Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt

advertisement
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt
Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska
Oddział Patologii Niemowląt
Lekarz Kierujący Oddziałem
prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska
Pielęgniarka Oddziałowa
Dorota Bodzak
Dane kontaktowe
Tel. : 81 71 85 371
Dyżurka pielęgniarek : 81 71 85 362
Oddział Patologii Niemowląt jest jednym z dwóch oddziałów składających się na Klinikę Patologii Noworodków i
Niemowląt. Dysponuje 25 miejscami w dwu- i trzyosobowych salach, przeznaczonymi do diagnozowania i leczenia
dzieci w wieku od drugiego miesiąca życia do dwóch lat. Naszymi pacjentami są dzieci z różnorodnymi problemami
zdrowotnymi, wymagające specjalistycznej diagnostyki i leczenia zachowawczego. Wśród hospitalizowanych
najliczniejszą grupę stanowią dzieci z chorobami układu oddechowego, moczowego, pokarmowego i nerwowego. W
Oddziale funkcjonuje Sala Pobytów Diagnostycznych przeznaczona dla pacjentów wymagających skomplikowanej
diagnostyki. Około 30 % naszych pacjentów jest przyjmowanych po uprzednim pobycie w oddziałach dziecięcych
szpitali terenowych, których możliwości diagnostyczne i lecznicze uniemożliwiały kontynuowanie tam terapii. Dzięki
wszechstronnemu i stale pogłębianemu wyszkoleniu pracujących w Oddziale lekarzy i pielęgniarek oraz
współpracujących konsultantów, potrafimy trafnie diagnozować i skutecznie leczyć nawet najbardziej skomplikowane
schorzenia. W Oddziale zatrudnieni są pediatrzy będący dodatkowo specjalistami w zakresie różnych dziedzin
medycyny. Doświadczenie zawodowe zdobyli w renomowanych ośrodkach pediatrycznych w kraju i zagranicą. W
zespole pielęgniarek zatrudnionych w Oddziale pracują między innymi osoby z wyższym wykształceniem i posiadające
specjalizację pediatryczną. Rodzice i opiekunowie naszych pacjentów są zachęcani, by przez całą dobę przebywali
przy łóżku chorego, współpracując z zespołem lekarsko-pielęgniarskim. Obecność rodziców i opiekunów stwarza
dziecku poczucie bezpieczeństwa, niezbędne w każdej sytuacji życiowej, tym bardziej w chorobie. W Oddziale jest
pokój zabaw wyposażony w sprzęt i zabawki odpowiednie do wieku naszych pacjentów. Korzystają z niego dzieci nie
wymagające izolacji. Naszą troską jest stworzenie warunków, by trudny zarówno dla dziecka jak i jego rodziców okres
pobytu w szpitalu przysparzał jak najmniej stresów. Chętnie i wyczerpująco informujemy rodziców o stanie zdrowia
dziecka, planowanych badaniach i leczeniu. Zależy nam by Rodzice naszych Pacjentów postrzegali zespół pracujący w
Oddziale jako grupę przyjaznych ludzi, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem służą małym pacjentom. Wielu naszych
pacjentów po zakończeniu hospitalizacji wymaga dalszej opieki specjalistycznej, która jest realizowana w poradniach
1
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
specjalistycznych Dziecięcego Szpitala Klinicznego.
Oddział Patologii Noworodków
Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med. Elżbieta Szponar
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Danuta Woźniak
Dane kontaktowe
Tel. : 81 71 85 379, -363, -381, -382
Dyżurka pielęgniarek : 81 71 85 382
Oddział Patologii Noworodków jest jedynym specjalistycznym oddziałem w województwie lubelskim, w którym
hospitalizowane są chore noworodki. Zapewniamy naszym pacjentom usługi diagnostyczno-lecznicze na najwyższym
poziomie, zgodnie z najnowszymi standardami medycznymi i wiedzą medyczną opartą na faktach dowiedzionych
naukowo. Nasze postępowanie oparte jest na zasadach moralnych i etycznych, według których dobro pacjenta jest
najwyższym celem.
Kliniczny Oddział Patologii Noworodków prowadzi kompleksowe, specjalistyczne leczenie chorób okresu
noworodkowego, które obejmują m. innymi:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
zaburzenia adaptacji do warunków życia pozamacicznego
niedotlenienie wewnątrzmaciczne i okołoporodowe
zakażenia ogólnoustrojowe
żółtaczki
zaburzenia sercowo-naczyniowe
wady wrodzone układów i narządów
choroby metaboliczne i genetycznie uwarunkowane
zakażenia wewnątrzmaciczne i okołoporodowe
wrodzone błędy metabolizmu
drgawki okresu noworodkowego i zaburzenia neurologiczne
zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne
powikłania wcześniactwa
Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę do monitorowania i podtrzymywania podstawowych funkcji
życiowych (inkubatory otwarte i zamknięte, kardiomonitory z możliwością oceny częstości tętna, oddechów, saturacji
krwi tętniczej, przystawki do pomiarów ciśnienia tętniczego, pulsoksymetry, materacyki bezdechu) oraz
specjalistyczny sprzęt do prowadzenia leczenia i pielęgnacji chorych noworodków (pompy infuzyjne, pompy do
żywienia parenteralnego, lampy fototerapii, cewniki dożylne, ssaki, inhalatory, aparat EKG).
Personel Klinicznego Oddziału Patologii Noworodków stanowi doskonale wyszkolona i posiadająca bogate
doświadczenie kliniczne kadra lekarzy akademickich – specjalistów, którzy odbyli gruntowne przeszkolenie medyczne
przebywając na licznych stażach krajowych i zagranicznych w ramach programu edukacyjnego TEMPUS,
finansowanego przez Unię Europejską w takich krajach jak: Belgia, Holandia, Hiszpania oraz w Stanach Zjednoczonych
Ameryki.
Nasi pacjenci pozostają pod troskliwą opieką pielęgniarek, które wyczulone na potrzeby małych pacjentów i oddane
swojej pracy wspomagają lekarzy w procesie diagnostyczno-leczniczym. Wśród pracujących w Oddziale pielęgniarek
są specjalistki w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego oraz absolwentki wydziału pielęgniarstwa i pedagogiki
wyższych uczelni.
Personel lekarski i pielęgniarski systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe, podejmując kolejne specjalizacje oraz
2
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz kursach i szkoleniach.
Od 2 lat w Klinicznym Oddziale Patologii Noworodków prowadzona jest, przez wykwalifikowany do tego celu personel,
muzykoterapia mająca na celu wspomaganie procesu terapeutycznego.
Kadra Medyczna Oddziału Patologii Noworodków ściśle współpracuje z rodzicami i opiekunami dzieci pozostających w
Oddziale oraz zapewnia możliwość dalszej stałej kontroli dzieci hospitalizowanych w specjalistycznej Poradni Kontroli
Rozwoju Noworodków i Niemowląt - Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
3
Download