środowisko naturalne - testy ściąga

advertisement
środowisko naturalne - testy ściąga.doc
(90 KB) Pobierz
test 1,
W początkowym etapie formowania się gwiazd – dominuje oddziaływanie grawitacyjne
2.
Wiek wszechświata to ok. – 14 mld lat
3.
Udział ciemnej energii – 73%
4.
Widoczna materia stanowi – 4%
5.
Ziemia powstała z – resztek materii po zapaleniu się słońca
6.
Udział ciemnej materii – 23%
7.
Ile lat po wielkim wybuchu zapaliły się pierwsze gwiazdy: 200mln
8.
Słońce jest: gwiazdą w galaktyce drogi mlecznej
9.
Gwiazdy 2 generacji powstają z materii zawierającej – różne pierw układu okresowego
10.
Pierwsze gwiazdy powstały - 200 mln lat po wielkim wybuchu (zamknięte!)
11.
W centrum drogi mlecznej znajduje się – czarna dziura
12.
Ostatni etap życia gwiazdy – wybuch supernowej
13.
Średnica drogi mlecznej – 100 tys. lat świetlnych (zamknięte!)/ 100000(Otwarte!)
14.
Źródłem życia na ziemi mógł być: dno oceanu, styk oceanu i atmosfery, kosmos
15.
Powstanie nowej gwiazdy to- zapoczątkowanie reakcji syntezy termojądrowej
16.
Wymień dwa pierwiastki uważane za materię pierwotną: wodór i hel
17.
Wiek ziemi określa się na – 5mld lat
18.
Materia, z której uformowała się ziemia pojawiła się na skutek – wybuchu supernowej, dawniej niż 5mld lat temu
19.
Według Einsteina czarna dziura to – duża masa, mały promień
20.
Materia pierwotna nazywamy - wodór i hel
21.
Średnica układu słonecznego – 3lata świetlne
22.
Największa galaktyka w grupie lokalnej – Andromeda
23.
Droga mleczna to : galaktyka spiralna z poprzeczką (nie wiem czy była taka odp. ?, znalazłem w necie)
24.
W początkowym etapie formowania się gwiazd (z pierwotnej materii galaktycznej) dominuje oddziaływanie: jądrowe silne
1.
test 2,
1.
Dominujący składnik słońca – wodór
Energia promieniowania słonecznego – dzięki reakcjom syntezy jądrowej
3.
Temperatura fotosfery – 6000K
4.
Słońce jest gwiazdą – 2 generacji
5.
Światło słoneczne przebywa drogę do ziemi w – 8 minut
6.
Słońce obraca się najwolniej w rejonie biegunów słonecznych – prawda
7.
Ziemię od marsa i Wenus odróżnia obecność wody an powierzchni – prawda
8.
Ekosfera gwiazdy jest to – obszar gdzie możliwe jest życie
9.
Wnętrze słońca składa się z następujących warstw – konwekcyjna, radiacyjna, rdzeń
10.
Słońce obraca się najszybciej w rejonie biegunów słonecznych – fałsz
11.
Wenus jest gorętsza niż ziemia – prawda
Kolejność warstw słonecznych: rdzeń, warstwa radiacyjna, warstwa konwekcyjna, fotosfera, chromosfera, warstwa przejściowa, koronosfera
13.
W ekosferze słońca znajdują się: Wenus, Ziemia, Mars
14.
Do atmosfery słońca należą – chromosfera, koronosfera
15.
Wiatr słoneczny to: ruch protonów etc wywołany aktywnością słońca
16.
Koronosfera najsilniej promieniuje w zakresie optycznym – fałsz
17.
Aktywność słońca zmienia się w cyklu: 11 letnim
18.
W jądrze słońca temp – 15-20 mln K
19.
Najwyższy wulkan – na marsie (20 km)
20.
Koronosfera najgorętsza warstwa słońca – prawda
21.
Temperaturę chromosfery ocenia się na: 20 000 K
22.
Różnica między ziemią Wenus i marsem – skład i grubość atmosfery planet
23.
Widzialna gołym okiem warstwa słońca to – fotosfera
24.
Temperatura fotosfery: 6000 K
25.
Chromosfera emituje światło: czerwone
26.
Temperaturę rzędu kilku mln C osiąga – koronosfera
27.
Mars jest zimniejszy od Ziemi – prawda
28.
Korona słoneczna emituje najwięcej energii w postaci promieniowania – rentgenowskiego
29.
Na marsie pole grawitacyjne jest znacznie silniejsze niż na ziemi- fałsz
30.
Atmosfera ziemska ma dość stabilną zawartość CO2 ponieważ – odp. aktywność tektoniczna
31.
Promieniowanie fotosfery największe w zakresie – optycznym
32.
Źródłem energii promieniowania słonecznego są : reakcje syntezy jądrowej
33.
Słońce obraca się najwolniej w rejonie "biegunów słonecznych". – prawda
34.
Słońce obraca się najszybciej w rejonie równika – prawda
35.
Chromosfera jest najgorętsza warstwą atmosfery słonecznej.- fałsz
36.
Najwyższy wulkan (na Marsie) mierzy - 20 km
37.
Koronosfera najsilniej promieniuje w zakresie optycznym - fałsz
test 3,
2.
12.
3.
1.
Jądro ziemi zawiera głównie: żelazo
2.
Kominy hydrotermalne są aktywne co najwyżej: kilkadziesiąt lat
Jakiej flory i fauny można spodziewać się w obszarze tzw. dolin ryftowych (wypływ lawy z głębi ziemi): występują tam archebakterie oraz inne
organizmy zwierzęce
W dolinach ryftowych można spotkać możemy: rurkoczułkowce, kraby, krewetki
5.
Rurkoczułkowce żyją nie więcej niż 20 lat: fałsz
6.
Rurkoczułkowce żyją : 200lat
7.
Która warstwa atmosfery zawiera warstwę ozonu: stratosfera
8.
Tropopauza (górna granica troposfery) znajduje się na wysokości: od 8 do 16km
9.
Do makroelementów nalezą: tlen, wodór, węgiel, azot, siarka, fosfor, wapń
10.
Do mikroelementów należą: Selen, Żelazo, Miedź, Złoto, Nikiel, Mangan, Srebro.
11.
Konsystencja jądra wewnętrznego ziemi jest wynikiem: wysokiego ciśnienia
12.
Jaki czynnik obecny w stratosferze jest odpowiedzialny za pochłanianie UV: ozon
13.
W której warstwie atmosfery zachodzi większość zjawisk pogodowych: troposferze
14.
Wieloszczety pompejańskie: żyją na dnie oceanów w temperaturze 300-400 stopni c
Jednym z czynników mających duże znaczenie dla stabilności składu atmosfery ziemskiej, więc i dla istnienia życia (niewystępujących na marsie jest:
ruch płyt tektonicznych
16.
Temperatura wnętrza ziemi wynosi 200-300 stopni C: fałsz
17.
Płaszcz ziemi jest: plastyczny
18.
Jak nazywa się najniższa warstwa atmosfery ziemskiej: troposfera
19.
W jakim stanie skupienia znajduje się jądro ziemi: stałym (!!!)
20.
W jakim stanie skupienia znajduje się jądro zewnętrzne ziemi : ciekłym (!!!)
21.
W jakim kraju można obserwować gołym okiem miejsce styku płyt tektonicznych: USA
22.
Rurkoczułkowce osiągają wysokość: 2m
23.
Promień kuli ziemskiej wynosi około : 6000km
24.
Tropopauza (górna granica troposfery) znajduje się na wysokości: 20-60km
25.
Biosfera sięga: obejmuje całą głębokość oceanu
26.
Jądro Ziemi zawiera głównie: żelazo
27.
Jaki procent masy ciała stanowią makro elementy: 99%
28.
Mikro elementy stanowią: mniej niż 1% masy ciała
29.
Która kolejność warstw atmosfery (licząc od dołu) jest prawidłowa: Troposfera, Stratosfera, Mezosfera, Termosfera.
30.
Temperatura we wnętrzu ziemi wynosi: 5-6 tys. Stopni C
31.
Troposfera i stratosfera stanowią: 99% masy atmosfery
4.
15.
test 4-5
2.
1.
Na wys. 5 tys. m n.p.m. panuje cisnienie: 500hPa
Choroba dekompresyjna nurków – żadna odpowiedź nie jest prawdziwa/ nadmierne rozpuszczenie azotu we krwi
3.
Wzrost ciśnienia cząsteczkowego azotu u nurkujących – tak jak upojenie alkoholowe
4.
Wrzenie krwi w org. człowieka – możliwe powyżej 20km m n.p.m.
5.
Przy normalnym ciśnieniu powietrza gazem niebezpiecznym dla człowieka jest: CO2
6.
Przyspieszenie ziemskie najmniejsze na równiku - prawda
7....
Plik z chomika:
krucafi
Inne pliki z tego folderu:

środowisko naturalne - testy ściąga.doc (90 KB)
środowisko naturalne - testy.doc (90 KB)

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin



Strona główna
Aktualności
Kontakt
 Algebra
Analiza - Andrzej Janczura
 chemia
 fizyka
 geometria wykreślna


Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download