laboratorium Hydrotechniczne
Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej
Ośrodek Studiów Weterynaryjnych
Pełnomocnik ds. administracyjno -finansowych WI
Pełnomocnik ds. administracyjno- finansowych WL
Pracownia Komputerowa Kierunku Geodezji
Pracownia Komputerowa Kierunku Inżynieria Środowiska WIŚiG
Pracownia Komputerowa WR
Rolnicze Gospod. Doświadczalne Prusy
Sekcja ds. Nadzoru Technicznego
Sekretariat Administracji
Stacja Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa w Garlicy Murowanej
Stanowisko ds. Technicznej Obsługi Sal Dydaktycznych
Stanowisko ds. Technicznej Obsługi Sal Dydaktycznych WR
Studium Doktoranckie
Studium Języków Obcych
Studium Wychowania Fizycznego
Wydawnictwo UR
Zakład Anatomii Zwierząt
Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu
Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji
Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Zakład Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew
Zakład Fizyki
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Zakład Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego
Zakład Gleboznawstwa Leśnego
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Zakład Inżynierii Leśnej
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Zakład Szczegółowej Hodowli Lasu
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Zakład Zoologi Środowiskowej
Zakład Żywienia Roślin
Zespół Laboratoriów Wydziału
Zespół Radców Prawnych
Biblioteka Główna
Biuro Programów Dyd-Nauk
Biuro Rozwoju Uczelni i Kadr Naukowych
DA nr I Bratniak
Dział Informatyki
Dział Nauczania
Dział Rozliczeń Obiektów
Dziekanat WIPiE
Dziekanat WIŚiG
Dziekanat WL
Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu
Rolniczego Im.Hugona Kołłątaja w Krakowie
Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami
Instytut Produkcji Roślinnej
Instytut Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej
Katedra Biotechnologii Żywności
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
Katedra Fizjologii I Endokrynologii Zwierząt
Katedra Fizjologii Roślin
Katedra Geodezji
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Katedra Mikrobiologii
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Katedra Zastosowań Matematyki
Katedra Żywienia Człowieka
Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Ośrodek Studiów Weterynaryjnych
Pracownia Komputerowa Kierunku Geodezji
Pracownia Komputerowa Kierunku Inżynieria Środowiska WIŚiG
Pracownia Komputerowa WR
Sekretariat Administracji
404 911,18 zł
498 040,75 zł
96 987,04 EUR
Przetarg 2
Przetarg 2
1-1-52-9
791
1-1-52-10
830
1-2-1-2
311
1-2-2-1
312
1-2-4-1
314
1-2-6-2
319
1-2-6-4
321
1-2-6-5
322
1-2-8-1
326
1-2-8-2
327
1-2-8-3
787
Wydawnictwo UR
Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu
Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji
Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Zakład Fizyki
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Zakład Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Zakład Szczegółowej Hodowli Lasu
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Zakład Żywienia Roślin
Zespół Laboratoriów Wydziału
Zespół Radców Prawnych
Dział Informatyki
Dział Obsługi Technicznej i Utrzymania Obiektów
Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu
Rolniczego Im.Hugona Kołłątaja w Krakowie
Instytut Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej
Katedra Biotechnologii Żywności
Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Pracownia Komputerowa Kierunku Inżynieria Środowiska WIŚiG
Sprzęt peryferyjny (skanery, plotery, - drukarki 3D, z wyłączeniem drukarek i ur
Pracownia Komputerowa WR
Rolnicze Gospod. Doświadczalne Prusy
Stacja Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa w Garlicy Murowanej
Studium Języków Obcych
Wydawnictwo UR
Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu
Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Zakład Zoologi Środowiskowej
Terminale komputerowe
Dział Informatyki
KOMPUTEROWE USŁ. POKREWNE
Biblioteka Główna
Dział Aparatury Naukowo-Dydaktycznej
Dział Nauczania
Dziekanat WH
Dziekanat WL
Instytut Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej
Katedra Biotechnologii Zwierząt
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Katedra Fizjologii Roślin
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Usługi rozbudowy sprzętu komputerowego Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Stanowisko ds. Technicznej Obsługi Sal Dydaktycznych
Stanowisko ds. Technicznej Obsługi Sal Dydaktycznych WR
Zakład Anatomii Zwierząt
Zakład Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Zespół Laboratoriów Wydziału
RÓŻNE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI
Dział Informatyki
Usługi w zakresie napraw i konserwacji - urządzeń interaktywnych (np. wpłatomaty )
Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
USŁ. AUDYTU KOMPUTEROWEGO I TESTOWANIA KOMPUTERÓW
Usługi audytu komputerowego Dział Informatyki
USŁ. DORADCZE PROGRAMOWANIA OPROGRAMOWANIA
Dział Informatyki
Pakiety usług opracowywania - oprogramowania
Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu
Dział Informatyki
Usługi opracowywania oprogramowania dla - baz danych i operacyjnego
Wydawnictwo UR
Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu
Dział Informatyki
Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia - systemów
Zespół Laboratoriów Wydziału
USŁ. INTERNETOWE
Dział Informatyki
Dziekanat WL
Katedra Roślin Ozdobnych
Usługi w zakresie projektowania stron - WWW
Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Ośrodek Studiów Weterynaryjnych
Rolnicze Gospod. Doświadczalne Prusy
Stacja Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa w Garlicy Murowanej
Dział Informatyki
Nazwy domen internetowych Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Rolnicze Gospod. Doświadczalne Prusy
Dział Informatyki
Usługi hostingowe stron www
9 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
3 500,00
6 000,00
2 439,00
4 000,00
5 000,00
6 910,56
3 800,00
4 000,00
30 000,00
1 626,00
2 000,00
7 000,00
6 000,00
15 000,00
600,00
11 070,00
12 300,00
12 300,00
6 150,00
4 305,00
7 380,00
2 999,97
4 920,00
6 150,00
8 499,99
4 674,00
4 920,00
36 900,00
1 999,98
2 460,00
8 610,00
7 380,00
18 450,00
738,00
2 155,74
2 395,27
2 395,27
1 197,63
838,34
1 437,16
584,21
958,11
1 197,63
1 655,26
910,20
958,11
7 185,80
389,47
479,05
1 676,69
1 437,16
3 592,90
143,72
500,00
615,00
119,76
2 000,00
270,00
1 000,00
1 000,00
243,90
1 000,00
500,00
1 500,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
3 000,00
300,00
4 000,00
5 000,00
2 032,52
800,00
125 000,00
74 059,02
2 500,00
800,00
2 000,00
1 626,00
3 000,00
1 000,00
3 000,00
1 000,00
1 000,00
600,00
3 000,00
4 000,00
2 439,02
5 000,00
2 200,00
900,00
2 000,00
5 000,00
25 000,00
7 994,00
11 000,00
10 000,00
1 000,00
60 000,00
60 000,00
99 752,03
50 000,00
3 252,03
10 000,00
12 000,00
4 500,00
10 000,00
8 000,00
2 000,00
50 804,06
17 000,00
6 000,00
2 500,00
4 065,04
2 439,02
2 000,00
5 000,00
7 000,00
200,00
300,00
2 000,00
2 460,00
332,10
1 230,00
1 230,00
300,00
1 230,00
615,00
1 845,00
1 230,00
1 230,00
1 845,00
3 690,00
369,00
4 920,00
6 150,00
2 500,00
984,00
153 750,00
91 092,59
3 075,00
984,00
2 460,00
1 999,98
3 690,00
1 230,00
3 690,00
1 230,00
1 230,00
738,00
3 690,00
4 920,00
2 999,99
6 150,00
2 706,00
1 107,00
2 460,00
6 150,00
30 750,00
9 832,62
13 530,00
12 300,00
1 230,00
73 800,00
73 800,00
122 695,00
61 500,00
4 000,00
12 300,00
14 760,00
5 535,00
12 300,00
9 840,00
2 460,00
62 488,99
20 910,00
7 380,00
3 075,00
5 000,00
2 999,99
2 460,00
6 150,00
8 610,00
246,00
369,00
2 460,00
479,05
64,67
239,53
239,53
58,42
239,53
119,76
359,29
239,53
239,53
359,29
718,58
71,86
958,11
1 197,63
486,84
191,62
29 940,84
17 739,11
598,82
191,62
479,05
389,47
718,58
239,53
718,58
239,53
239,53
143,72
718,58
958,11
584,21
1 197,63
526,96
215,57
479,05
1 197,63
5 988,17
1 914,78
2 634,79
2 395,27
239,53
14 371,60
14 371,60
23 893,27
11 976,33
778,95
2 395,27
2 874,32
1 077,87
2 395,27
1 916,21
479,05
12 168,93
4 071,95
1 437,16
598,82
973,69
584,21
479,05
1 197,63
1 676,69
47,91
71,86
479,05
42 246,42 zł
51 963,10 zł
10 119,15 EUR
125 000,00 zł
153 750,00 zł
74 059,02 zł
91 092,59 zł
17 739,11 EUR
11 000,00 zł
13 530,00 zł
2 634,79 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
29 940,84 EUR Przetarg 2
17 739,11 EUR
DZP 291/1882/2017 z dnia 06.04.201
Przetarg 2
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1727/2017 z dnia 28.03.2017
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1774/2017 z dnia 28.03.2017
2 634,79 EUR
60 000,00 zł
73 800,00 zł
14 371,60 EUR
14 371,60 EUR Zamówienie do 30 tys. Euro
23 893,27 EUR
DZP 291/1732/2017 z dnia 28.03.2017
63 252,03 zł
77 800,00 zł
15 150,55 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1730/2017 z dnia 28.03.2017
26 500,00 zł
32 595,00 zł
6 347,46 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1755/2017 z dnia 28.03.2017
10 000,00 zł
12 300,00 zł
2 395,27 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1771/2017 z dnia 28.03.2017
12 168,93 EUR
39 004,06 zł
47 974,99 zł
9 342,51 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1751/2017 z dnia 28.03.2017
7 500,00 zł
9 225,00 zł
1 796,45 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1768/2017 z dnia 28.03.2017
4 300,00 zł
5 289,00 zł
1 029,96 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1767/2017 z dnia 28.03.2017
1-2-8-3
1-2-12-1
787
335
Usługi hostingowe stron www
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Rolnicze Gospod. Doświadczalne Prusy
Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji
NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN BIUROWYCH
Biblioteka Główna
DA nr I Bratniak
DS. III
DS. IV
Dział Aparatury Naukowo-Dydaktycznej
Dział Ewidencji Księgowej
Dział Gospodarki Materiałowej
Dział Gospodarki Nieruchomościami
Dział Informatyki
Dział Nauczania
Dział Rozliczeń Obiektów
Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
Dział Zamówień Publicznych
Dziekanat WH
Dziekanat WIPiE
Dziekanat WIŚiG
Dziekanat WL
Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu
Rolniczego Im.Hugona Kołłątaja w Krakowie
Usługi w zakresie napraw i konserwacji - sprzętu komputerowego (z wyłączeniem
drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych)
1 000,00
300,00
1 000,00
371 289,55
4 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
400,00
813,00
813,01
1 500,00
38 500,00
2 500,00
2 000,00
10 000,00
1 626,01
4 065,00
3 000,00
5 000,00
10 000,00
1 230,00
369,00
1 230,00
456 686,13
4 920,00
1 230,00
1 230,00
1 230,00
492,00
999,99
1 000,00
1 845,00
47 355,00
3 075,00
2 460,00
12 300,00
1 999,99
4 999,95
3 690,00
6 150,00
12 300,00
239,53
71,86
239,53
88 933,76
958,11
239,53
239,53
239,53
95,81
194,74
194,74
359,29
9 221,78
598,82
479,05
2 395,27
389,47
973,68
718,58
1 197,63
2 395,27
100,00
123,00
23,95
Instytut Chemii
Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami
Instytut Produkcji Roślinnej
Instytut Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Katedra Biotechnologii Żywności
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
Katedra Fizjologii I Endokrynologii Zwierząt
Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt
Katedra Geodezji
Katedra Geodezji Rolnej, Katastaru i Fotogrametrii
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Katedra Ochrony Roślin
Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
Katedra Technologii Węglowodanów
Katedra Zastosowań Matematyki
Katedra Żywienia Człowieka
Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Ośrodek Studiów Weterynaryjnych
Pełnomocnik ds. administracyjno -finansowych WIPiE
Pełnomocnik ds. administracyjno- finansowych WL
Pracownia Komputerowa Kierunku Geodezji
Pracownia Komputerowa WR
Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne UR
Sekcja ds. Nadzoru Technicznego
Sekcja Organizacyjno-Prawna
Sekretariat Administracji
1 000,00
2 000,00
400,00
2 500,00
2 000,00
1 000,00
200,00
500,00
2 000,00
2 000,00
4 000,00
2 000,00
5 000,00
2 500,00
4 000,00
500,00
3 000,00
813,01
3 000,00
1 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
800,00
406,50
500,00
2 000,00
1 626,00
1 000,00
1 626,00
3 000,00
500,00
4 000,00
2 439,02
2 500,00
2 000,00
7 000,00
6 200,00
400,00
1 000,00
3 000,00
813,01
1 230,00
2 460,00
492,00
3 075,00
2 460,00
1 230,00
246,00
615,00
2 460,00
2 460,00
4 920,00
2 460,00
6 150,00
3 075,00
4 920,00
615,00
3 690,00
1 000,00
3 690,00
1 230,00
3 690,00
3 690,00
3 690,00
3 690,00
984,00
500,00
615,00
2 460,00
1 999,98
1 230,00
1 999,98
3 690,00
615,00
4 920,00
2 999,99
3 075,00
2 460,00
8 610,00
7 626,00
492,00
1 230,00
3 690,00
1 000,00
239,53
479,05
95,81
598,82
479,05
239,53
47,91
119,76
479,05
479,05
958,11
479,05
1 197,63
598,82
958,11
119,76
718,58
194,74
718,58
239,53
718,58
718,58
718,58
718,58
191,62
97,37
119,76
479,05
389,47
239,53
389,47
718,58
119,76
958,11
584,21
598,82
479,05
1 676,69
1 485,07
95,81
239,53
718,58
194,74
Stacja Dydaktyczno-Badawcza Instytutu Ekologii i Hodowli Lasu w Krynicy-Zdroju
1 000,00
1 230,00
239,53
Stacja Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa w Garlicy Murowanej
Stanowisko ds. Technicznej Obsługi Sal Dydaktycznych
Studium Doktoranckie
Studium Języków Obcych
Wydawnictwo UR
Zakład Biochemii
Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji
Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Zakład Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew
Zakład Fizyki
Zakład Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego
Zakład Gleboznawstwa Leśnego
Zakład Hodowli Bydła
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Zakład Szczegółowej Hodowli Lasu
5 000,00
2 500,00
1 000,00
3 000,00
2 000,00
203,00
2 000,00
500,00
2 000,00
4 500,00
410,00
1 000,00
2 000,00
813,01
1 626,00
1 500,00
1 219,51
2 000,00
600,00
6 150,00
3 075,00
1 230,00
3 690,00
2 460,00
249,69
2 460,00
615,00
2 460,00
5 535,00
504,30
1 230,00
2 460,00
1 000,00
1 999,98
1 845,00
1 500,00
2 460,00
738,00
1 197,63
598,82
239,53
718,58
479,05
48,62
479,05
119,76
479,05
1 077,87
98,21
239,53
479,05
194,74
389,47
359,29
292,11
479,05
143,72
4 300,00 zł
5 289,00 zł
1 029,96 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1767/2017 z dnia 28.03.2017
Usługa organizowana przez DI
Usługa organizowana przez DI
88 933,76 EUR
223 412,08 zł
274 796,85 zł
53 513,16 EUR
1-2-12-4
1-2-12-5
338
741
1-2-14-1
341
1-2-14-2
342
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Zakład Zoologi Środowiskowej
Zakład Żywienia Roślin
Zespół Laboratoriów Wydziału
Dział Aparatury Naukowo-Dydaktycznej
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji - drukarek kodów kreskowych
Dział Gospodarki Materiałowej
Dział Zamówień Publicznych
Biuro Rozwoju Uczelni i Kadr Naukowych
DA nr I Bratniak
Dział Informatyki
Dział Nauczania
Dział Rozliczeń Obiektów
Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
Dziekanat WBiO
Dziekanat WIŚiG
Dziekanat WL
Dziekanat WTŻ
Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu
Rolniczego Im.Hugona Kołłątaja w Krakowie
Instytut Chemii
Instytut Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Katedra Biotechnologii Zwierząt
Katedra Biotechnologii Żywności
Katedra Budownictwa Wiejskiego
Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych
Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
Katedra Fizjologii I Endokrynologii Zwierząt
Katedra Geodezji
Katedra Geodezji Rolnej, Katastaru i Fotogrametrii
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Katedra Ochrony Roślin
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Naprawa i konserwacja komputerowych - urządzeń peryferyjnych (drukarki,
Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
urządzenia wielofunkcyjne)
Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Katedra Technologii Węglowodanów
Katedra Zastosowań Matematyki
Katedra Żywienia Człowieka
Laboratorium Hydrotechniczne
Ośrodek Studiów Weterynaryjnych
Pracownia Komputerowa Kierunku Geodezji
Rolnicze Gospod. Doświadczalne Prusy
Sekcja ds. Nadzoru Technicznego
Sekretariat Rektora
Stacja Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa w Garlicy Murowanej
Stanowisko ds. Technicznej Obsługi Sal Dydaktycznych
Studium Doktoranckie
Studium Języków Obcych
Studium Wychowania Fizycznego
Wydawnictwo UR
Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji
Zakład Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Zakład Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego
Zakład Gleboznawstwa Leśnego
Zakład Hodowli Bydła
Zakład Inżynierii Leśnej
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Zakład Szczegółowej Hodowli Lasu
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Zakład Zoologi Środowiskowej
Zakład Żywienia Roślin
Zespół Laboratoriów Wydziału
NAPRAWA I KONSERWACJA SIECI KOMPUTEROWEJ
Dział Informatyki
Dziekanat WH
Dziekanat WL
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Pełnomocnik ds. administracyjno- finansowych WL
Usługi w zakresie lokalnej sieci - komputerowej
Pracownia Komputerowa Kierunku Geodezji
Pracownia Komputerowa WR
Stacja Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa w Garlicy Murowanej
Stanowisko ds. Technicznej Obsługi Sal Dydaktycznych
Studium Języków Obcych
Zespół Laboratoriów Wydziału
Usługi w zakresie rozległej sieci - komputerowej
Dział Informatyki
OPŁATY
2 000,00
1 000,00
1 000,00
5 000,00
100,00
813,01
406,50
1 000,00
1 000,00
5 000,00
11 000,00
1 500,00
5 000,00
5 000,00
15 000,00
5 000,00
500,00
2 460,00
1 230,00
1 230,00
6 150,00
123,00
1 000,00
500,00
1 230,00
1 230,00
6 150,00
13 530,00
1 845,00
6 150,00
6 150,00
18 450,00
6 150,00
615,00
479,05
239,53
239,53
1 197,63
23,95
194,74
97,37
239,53
239,53
1 197,63
2 634,79
359,29
1 197,63
1 197,63
3 592,90
1 197,63
119,76
200,00
246,00
47,91
2 000,00
1 000,00
200,00
2 000,00
2 358,00
6 500,00
2 000,00
500,00
1 000,00
1 500,00
1 500,00
6 600,00
2 000,00
3 000,00
500,00
2 000,00
2 500,00
5 900,00
1 000,00
487,80
500,00
1 869,91
1 544,70
4 000,00
1 000,00
1 000,00
2 439,02
1 000,00
1 000,00
1 500,00
1 500,00
1 000,00
1 000,00
500,00
3 000,00
600,00
3 000,00
1 200,00
1 000,00
500,00
5 500,00
2 439,02
1 000,00
2 000,00
813,01
500,00
1 000,00
406,50
500,00
2 000,00
500,00
1 000,00
5 000,00
225 161,00
41 500,00
4 065,00
20 000,00
1 500,00
600,00
4 000,00
1 000,00
5 500,00
2 000,00
3 000,00
2 000,00
39 996,00
100 000,00
80 641,45
2 460,00
1 230,00
246,00
2 460,00
2 900,34
7 995,00
2 460,00
615,00
1 230,00
1 845,00
1 845,00
8 118,00
2 460,00
3 690,00
615,00
2 460,00
3 075,00
7 257,00
1 230,00
599,99
615,00
2 299,99
1 899,98
4 920,00
1 230,00
1 230,00
2 999,99
1 230,00
1 230,00
1 845,00
1 845,00
1 230,00
1 230,00
615,00
3 690,00
738,00
3 690,00
1 476,00
1 230,00
615,00
6 765,00
2 999,99
1 230,00
2 460,00
1 000,00
615,00
1 230,00
500,00
615,00
2 460,00
615,00
1 230,00
6 150,00
276 948,03
51 045,00
4 999,95
24 600,00
1 845,00
738,00
4 920,00
1 230,00
6 765,00
2 460,00
3 690,00
2 460,00
49 195,08
123 000,00
90 277,33
479,05
239,53
47,91
479,05
564,80
1 556,92
479,05
119,76
239,53
359,29
359,29
1 580,88
479,05
718,58
119,76
479,05
598,82
1 413,21
239,53
116,84
119,76
447,89
370,00
958,11
239,53
239,53
584,21
239,53
239,53
359,29
359,29
239,53
239,53
119,76
718,58
143,72
718,58
287,43
239,53
119,76
1 317,40
584,21
239,53
479,05
194,74
119,76
239,53
97,37
119,76
479,05
119,76
239,53
1 197,63
53 932,07
9 940,36
973,68
4 790,53
359,29
143,72
958,11
239,53
1 317,40
479,05
718,58
479,05
9 580,11
23 952,67
19 315,78
1 319,51 zł
1 623,00 zł
316,06 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1761/2017 z dnia 28.03.2017
146 557,96 zł
180 266,28 zł
35 104,54 EUR
Umowa
DZP-292/1-34/2016 z dnia 25.04.2016 r.
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1745/2017 z dnia 28.03.2017
53 932,07 EUR
125 161,00 zł
153 948,03 zł
100 000,00 zł
123 000,00 zł
29 979,40 EUR
23 952,67 EUR Zamówienie do 30 tys. Euro
19 315,78 EUR
DZP 291/1725/2017 z dnia 28.03.2017
1-3-11-11
425
1-3-11-12
426
1-3-30-1
468
1-3-80-1
581
1-3-88-1
591
1-3-88-2
592
Dziekanat WBiO
Dziekanat WH
Dziekanat WIPiE
Dziekanat WIŚiG
Dziekanat WL
opłaty za uzyskanie certyfikatu na - podpisy elektroniczne
Dziekanat WR
Dziekanat WTŻ
Ośrodek Studiów Weterynaryjnych
Sekretariat Administracji
Sekretariat Rektora
Studium Doktoranckie
DS. nr II Młodość
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
opłaty za domeny internetowe Rolnicze Gospod. Doświadczalne Prusy
Wydawnictwo UR
Zakład Gleboznawstwa Leśnego
USŁ. ODBIORU I UTYLIZACJI ODPADÓW
Dział Informatyki
nośniki informacji (magnetyczne i - optyczne)
Dział Nauczania
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
ZAKUP ELEKTRONICZNYCH LEGITYMACJI STUDENCKICH
Dział Informatyki
Dziekanat WBiO
Dziekanat WH
Dziekanat WIPiE
Dziekanat WIŚiG
zakup elektronicznych legitymacji - studenckich
Dziekanat WL
Dziekanat WR
Dziekanat WTŻ
Ośrodek Studiów Weterynaryjnych
Studium Doktoranckie
ZAKUP KART
DS. III
DS. IV
zakup kart magnetycznych DS. nr II Młodość
Straż UR
DA nr I Bratniak
zakup kart chipowych Dział Informatyki
Dział Obsługi Technicznej i Utrzymania Obiektów
3 000,00
975,00
1 000,00
2 500,00
30 000,00
1 500,00
238,00
1 219,51
162,60
1 000,00
300,00
34 146,34
1 000,00
800,00
600,00
2 000,00
200,00
20 327,00
20 000,00
300,00
27,00
75 146,00
14 000,00
10 000,00
4 146,00
5 000,00
10 000,00
15 000,00
10 000,00
3 000,00
3 000,00
1 000,00
17 113,01
6 000,00
6 000,00
813,01
2 000,00
1 000,00
1 200,00
100,00
3 690,00
1 199,25
1 230,00
3 075,00
36 900,00
1 845,00
292,74
1 500,00
200,00
1 230,00
369,00
34 146,34
1 000,00
800,00
600,00
2 000,00
200,00
21 953,16
21 600,00
324,00
29,16
92 429,58
17 220,00
12 300,00
5 099,58
6 150,00
12 300,00
18 450,00
12 300,00
3 690,00
3 690,00
1 230,00
21 049,00
7 380,00
7 380,00
1 000,00
2 460,00
1 230,00
1 476,00
123,00
718,58
233,54
239,53
598,82
7 185,80
359,29
57,01
292,11
38,95
239,53
71,86
8 178,96
239,53
191,62
143,72
479,05
47,91
4 868,86
4 790,53
71,86
6,47
17 999,47
3 353,37
2 395,27
993,08
1 197,63
2 395,27
3 592,90
2 395,27
718,58
718,58
239,53
4 099,02
1 437,16
1 437,16
194,74
479,05
239,53
287,43
23,95
41 895,11 zł
51 530,99 zł
10 035,00 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1743/2017 z dnia 28.03.2017
38 746,34 zł
38 746,34 zł
9 280,78 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/2044/2017 z dnia 25.04.2017
20 327,00 zł
21 953,16 zł
4 868,86 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1778/2017 z dnia 28.03.2017
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1726/2017 z dnia 28.03.2017
4 868,86 EUR
17 999,47 EUR
75 146,00 zł
92 429,58 zł
17 999,47 EUR
4 099,02 EUR
14 813,01 zł
18 220,00 zł
3 548,11 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1777/2017 z dnia 28.03.2017
2 300,00 zł
2 829,00 zł
550,91 EUR
Zamówienie do 30 tys. Euro
DZP 291/1763/2017 z dnia 28.03.2017
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards