Wersja PDF do pobrania

advertisement
Zagadnienia do powtórzenia!!
1.
Układ oddechowy:
Budowa i funkcje układu oddechowego
Mechanizm oddychania
Rodzaje powietrza w płucach
Profilaktyka i choroby układu
oddechowego
2.
Układ krwionośny:
Funkcje układu krwionośnego
Budowa naczyń krwionośnych
Porównanie budowy i funkcji naczyń
krwionośnych
Typy połączeń naczyń włosowatych
Budowa serca
Cykl pracy serca
Automatyzm pracy serca
Obiegi krwi
Transport gazów oddechowych
Grupy krwi, czynnik Rh, konflikt
serologiczny
Hemostaza
Budowa i funkcja układu limfatycznego
człowieka
Profilaktyka chorób układu krążenia
Układ odpornościowy człowieka
3.
Układ wydalniczy:
Funkcje układu wydalniczego
Dobowy bilans wody człowieka
Budowa układu wydalniczego nerki,
nefronu
Etapy powstawania moczu
Choroby układu wydalniczego
Download