Układ krwionośny - zadania maturalne

advertisement
Układ krwionośny - zadania maturalne.doc
(3523 KB) Pobierz
Zadanie 1. (2 pkt.)
Schemat przedstawia budowę tętnicy.
Podaj z uzasadnieniem, dwie cechy budowy tętnicy świadczące o dobrym przystosowaniu tego rodzaju
naczynia krwionośnego do pełnionych funkcji.
Zadanie 2. (0 – 2 pkt)
„W chorobie niedokrwiennej serca zmiany miażdżycowe w ścianie naczyń zwężają światło, utrudniając przepływ krwi.
Jednocześnie wydzielanie czynników naczyniorozszerzających przez śródbłonek naczyń wieńcowych jest upośledzone,
natomiast ich podatność na działanie czynników naczyniozwężąjących zwiększona. Ograniczenie przepływu krwi odgrywa
szczególnie ważną rolę podczas zwiększonej pracy serca, kiedy to wzrasta zapotrzebowanie na tlen komórek mięśnia sercowego.
Dochodzi wówczas do niedotlenienia, a jego subiektywnym objawem jest ból wieńcowy. Całkowite zamknięcie światła naczynia
wieńcowego, powoduje powstanie zawału i martwicy komórek mięśnia sercowego.”
1. (1pkt) Wymień trzy przyczyny zwężania naczyń krwionośnych w chorobie niedokrwiennej.
2. (1pkt) Przedstaw skutki całkowitego zamknięcia naczynia wieńcowego.
Zadanie 3. (2 pkt) Miażdżyca naczyń krwionośnych spowodowana jest, między innymi, gromadzeniem się
tłuszczów, głównie cholesterolu, wewnątrz ścian tętnic (powstają tzw. blaszki miażdżycowe). Zmiany te są
przyczyną zwężania się, a czasem całkowitego zamknięcia światła tętnic, co utrudnia przepływ krwi przez tętnice.
Schorzenie to dotyczy też naczyń wieńcowych serca, które zaopatrują w krew mięsień sercowy.
Uzasadnij pogląd, że miażdżyca naczyń wieńcowych może doprowadzić do:
a) niewydolności
krążenia ……………………………………………………………………………………………..
b) zawału
serca.
…………………………………………………………………………………………….
Zadanie 13. (2 pkt)I 2009 P Poniżej w sposób uproszczony przedstawiono przekrój przez tętnicę człowieka
zdrowego (A) i przez tętnicę człowieka, u którego stwierdzono miażdżycę ściany tętnicy (B). Interpretując
informacje z rysunków,
a) opisz zmianę w budowie tętnicy wywołaną odkładaniem się w niej cholesterolu.
b) przedstaw możliwy wpływ tej zmiany na krążenie krwi w naczyniach.
a) .....................................................................................................
......................................................................................................................
b) .............................................................................................................
................................................................................................................................................
Zadanie 4 (2 pkt.) W zamkniętym krwiobiegu kręgowca istnieje kilka rodzajów zespoleń naczyniowych, łączących
ze sobą różne naczynia krwionośne, co zostało przedstawione na poniższych rysunkach.
b)
a) Nazwij rodzaje połączeń A, B, C
Napisz, który z nich (A, B czy C) jest ilustracją układu wrotnego np. do wątroby.
c) Określ rolę, jaką pełni ten układ w krwiobiegu człowieka.
ZADANIE 6 Schemat układu krwionośnego człowieka.
Wpisz poniżej trzy nazwy naczyń krwionośnych (spośród uwzględnionych na schemacie), w których płynie krew
odtlenowana.
Zadanie 7. (2 pkt) Schemat przedstawia zwykłą sieć naczyń włosowatych występujących w tkankach organizmu
człowieka.
Określ kierunek przepływu krwi w przedstawionych na schemacie naczyniach (posługując się nazwami tych
naczyń) oraz ustal, w którym naczyniu – tętnicy wątrobowej czy żyle wątrobowej - płynie krew zawierająca większą
ilość CO .
2
ZADANIE
8
...
Plik z chomika:
czarnooka
Inne pliki z tego folderu:
Układ krwionośny - zadania maturalne.doc (3523 KB)
Układ wydalniczy - zadania maturalne.doc (2054 KB)
 Układ immunologiczny - zadania maturalne.pdf (134 KB)
Układ krążenia i immunologiczny - zadania maturalne.docx (2495 KB)
 Układ wydalniczy- zadania maturalne.docx (2006 KB)



Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Książki
Download