Układ krwionośny człowieka

advertisement

Wielkością i kształtem przypomina dłoń
zaciśniętą w pięść. Położone jest w klatce
piersiowej tuż za mostkiem. Otoczone jest
mocnym, łącznotkankowym workiem zwanym
osierdziem. Wewnętrzna powierzchnia osierdzia
i zewnętrzna powierzchnia serca pokryte są
gładką warstwą komórek nabłonkowych.
Pomiędzy tymi powierzchniami znajduje się
przestrzeń jamy osierdzia wypełniona płynem,
który zmniejsza tarcie podczas pracy serca.
Ściana serca zbudowana jest głównie z tkanki
mięśniowej poprzecznie prążkowanej serca.

Serce zbudowane jest z prawego przedsionka (1),
przedsionka lewego (2), komory prawej (10) oraz
komory lewej (9) W sercu występują zastawki, które
zapobiegają cofaniu się krwi. Między prawym
przedsionkiem i prawą komorą jest zastawka
przedsionkowo-komorowa trójdzielna (12), między
lewym przedsionkiem a lewą komorą zastawka
przedsionkowo-komorowa dwudzielna (7). Na
granicy obu komór i wychodzących z nich tętnic
znajdują się zastawki półksiężycowate (13,8). Do
prawego przedsionka uchodzi żyła główna górna (3) i
dolna (11), do lewego cztery żyły płucne (6). Z komór
serca wychodzą tętnice: z prawej – tak zwany pień
płucny (5), z lewej – aorta (4).

Tworzą go wyspecjalizowane, zmodyfikowane komórki,
dzięki którym serce ma zdolność wykonywania
samoistnych, rytmicznych skurczów. Skurcze te,
inicjowane są w mięśniu sercowym, niezależnie od
pobudzenia nerwowego. Każde uderzenie inicjowane jest
przez rozrusznik zwany (1) węzłem zatokowo–
przedsionkowym, następnie pobudzenie przekazywane
jest do (2) węzła przedsionkowo–komorowego i dalej aż
do (5) włókien Purkinjego. Dzięki takiemu kierunkowi
przewodzenia bodźców skurczowych, możliwy jest
najpierw skurcz przedsionków, a następnie komór. (3)
prawa i lewa odnoga pęczka Hisa, (4) pęczek Hisa, (6)
szlaki międzywęzłowe. Podstawowy rytm pracy serca może
być zmodyfikowany przez ośrodki zlokalizowane w
układzie nerwowym lub przez różne substancje
chemiczne.

Gdy fala skurczu obejmuje mięsień sercowy,
pobudzenie elektryczne rozprzestrzenia się w
tkankach otaczających serce oraz na powierzchni
ciała.
Umieszczenie elektrod na powierzchni ciała
umożliwia dokonanie zapisu aktywności
elektrycznej serca.

Mięsień sercowy nie jest odżywiany przez
przepływającą przez niego krew, ponieważ jego
grube ściany uniemożliwiają dyfuzję tlenu i substancji
odżywczych do komórek. Zaopatrywany jest w nie
przez tętnice wieńcowe odchodzące od
początkowego odcinka aorty. Tętnice te rozgałęziają
się na coraz drobniejsze tętniczki, tworząc
ostatecznie sieć naczyń włosowatych, gdzie dochodzi
do wymiany substancji odżywczych i gazów. Krew z
naczyń włosowatych zbiera się w żyłach wieńcowych,
które łączą się w jedną żyłę wieńcową uchodzącą do
prawego przedsionka. (1) aorta, (2) tętnica wieńcowa
prawa, (3) tętnica wieńcowa lewa, (4) mięsień
sercowy.

Skurcz przedsionków
We włóknach węzła zatokowoprzedsionkowego powstają impulsy, które
pobudzają do skurczu przedsionki, dzięki
napełnienia czemu krew wtłaczana jest do
komór. Zastawki półksiężycowate są
zamknięte.

Impulsy z węzła zatokowoprzedsionkowego docierają do komór,
inicjując ich skurcz. Zamykają się zastawki
przedsionkowo – komorowe a otwierają się
półksiężycowate i „porcja krwi” zostaje
wtłoczona do tętnic. Następnie ściany
komór wiotczeją a zastawki
półksiężycowate się zamykają.

Serce znajduje się w rozkurczu. zastawki
półksiężycowate są zamknięte. Serce napełnia
się wolno krwią napływającą z żył.


Są to zjawiska akustyczne towarzyszące pracy
serca.
Wyróżniamy dwa główne tony serca:
pierwszy, który towarzyszy zamykaniu się
zastawek przedsionkowo – komorowych
drugi – towarzyszy zamknięciu się zastawek
półksiężycowatych

Za każdym razem, gdy lewa komora wtłacza krew do
tętnic. Ulegają one miejscowemu rozszerzeniu, które
przemieszcza się jako fala wzdłuż aorty i odchodzących
od niej tętnic. Falę tę wyczuwamy jako tętno (puls).
Pozwala ono ocenić częstotliwość skurczów serca.
Pomiaru tętna dokonuje się na tętnicach
powierzchniowych, głównie tętnicy promieniowej, choć
także na tętnicy szyjnej (najlepsze miejsce badania w
wypadkach zagrożenia życia). Do badania tętna nie
stosuje się kciuka, ponieważ w ten sposób można
pomylić tętno badanego z własnym.
W spoczynku tętno wynosi około 72 uderzenia na
minutę – Wzrasta podczas wysiłku fizycznego lub
podczas stresu.
(1) tętnica, (2) żyła, (3) śródbłonek, (4)
warstwa mięśniowa, (5) warstwa tkanki
łącznej
Tętnice
•mocne, elastyczne ściany
wytrzymałe na duże ciśnienie krwi
(silnie rozwinięta mięśniówka)
•brak zastawek
•transportują krew z serca do
tkanek pod dużym ciśnieniem
•na przekroju okrągłe
Żyły
•ściany cienkie, wiotkie, mało
odporne na ciśnienie krwi
•kieszonkowe zastawki
•transportują krew z tkanek z
powrotem do serca
•owalne na przekroju

tętnice › naczynia włosowate › żyły
Wyjątki:
Sieć dziwna w ciałku nerkowym:
tętnica › naczynia włosowate › tętnica
Krążenie wrotne w wątrobie:
żyła wrotna › naczynia włosowate › żyła
wątrobowa







miażdżyca
zawał serca
żylaki
niedokrwistość
hemofilia arytmia
choroba wieńcowa
nadciśnienie tętnicze
Download