Białka skóry żaby w walce z rakiem

advertisement
Białka skóry żaby w walce z rakiem
Badacze z Uniwersytetu Królowej w Belfaście odkryli nieznane dotąd
właściwości komórek skóry żaby, które mogą przyczynić się do leczenia
nowotworów, cukrzycy, chorób serca i udarów mózgu. Wyizolowane z
żabiej skóry białka, wpływające na proces angiogenezy, mają także szansę
na znalezienie zastosowania w transplantologii.
Zidentyfikowano dwa białka, które mogą zostać wykorzystane w leczeniu
celowanym wielu schorzeń poprzez regulację procesu wzrostu naczyń
krwionośnych w organizmie. Pochodzą one z wydzielin skóry dwóch gatunków
żab: chwytnicy wzorzystobrzuchej (Phyllomedusa sauvagii) oraz kumaka
olbrzymiego (Bombina maxima).
Badane substancje wykazują (odpowiednio) właściwości hamujące i stymulujące
proces angiogenezy. Z uwagi na to, że większość guzów nowotworowych może
rosnąć tylko do określonych rozmiarów bez tlenu i środków odżywczych,
pochodzących z naczyń krwionośnych, zatrzymanie procesu angiogenezy guza
może zmniejszyć prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się nowotworu.
Białko wyizolowane ze skóry chwytnicy wzorzystobrzuchej niejako „wyłącza”
wzrost naczyń krwionośnych i potencjalnie może doprowadzić do obumarcia guza,
natomiast białko wyodrębnione ze skóry kumaka olbrzymiego stymuluje
angiogenezę.
Ze względu na wspomnianą właściwość tego drugiego białka, istnieje możliwość
wykorzystania go w sytuacjach wymagających szybkiej naprawy uszkodzeń
naczyniowych, na przykład w gojeniu się ran, przeszczepie narządów
wewnętrznych oraz innych uszkodzeń związanych z udarem mózgu i chorobami
serca [1].
Zespół prowadzony przez profesora Chrisa Shawa otrzymał za swoje odkrycie
Cardiovascular Innovation Award — jedną z najbardziej prestiżowych nagród w
Europie, którą przyznaje się naukowcom i klinicystom za wybitne, innowacyjne
odkrycia w dziedzinie opieki zdrowotnej i biznesu.
***
Angiogeneza, zwana także neowaskularyzacją, jest procesem tworzenia nowych
naczyń krwionośnych na bazie już istniejących. Może występować zarówno na tle
patologicznym, jak i być reakcją fizjologiczną organizmu. Przebiega wieloetapowo
i stanowi odpowiedź naczyniową na niedotlenienie i zapalenie. Fizjologiczną
angiogenezę obserwuje się przy regeneracji naczyń śluzówki macicy w cyklu
menstruacyjnym oraz w gojeniu się ran.
Chwytnica wzorzystobrzucha
Data publikacji: 12.06.2011r.
Download