Uploaded by User2510

questions (2) (1)

advertisement
Karta pracy - figury na płaszczyźnie
............
.................
lp. w dzienniku
klasa
.................................................................................
imię i nazwisko
str. 1/2
.................
data
1. Zaznacz zdanie fałszywe:
A. W każdym rombie przekątne są prostopadłe.
B. Każdy kwadrat jest rombem.
C. W każdym prostokącie przekątne są równej długości.
D. W każdym trapezie przekątne dzielą się na połowy.
2. Na podstawie rysunku oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Odcinki
⟂
Odcinki
∥
i
są równoległe.
i
oraz
są prostopadłe do odcinka
⟂
.
prawda
fałsz
prawda
fałsz
prawda
fałsz
prawda
fałsz
3. Bok rombu jest równy 5 cm, a boki równoległoboku mają długości 3 cm i 8 cm. Dokończ
zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.
Większy obwód ma
. . . . . . . . . .
.
Różnica obwodów tych czworokątów
wynosi . . . . . . . . . . .
A. romb
B. równoległobok
C. 2 cm
D. 4 cm
4. Jaką długość ma bok trójkąta równobocznego o obwodzie 30 m?
5. Do kartonu wstawiono 3 garnki (zobacz rysunek), których dna mają promienie: 14 cm, 10 cm
i 16 cm. Podaj długość i szerokość dna kartonu.
6. Uzupełnij zdania, wpisując w odpowiednich miejscach podane miary kątów.
68∘
95∘
134∘
182∘
15∘
88∘
230∘
Miary kątów ostrych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kąt prosty ma miarę
rozwartych to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór zadań: Izabela Bączkowska 11635
90∘
. . . . . . . . . . . . . . . .
. Miary kątów
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Astr. 2/2
7. Średnica okręgu ma długość 16 cm, a jedna z cięciw tego okręgu jest dwa razy krótsza od
promienia. Długość tej cięciwy jest równa:
A. 8 cm
B. 2 cm
C. 6 cm
D. 4 cm
8. Na którym rysunku przedstawiono kąt prosty?
9. Wpisz miary kątów zaznaczonych łukami.
10. Przekątna
dzieli nieprostokątny trapez
na dwa trójkąty: równoramienny
i prostokątny
. Oblicz miary kątów tego trapezu, wiedząc, że | ∢
| = 114∘. Wykonaj
odpowiedni rysunek.
*11. Oblicz miarę kąta, o jaki obróci się wskazówka godzinowa od 17:20 do 17:30.
Wybór zadań: Izabela Bączkowska 11635
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Download