środowisko naturalne - testy - środowisko naturalne człowieka

advertisement
środowisko naturalne - testy.doc
(90 KB) Pobierz
test 1, edited by Agat190&Antyall
1. W początkowym etapie formowania się gwiazd – dominuje oddziaływanie grawitacyjne
2. Wiek wszechświata to ok. – 14 mld lat
3. Udział ciemnej energii – 73%
4. Widoczna materia stanowi – 4%
5. Ziemia powstała z – resztek materii po zapaleniu się słońca
6. Udział ciemnej materii – 23%
7. Ile lat po wielkim wybuchu zapaliły się pierwsze gwiazdy: 200mln
8. Słońce jest: gwiazdą w galaktyce drogi mlecznej
9. Gwiazdy 2 generacji powstają z materii zawierającej – różne pierw układu okresowego
10. Pierwsze gwiazdy powstały - 200 mln lat po wielkim wybuchu (zamknięte!)
11. W centrum drogi mlecznej znajduje się – czarna dziura
12. Ostatni etap życia gwiazdy – wybuch supernowej
13. Średnica drogi mlecznej – 100 tys. lat świetlnych (zamknięte!)/ 100000(Otwarte!)
14. Źródłem życia na ziemi mógł być: dno oceanu, styk oceanu i atmosfery, kosmos
15. Powstanie nowej gwiazdy to- zapoczątkowanie reakcji syntezy termojądrowej
16. Wymień dwa pierwiastki uważane za materię pierwotną: wodór i hel
17. Wiek ziemi określa się na – 5mld lat
18. Materia, z której uformowała się ziemia pojawiła się na skutek – wybuchu supernowej,
dawniej niż 5mld lat temu
19. Według Einsteina czarna dziura to – duża masa, mały promień
20. Materia pierwotna nazywamy - wodór i hel
21. Średnica układu słonecznego – 3lata świetlne
22. Największa galaktyka w grupie lokalnej – Andromeda
23. Droga mleczna to : galaktyka spiralna z poprzeczką (nie wiem czy była taka odp. ?,
znalazłem w necie)
24. W początkowym etapie formowania się gwiazd (z pierwotnej materii galaktycznej) dominuje
oddziaływanie: jądrowe silne
test 2, edited by Agat190&Antyall
1. Dominujący składnik słońca – wodór
2. Energia promieniowania słonecznego – dzięki reakcjom syntezy jądrowej
3. Temperatura fotosfery – 6000K
4. Słońce jest gwiazdą – 2 generacji
5. Światło słoneczne przebywa drogę do ziemi w – 8 minut
6. Słońce obraca się najwolniej w rejonie biegunów słonecznych – prawda
7. Ziemię od marsa i Wenus odróżnia obecność wody an powierzchni – prawda
8. Ekosfera gwiazdy jest to – obszar gdzie możliwe jest życie
9. Wnętrze słońca składa się z następujących warstw – konwekcyjna, radiacyjna, rdzeń
10. Słońce obraca się najszybciej w rejonie biegunów słonecznych – fałsz
11. Wenus jest gorętsza niż ziemia – prawda
12. Kolejność warstw słonecznych: rdzeń, warstwa radiacyjna, warstwa konwekcyjna,
fotosfera, chromosfera, warstwa przejściowa, koronosfera
13. W ekosferze słońca znajdują się: Wenus, Ziemia, Mars
14. Do atmosfery słońca należą – chromosfera, koronosfera
15. Wiatr słoneczny to: ruch protonów etc wywołany aktywnością słońca
16. Koronosfera najsilniej promieniuje w zakresie optycznym – fałsz
17. Aktywność słońca zmienia się w cyklu: 11 letnim
18. W jądrze słońca temp – 15-20 mln K
19. Najwyższy wulkan – na marsie (20 km)
20. Koronosfera najgorętsza warstwa słońca – prawda
21. Temperaturę chromosfery ocenia się na: 20 000 K
22. Różnica między ziemią Wenus i marsem – skład i grubość atmosfery planet
23. Widzialna gołym okiem warstwa słońca to – fotosfera
24. Temperatura fotosfery: 6000 K
25. Chromosfera emituje światło: czerwone
26. Temperaturę rzędu kilku mln C osiąga – koronosfera
27. Mars jest zimniejszy od Ziemi – prawda
28. Korona słoneczna emituje najwięcej energii w postaci promieniowania – rentgenowskiego
29. Na marsie pole grawitacyjne jest znacznie silniejsze niż na ziemi- fałsz
30. Atmosfera ziemska ma dość stabilną zawartość CO2 ponieważ – odp. aktywność
tektoniczna
31. Promieniowanie fotosfery największe w zakresie – optycznym
32. Źródłem energii promieniowania słonecznego są : reakcje syntezy jądrowej
33. Słońce obraca się najwolniej w rejonie "biegunów słonecznych". – prawda
34. Słońce obraca się najszybciej w rejonie równika – prawda
35. Chromosfera jest najgorętsza warstwą atmosfery słonecznej.- fałsz
36. Najwyższy wulkan (na Marsie) mierzy - 20 km
37. Koronosfera najsilniej promieniuje w zakresie optycznym - fałsz
test 3, edited by Laska&Dominic602
1. Jądro ziemi zawiera głównie: żelazo
2. Kominy hydrotermalne są aktywne co najwyżej: kilkadziesiąt lat
3. Jakiej flory i fauny można spodziewać się w obszarze tzw. dolin ryftowych (wypływ lawy z
głębi ziemi): występują tam archebakterie oraz inne organizmy zwierzęce
4. W dolinach ryftowych można spotkać możemy: rurkoczułkowce, kraby, krewetki
5. Rurkoczułkowce żyją nie więcej niż 20 lat: fałsz
6. Rurkoczułkowce żyją : 200lat
7. Która warstwa atmosfery zawiera warstwę ozonu: stratosfera
8. Tropopauza (górna granica troposfery) znajduje się na wysokości: od 8 do 16km
9. Do makroelementów nalezą: tlen, wodór, węgiel, azot, siarka, fosfor, wapń
10. Do mikroelementów należą: Selen, Żelazo, Miedź, Złoto, Nikiel, Mangan, Srebro.
11. Konsystencja jądra wewnętrznego ziemi jest wynikiem: wysokiego ciśnienia
12. Jaki czynnik obecny w stratosferze jest odpowiedzialny za pochłanianie UV: ozon
13. W której warstwie atmosfery zachodzi większość zjawisk pogodowych: troposferze
14. Wieloszczety pompejańskie: żyją na dnie oceanów w temperaturze 300-400 stopni c
15. Jednym z czynników mających duże znaczenie dla stabilności składu atmosfery ziemskiej,
więc i dla istnienia życia (niewystępujących na marsie jest: ruch płyt tektonicznych
16. Temperatura wnętrza ziemi wynosi 200-300 stopni C: fałsz
17. Płaszcz ziemi jest: plastyczny
18. Jak nazywa się najniższa warstwa atmosfery ziemskiej: troposfera
19. W jakim stanie skupienia znajduje się jądro ziemi: stałym (!!!)
20. W jakim stanie skupienia znajduje się jądro zewnętrzne ziemi : ciekłym (!!!)
21. W jakim kraju można obserwować gołym okiem miejsce styku płyt tektonicznych: USA
22. Rurkoczułkowce osiągają wysokość: 2m
23. Promień kuli ziemskiej wynosi około : 6000km
24. Tropopauza (górna granica troposfery) znajduje się na wysokości: 20-60km
25. Biosfera sięga: obejmuje całą głębokość oceanu
26. Jądro Ziemi zawiera głównie: żelazo
27. Jaki procent masy ciała stanowią makro elementy: 99%
28. Mikro elementy stanowią: mniej niż 1% masy ciała
29. Która kolejność warstw atmosfery (licząc od dołu) jest prawidłowa: Troposfera,
Stratosfera, Mezosfera, Termosfera.
30. Temperatura we wnętrzu ziemi wynosi: 5-6 tys. Stopni C
31. Troposfera i stratosfera stanowią: 99% masy atmosfery
test 4-5, edited by Agat190&Antyall
1. Na wys. 5 tys. m n.p.m. panuje cisnienie: 500hPa
2. Choroba dekompresyjna nurków – żadna odpowiedź nie jest prawdziwa/ nadmierne
rozpuszczenie azotu we krwi
3. Wzrost ciśnienia cząsteczkowego azotu u nurkujących – tak jak upojenie alkoholowe
4. Wrzenie krwi w org. człowieka – możliwe powyżej 20km m n.p.m.
5. Przy normalnym ciśnieniu powietrza gazem niebezpiecznym dla człowieka jest: CO2
6. Przyspieszenie ziemskie najmniejsze na równiku - prawda
7. Mieszanka TRIMIX – tlen, azot, hel
8. Ciężar ciała a pozycja geograficzna – jest największy na biegunach
9. Ciśnienie w rowie mariańskim – 1101 atm.
10. Skutek podróży kosmicznej – spadek ilości wapnia w kościach + ubytek masy ciała
11. Stan nieważkości na ziemi – siły bezwładności
12. Przeżycie na wysokości powyżej 16km – kilka sekund
13. Przekroczenie granicznej głębokości w akwalungu grozi: (brak tlenu we krwi, zatrucie
tlenowe, wszystko źle)
14. Wędrówka w górach na wys. 5000m jest możliwa – 3 tyg. aklimatyzacji + butla z tlenem
15. Rozmieszczenie pierwiastków w głębi ziemi – wynik zdziałania ziemskiego pola
grawitacyjnego
16. Tlen w mieszance spowoduje ostre zatrucie tlenowe, gdy jego ciśnienie cząstkowe ma
wartość: >1, 5atm
17. Przechodzenie tlenku z pęcherzyków płucnych do powietrza, gdy?...
Plik z chomika:
krucafi
Inne pliki z tego folderu:

środowisko naturalne - testy ściąga.doc (90 KB)
środowisko naturalne - testy.doc (90 KB)

Inne foldery tego chomika:

Algebra
 Analiza - Andrzej Janczura
 chemia
 fizyka
 geometria wykreślna
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download