5cz_Przygotowanie_do_egzaminu

advertisement
Przygotowanie do egzaminu cz. V
1. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi:
Liczbą naturalną jest liczba:
4
2
3
A. 14  3
B. 3  2  2,25
C. 7  4
D. 11  9,75
7
3
4
2. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi:
11
Liczba znajdująca się miedzy 20,9 a 20
to:
12
10
12
A. 20
B. 20
C. 20,916
D. 20,917
12
13
3. Ocen prawdziwość poniższych zdań:
A. 37  48  51  37  48  37  51
PRAWDA FAŁSZ
B. 37  48  51  37  48  37  51
PRAWDA FAŁSZ
C. 37  48  51  85  51
PRAWDA FAŁSZ
4. Oceń prawdziwość poniższych zdań:
A. Suma dwóch kolejnych liczb naturalnych jest
zawsze liczbą parzystą
PRAWDA FAŁSZ
B. Iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych
jest zawsze liczbą parzystą
PRAWDA FAŁSZ
C. Kwadrat liczby parzystej jest zawsze
liczbą podzielną przez 4
PRAWDA FAŁSZ
5. Wskaż jedną poprawną odpowiedź:
Liczba XCIV zapisana w systemie rzymskim jest równa:
A. 94
B.96
C. 104
D. 106
6. Wskaż jedną poprawną odpowiedź:
Droga na szczyt góry ma 900 metrów. Turysta pokonuje każde 60 metrów w ciągu 5
minut. Na wejście na szczyt potrzebuje:
A. 1,5 godziny
B.1 godzinę i 15 minut
C. 1 godzinę i 25 minut
D.1,30 godziny
7. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi:
Samochód przejechał 450km w czasie 6 godzin i 15 minut. Zatem jego średnia
prędkość wynosiła:
A. około 73km/h
B.72km/h
C. 1200m/min
D. 72m/min
8. Oceń prawdziwość poniższych zdań:
A. Pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach
2x3x4 wynosi 52
PRAWDA FAŁSZ
B. Obwód prostokąta o wymiarach 37x43 wynosi 160
PRAWDA FAŁSZ
C. Pole rombu o przekątnych długości 22 i 5
wynosi 110
PRAWDA FAŁSZ
9. Uzupełnij luki tak, aby otrzymać zdania prawdziwe:
3
doby to ………………..godzin
8
20 minut to …………………doby
4 godziny i 20 minut to ………………………..doby
1
1
1
10. Michał spędził
wakacji na obozie, wakacji pracował,
wakacji spędził u babci,
2
5
4
a resztę spędził w domu. Jaką część wakacji odpoczywał w domu?
11. Uzupełnij luki, tak aby otrzymać zdania prawdziwe:
2
Liczba  0,25 w postaci ułamka zwykłego to……………………..
9
3
Liczba
 0,33 w postaci ułamka dziesiętnego to…………………………
80
12. Uzupełnij luki, tak aby otrzymać zdania prawdziwe:
Marek, Darek i Jacek podzielili 52 złote w stosunku 10:9:7. Zatem Marek
dostał……………zł, Darek dostał……………zł, a Jacek…………….zł.
Download