A. Wiek Kasi można opisać wyrażeniem x + 3. Prawda Fałsz B. Wiek

advertisement
Test z matematyki
Przystępujesz do sprawdzianu umiejętności matematycznych. Przed Tobą zestaw 16 zadań .
Czytaj je bardzo uważnie. Kolejność rozwiązywania zadań jest dowolna. Masz do rozwiązania
3 zadania otwarte i 13 zadań zamkniętych. Wśród podanych odpowiedzi tylko jedna jest
prawidłowa. Zadania zamknięte są punktowane wyłącznie gdy przedstawione są poprawne pełne
rozwiązanie i uzasadnienie wybranej odpowiedzi. W przeciwnym wypadku punkty nie są
przyznawane.
Pracuj spokojnie – na pewno poradzisz sobie znakomicie. Czas na rozwiązanie zadań
90 minut. Powodzenia!
Część pierwsza – zadania zamknięte
Zadanie 1.
Sumą liczb 5,2 i
a)
ଵ
5 ଷ଴
ହ
଺
jest:
b) 6, 30
c)
ଵ଼ଵ
ଷ଴
d) 6,1
Zadanie 2.
ସ
ଵଷ
Wynikiem działania 1 ∶ 8 − 1,5 jest:
ହ
ଶହ
ଵହଽ
a) 12 ଶହ଴
b) 3,9
ଵ଴
c) 0,39
d) ଷଽ
Zadanie 3.
ଵ
Suma liczb 3,2 i 5 ହ pomnożona przez ich różnicę to:
a) – 16,8
b) 16
c) 16,8
d) – 16
Zadanie 4.
Kasia jest o 3 lata starsza od Grześka, a Grzesiek o 5 lat starszy od Zosi. Zosia ma x lat, a Amelia ma
20 lat.
Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.
A. Wiek Kasi można opisać wyrażeniem x + 3.
B. Wiek Grześka można opisać wyrażeniem x + 5.
C. Wiadomo, że Amelia jest najstarsza z nich wszystkich.
Prawda
Prawda
Prawda
Zadanie 5.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Liczba, która jest podzielna przez 3 i nie jest podzielna przez 9, to:
a) 26232
b) 38808
c) 56412
d) 65952
Zadanie 6.
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Jacht Czapla pokonał trasę długości 36 km. Płynąc na wschód, przebył
– pozostałą jej część. Ile kilometrów płynął na południe?
a) 3
b) 15
c) 21
ହ
ଵଶ
Fałsz
Fałsz
Fałsz
trasy a płynąc na południe
d) 36
Zadanie 7.
Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.
Pole powierzchni działki jest równe 3 ha, czyli:
a) 30a
b) 300 a
c) 3000 m2
d) 30 000 m2
e) 0,3 km2
f) 0,03 km2
Zadanie 8.
Uzupełnij tekst. Wpisz w lukę odpowiednią liczbę.
Pole równoległoboku jest równe 35 cm2. Podstawa ma długość równą 14 cm. Wysokość
równoległoboku prostopadła do tej podstawy ma długość ________ cm.
Zadanie 9.
Do każdego z podanych wyrażeń arytmetycznych dobierz jego wartość. Zapisz odpowiednią literę
przy każdym numerze wyrażenia arytmetycznego.
I. 21,6 + 5,66
II. 6,2 – 5,62
III. 2 − 14 ⋅ 2
IV. (2 – 10 )⋅ ( –2)
I. ……
A. 0,58
B. – 26
C. – 24
D. 16
E. 27,26
II. ……
III. ……
IV. …….
Zadanie 10.
Samochód porusza się ze stałą prędkością 40 km/h, a pociąg ze stałą prędkością 70 km/h .
Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.
A. W czasie 2 godzin samochód przejedzie 80 km, a pociąg 140 km.
Prawda
Fałsz
Prawda
Fałsz
Prawda
Fałsz
B. W czasie 13 godziny pociąg pokona 5 razy dłuższą trasę
niż samochód.
C. Na przejechanie 20 km pociąg potrzebuje tyle samo czasu
co samochód.
Zadanie 11.
Wewnętrzna przestrzeń lodówki, której wnętrze wygląda jak prostopadłościan o podstawie kwadratu,
ma 120 cm wysokości i 50 cm głębokości. Jaka jest pojemność tej lodówki?
Zaznacz poprawną odpowiedź.
a) 0,03 m3
b) 0,3 m3
c) 3 m3
d) 30 m3
Część druga – zadania otwarte
Zadanie 1.
4-osobowa rodzina (2 osoby dorosłe i 2 dzieci w wieku 4 i 7 lat) chce przyjechać samochodem na pole
namiotowe i pozostać na nim 3 doby. Porównaj koszt pobytu tych osób w namiocie z kosztem pobytu
w przyczepie. O ile droższy jest koszt pobytu w przyczepie?
Cennik usług pola namiotowego
(opłata za 1 dobę pobytu)
Pobyt osoby dorosłej namiot/przyczepa
13/15 zł
Pobyt dziecka (4–12 lat) namiot/przyczepa 10/12 zł
Samochód osobowy
8 zł
Motocykl
2 zł
(opłata jednorazowa)
Klimatyczne: dzieci do 6 lat ——–
Klimatyczne: dzieci 7–15 lat 0,80 zł
Klimatyczne: dorośli
1,50 zł
Zadanie 2.
Malarze malują ściany w pokojach o łącznej powierzchni 96 m2. Jedno opakowanie farby
o pojemności 3 litrów wystarczyło im, aby pomalować powierzchnię 36 m2.
Ile jeszcze 3- litrowych opakowań farby trzeba kupić, aby pomalować pozostałą powierzchnię ścian?
Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.
Zadanie 3.
Marek zapłacił łącznie za kalkulator i książkę 152 zł. Na kalkulator wydał 30% swoich oszczędności,
a na książkę 13 swoich oszczędności. Oblicz, ile oszczędności miał Marek.
Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.
Download