spr4_wersjaB

advertisement
spr4_wersjaB.doc
(270 KB) Pobierz
Sprawdzian b
Imię i nazwisko
Klasa
Liczba punktów
Ocena
Test podsumowujący dział IV
Krążenie
Masz przed sobą test składający się z 15 zadań.
Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwych do uzyskania.
Na rozwiązanie testu masz 40 minut.
1. Porównaj budowę naczyń włosowatych i tętnic, wpisując numery wyrażeń,
które
(0–3)
charakteryzują te naczynia krwionośne.
Cechy do wyboru:
I. Ściany naczyń zbudowane z trzech warstw.
II. Małe ciśnienie krwi przepływającej przez naczynia.
III. Duże ciśnienie krwi przepływającej przez naczynia.
IV. Obecność zastawek.
V. Gruba warstwa mięśniowa w ścianach naczyń.
VI. Cienkie ściany naczyń zbudowane tylko z nabłonka.
VII. Cienka warstwa mięśniowa w ścianach naczyń.
VIII. Ściany naczyń zbudowane z jednej warstwy.
IX. Brak zastawek.
Cechy naczyń włosowatych opisano w zdaniach: ................................ .
Cechy tętnic opisano w zdaniach:
.
2. Zaznacz rysunek przedstawiający rodzaj tkanki, z której zbudowane jest serce
człowieka.
(0–1)
3. Zaznacz prawidłowe określenia dotyczące
krwiobiegów.
(0–2)
Mały obieg krwi u człowieka zaczyna się w lewej/prawej komorze serca, a kończy się w lewym/prawym
przedsionku.
Duży obieg krwi u człowieka zaczyna się w lewej /prawej komorze serca, a kończy się w lewym/prawym
przedsionku.
1b
4. Oceń prawdziwość zdań dotyczących układu krwionośnego, wpisując w kwadraty literę
„P”,
(0–3)
gdy zdanie jest prawdziwe, lub literę „F”, gdy jest ono fałszywe.
• Układ krwionośny człowieka jest układem

zamkniętym.
• Krew roznosi substancje pokarmowe po całym

ciele.
• Krew nie uczestniczy w utrzymaniu stałej temperatury

ciała.
• Krew zapewnia docieranie dwutlenku węgla do

tkanek.
• Serce człowieka zbudowane jest z dwóch jam: przedsionka i
komory.

• Serce człowieka leży w śródpiersiu, przy czym jego większa część znajduje się po lewej
stronie ciała.
5. Zaznacz te z podanych poniżej wyrażeń, które określają rolę krwi.
2)
transportowanie dwutlenku węgla
utrzymywanie równowagi środowiska wewnętrznego
transportowanie substancji odżywczych

(0–
wydzielanie hormonów i enzymów
trawiących
odbieranie bodźców
6. Przyporządkuj nazwom składników krwi odpowiednie opisy.
2)
krwinki białe
A)
płytki krwi
B)
C)
(0–
krwinki czerwone
1. bezjądrowe elementy morfotyczne krwi zawierające hemoglobinę
2. krwinki o różnej wielkości i budowie uczestniczące w reakcjach obronnych organizmu
3. najmniejsze elementy morfotyczne krwi uczestniczące w jej krzepnięciu
B) ...........................,
A) ...............................,
C) ...................................
7. Uszereguj etapy krzepnięcia krwi i wpisz litery je
oznaczające.
(0–1)
A – Z płytek krwi uwalnia się substancja inicjująca powstawanie trombiny.
B – Naczynie krwionośne zostaje uszkodzone.
C – Rana zostaje zamknięta przez powstający skrzep.
D – Fibrynogen w osoczu przekształca się pod wpływem trombiny w nitkowatą fibrynę.
Prawidłowa kolejność:
8. Przeanalizuj schemat i uzupełnij zdania, wpisując odpowiednie grupy
krwi.
(0–2)
A
Biorca
krwi
Dawca krwi
B
AB
0
A
+
-
-
+
B
-
+
-
+
AB
+
+
+
+
0
-
-
-
+
Krew osoby z grupą krwi ..................... można przetoczyć wszystkim osobom bez względu na to,
jaką mają grupę krwi.
Osobie z grupą krwi A można przetoczyć krew.................. .
2b
9. Wpisz we właściwe miejsca odpowiednie czynniki Rh, tak aby ilustrowały sytuację, w której dochodzi
do
(0–1)
konfliktu serologicznego w zakresie Rh.
Rh (-), Rh (+)
Dziecko: ..................
Kobieta ciężarna:
10. Zaznacz zdania charakteryzujące układ
limfatyczny.
(0–3)
•
Dostarcza tlen do wszystkich komórek

ciała.
•
W węzłach limfatycznych są unieszkodliwiane substancje

toksyczne.
•
Limfa powstaje z płynu ...
Plik z chomika:
patryk-b123
Inne pliki z tego folderu:

Pro Evolution Soccer 2013.msi (2622 KB)
 autorun.exe (339 KB)
 Setup.exe (179 KB)
 spr5_wersjaB(1).doc (136 KB)
 spr5_karta_odpowiedzi(1).doc (28 KB)
Inne foldery tego chomika:
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download