Zadania otwarte na październik. Liczby wymierne i procenty. 1. Na

advertisement
Zadania otwarte na październik. Liczby wymierne i procenty.
1. Na dwóch kolejnych skrzyżowaniach długiej ulicy są światła sygnalizacyjne. Na pierwszym skrzyżowaniu
światła zmieniają się co 4 minuty, a na drugim co 6 minut. W pewnym momencie światła czerwone włączyły się
jednocześnie na obu skrzyżowaniach. Co ile minut sytuacja będzie się powtarzała?
2. Pani Lidia podzieliła grządkę o powierzchni 140 m2 w stosunku 5:2. Na jednej z części posadziła bratki, a na
drugiej, mniejszej, stokrotki. Oblicz, jaką powierzchnię zajmują bratki, a jaką stokrotki?
3. Podaj przykłady takich liczb pierwszych mniejszych od 40, których suma cyfr jest równa 10. Ile jest takich
liczb?
4. Nie wykonując dodawania uzasadnij, że suma:
a) 2024+500+2516 jest podzielna przez 4
b) 9063+111111111 jest podzielna przez 9.
5. Wykaż, że suma trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez 3.
6. Ile jest liczb trzycyfrowych, w których suma cyfr jest równa 2?
7. Po podwyżce płac o 6% pan Jerzy zarabia 2650 zł. Ile zarabiał przed podwyżką?
8. Towar ma wagę netto 390,6 kg. Oblicz wagę opakowania, jeżeli stanowi ona 7% wagi brutto.
9. Długość boku kwadratu zwiększono o 10%, o ile procent zwiększyło się jego pole?
10. Ile waży łańcuszek, ze złota próby 850, jeżeli do jego wykonania użyto 6,5 g miedzi?
Przykładowe zadania zamknięte:
1.
Które z podanych liczb są liczbami pierwszymi ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
2. Kiedy liczba jest podzielna przez 9
A) gdy ostatnią cyfrą liczby jest 9
PRAWDA
 FAŁSZ
B) gdy suma cyfr tej liczby dzieli się przez 9
PRAWDA
 FAŁSZ
C) gdy liczba utworzona z dwóch ostatnich cyfr tej liczby jest podzielna przez 9
D) gdy liczba jest wielokrotnością liczby 9
PRAWDA
PRAWDA
 FAŁSZ
3. Jakiej próby jest złoty pierścionek, jeśli waży on 100g, a czystego złota jest 75g ?
A) 75
B) 0,75
C) 750
D) nie podano prawidłowej odpowiedzi
 FAŁSZ
4. Czterech pracowników podzieliło się zapłatą w taki sposób, że trzech otrzymało odpowiednio:
1
3
,
2
5
,
1
6
.
Jaką część zapłaty dostał czwarty pracownik:
A)
1
6
B)
1
10
C)
1
30
D)
5
7
5. W 5 kg roztworu znajduje się 2g soli. Jakie jest stężenie tego roztworu?
A)
1
25
%
B) 2%
C) 0,04%
D) 0,4 promila
6. Komputer kosztował 3000 zł. Po dwukrotnej obniżce o 10% kosztuje:
A) 2980 zł
B)2800 zł
C) 2890 zł
D)2430zł
7. Poparcie dla partii AAA wynosi 20%, a dla partii BBB 30%. Nieprawdą jest, że poparcie dla partii
BBB:
A) jest o 10% wyższe niż dla partii AAA
B) jest o 50% wyższe niż dla partii AAA
C) jest 1,5 raza wyższe niż dla partii AAA
D) jest o 10 punktów procentowych wyższe niż dla partii AAA
8. Pewną liczbę x podzielono na trzy części w stosunku 1: 4: 5. Zatem:
A) pierwsza część wynosi 1, druga 4, a trzecia 5
PRAWDA
 FAŁSZ
B) pierwsza część wynosi 1x, druga 4x, a trzecia 5x
PRAWDA
 FAŁSZ
C) pierwsza część wynosi 0,1x, druga 0,4x, a trzecia 0,5x
PRAWDA
 FAŁSZ
D) pierwsza część wynosi 10% z x, druga 40% z x, a trzecia 50% z x
PRAWDA
 FAŁSZ
Download