Budowa układu krwionośnego człowieka.Obieg krwi i regulacja

advertisement
Budowa układu krwionośnego człowieka.Obieg krwi i regulacja.doc
(29 KB) Pobierz
BUDOWA UKŁADU KRWIONOŚNEGO
CZŁOWIEKA. OBIEG KRWI I REGULACJA
BUDOWA:
Układ krwionośny człowieka zbudowany jest z:
- serca
- sieci naczyń krwionośnych: żył, tętnic, naczyń włosowatych
Tętnice odprowadzają krew utlenowaną z serca do tkanek, żyłami krew odtlenowana płynie z tkanek
do serca.
SERCE – umieszczone jest w worku osierdziowym, wypełnionym niewielką ilością płynu.
1. ściana pokryta jest cienką błonką, na której leżą naczynia wieńcowe, tworzące układ wieńcowy –
odpowiedzialny za odprowadzanie i doprowadzanie różnych substancji
2. mięsień sercowy zbudowany jest z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej. Przedsionki i
komory wyścielone są wewnątrz błoną zbudowaną z tkanki łącznej pokrytej warstwą nabłonka
płaskiego
3. serce działa na zasadzie pompy. Zastawki zapobiegają zmianie kierunku krwi. Między
przedsionkiem a komorą prawej części serca znajduje się zastawka trójdzielna, między przedsionkiem
a komorą lewej strony serca znajduje się zastawka dwudzielna. U podstawy dwóch dużych tętnic –
aorty i tętnicy płucnej, odchodzących od komór znajdują się zastawki półksiężycowate
4. prawy przedsionek otrzymuje krew nieutlenowaną, powracającą z tkanek, którą następnie prawa
komorą toczy do płuc, a do lewego przedsionka wpływa krew utlenowana.
ŻYŁY I TĘTNICE – ich ściany składają się z trzech warstw:
1. zewnętrzna – łącznotkankowa
2. środkowa – zbudowana z mięśni gładkich
3. wewnętrzna – utworzona z tkanki łącznej i śródnabłonka
pomimo posiadania takich samych warstw ścian, tętnice i żyły różnią się od siebie:
- grubością poszczególnych warstw
- elastycznością
- wytrzymałością na zmiany ciśnienia
- występujących w żyłach zastawek zapobiegających cofaniu się krwi
NACZYNIA WŁOSOWATE – są to cienkościenne przewody rozmieszczone w tkankach, łączące
zwykle tętnice z żyłami. Ich ściana zbudowana jest z śródbłonka – przez niego zachodzi wymiana
substancji między krwią a tkankami. Silne ukrwienie niektórych narządów (np. nerek, przysadki
mózgowej) umożliwia specyficzny układ naczyń (tętniczka – naczynia włosowate – tętniczka) zw.
SIECIĄ DZIWNĄ, za którego pośrednictwem odbywa się sprawna wymiana substancji między
organem a płynami ciała.
OBIEG KRWI:
- MAŁY OBIEG KRWI (PŁUCNY) – zaczyna się w prawej komorze i krew kierowana jest tę
tętnicą płucną do płuc gdzie ulega nasyceniu tlenem. Następnie krew bogata w tlen dociera żyłami
płucnym do lewego przedsionka
- DUŻY OBIEG KRWI – rozpoczyna się w lewej komorze, skąd aorta dzielącą się na liczne
odgałęzienia (tętnice) doprowadza krew natlenowaną do narządów obwodowych. Tu wymiana krwi
natlenowanej z odtlenowaną i naczyniami żylnymi wraca do prawego przedsionka.
Krew z żołądka, śledziony, jelit, trzustki jest odprowadzana UKŁADEM WROTNYM do wątroby.
Liczne substancje toksyczne i nadwyżki składników pokarmowych zatrzymywane są przez wątrobę,
a reszta przedostaje się do żyły podstawowej dolnej. Krew z górnych części ciała zbierana jest żyłami
podstawowymi górnymi.
W utrzymywaniu krążenia krwi pomagają sercu ruchy mięśni szkieletowych i ruchy oddechowe.
REGULACJA PRACY SERCA:
Na regulację wpływa wiele czynników, które dostosowują akcję serca i średnicę naczyń krwionośnych
do wymagań organizmu.
Przyśpieszenie spowodowane jest pobudzeniem rozrusznika serca przez układ nerwowy. Impulsy
powodują dostosowanie pracy serca do potrzeb tkanek i narządów, zwłaszcza do zapotrzebowania
na tlen, wysyłane są przez ośrodek znajdujący się w rdzeniu przedłużonym.
Wzrost kwasowości krwi, spowodowany podwyższeniem stężenia dwutlenku węgla, a także
podwyższeniem temperatury ciała (np. w stanach gorączkowych), powodują (przez układ nerwowy
współczulny) pobudzenia pracy węzła zatokowo – przedsionkowego.
Czynnikiem zmieniającym napięcie naczyń krwionośnych, a przez to ciśnienie i szybkość przepływu
krwi, są mięśnie gładkie. Ich skurcz powoduje wzrost ciśnienia krwi.
Plik z chomika:
porcelainlucy
Inne pliki z tego folderu:


Aberracje chromosomowe.pdf (130 KB)
Aminokwasy, tłuszcze, kwasy nukleinowe, tłuszcze, budowa komórki i tkanki.doc (108
KB)
 Aminokwasy.doc (133 KB)
 Analiza porównawcza budowy szkieletów kręgowców.pdf (50 KB)
 Anatomia Człowieka - Czaszka.pdf (101 KB)
Inne foldery tego chomika:

Barbara Bukała BIOLOGIA (bozydarczyslawa)
 Biologia(1) (elmariachi7)
 Tablice Biologiczne
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download