Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Program Powszechnych

advertisement
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce
konferencja Szkoleniowo-Naukowa SŁUCH NOWORODKA
Serdecznie zapraszamy na Konferencję Naukowo-Szkoleniową Słuch Noworodka organizowaną
wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, która odbędzie się 28 listopada 2013 r. w Poznaniu.
To wyjątkowe spotkanie skierowane jest głównie do lekarzy neonatologów, otolaryngologów,
audiologów, logopedów i wszystkich innych uczestników Programu Powszechnych Przesiewowych
Badań Słuchu u Noworodków.
- Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków działa w Polsce już od
dziesięciu lat. Przez ten czas w naszej codziennej pracy zdobyto wiele doświadczeń, ale pojawiły się
też różne problemy. W Programie uczestniczy coraz więcej ośrodków, a naszym wspólnym celem jest
przebadanie jak największej populacji małych dzieci oraz jak najszybsze postawienie rozpoznania i
wdrożenie odpowiedniego leczenia. – mówi prof. Witold Szyfter, przewodniczący Komitetu
Naukowego konferencji.
W trakcie konferencji zaplanowano także spotkanie z Jurkiem Owsiakiem, szefem WOŚP.
Termin: 28 listopada 2013 r.
Miejsce: Poznań
Hotel NOVOTEL Poznań Centrum, pl. Andersa 1
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. Witold Szyfter
kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Organizatorzy:
Koordynator Medyczny Programu
Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
Polskie Towarzystwo Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
wydawnictwo Termedia
Biuro organizacyjne:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
[email protected]
www.termedia.pl
Download