Opisywanie skał. Prawda

advertisement
Opisywanie skał. Prawda-fałsz.
W jaki sposób opisuje się skały?
Poziom trudności: Średni
1. Czym jest ziarno?
A - Dostrzegalnym składnikiem skały o możliwym do określenia wymiarze.
B - Najmniejszą, niewidoczną jednostką budującą skałę.
2. Ziarna gruboziarniste cechuje rozmiar 5-50 mm.
A - Fałsz
B - Prawda
3. Ziarna detrytyczne powstają wskutek krystalizacji magmy.
A - Fałsz
B - Prawda
4. Ziarna kanciaste i obtoczone to przykładowy podział ziaren detrytycznych.
A - Fałsz
B - Prawda
5. Kwarc występuje w skałach osadowych.
A - Fałsz
B - Prawda
6. Materia organiczna występuje w śladowych ilościach w skałach przeobrażonych.
A - Prawda
B - Fałsz
7. W oparciu o rozmieszczenie ziaren w skale wyróżnia się skały zbite i porowate.
A - Fałsz
B - Prawda
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
8. Dolomit występuje w skałach magmowych.
A - Fałsz
B - Prawda
9. Oliwiny NIE występują w skałach osadowych.
A - Prawda
B - Fałsz
10. Amfibole i pirokseny mogą występować we wszystkich rodzajach skał.
A - Prawda
B - Fałsz
11. Kryształy narosłe i wrosłe mogą być: własnokształtne, nawpółwłasnokształtne,
obcokształtne.
A - Prawda
B - Fałsz
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Opisywanie skał. Prawda-fałsz.
W jaki sposób opisuje się skały?
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. A
2. B
3. A
4. B
5. B
6. B
7. A
8. A
9. A
10. A
11. A
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download