UKŁAD KRWIONOŚNY 1. Podaj funkcję układu krążenia.

advertisement
1. Podaj funkcję układu krążenia.
-zapewnia łączność pomiędzy komórkami, tkankami i narządami ciała,
-pośredniczy między środowiskiem zewnętrznym a komórkami ciała,
-zaopatruje tkanki i komórki w tlen, odprowadza z nich dwutlenek węgla,
-transportuje do komórek substancje odżywcze , regulujące, budulcowe,
odpornościowe, witaminy.
2. Co wchodzi w skład układu krążenia
-serce
-tętnice
-żyły
-naczynia włosowate
3. Omów położenie serca .
Serce człowieka położone jest pod mostkiem, a dokładniej w lewej części klatki
piersiowej.
4. Wymień elementy budujące serce.
-prawy przedsionek
-lewy przedsionek
-prawa komora
-lewa komora
-żyła główna górna
-łuk aorty
-lewa tętnica płucna
-żyła płucna dolna
-zastawka mitralna
-zastawka aortalna
-żyła główna dolna
-zastawka trójdzielna
-zastawka pnia płucnego
5. Jakie zastawki znajdują się w sercu?
-zastawka dwudzielna
-zastawka trójdzielna
-zastawka pnia płucnego (półksiężycowata)
-zastawka aorty (półksiężycowata)
6. Wymień w punktach etapy krzepnięcia krwi
1. Płytki krwi przyklejają się do brzegów rany i zmniejszają wielkość uszkodzenia.
2. Następnie płytki krwi wydzielają substancję, dzięki której fibrynogen zmieni
się w fibrynę.
Włókna fibryny tworzą gęstą sieć, która zatrzymuje komórki krwi.
3.Sieć włókiem fibryny wzmacnia się i twardnieje, tworząc skrzep, który wypełnia
ubytek w ścianie naczynia i zapoczątkowuje gojenie się rany
7. Podaj w tabeli grupy krwi, antygeny, przeciwciała
Grupa krwi
Antygen
Przeciwciała
A
A
anty-B
B
B
anty-A
AB
AiB
Brak
0
Brak
anty-A i anty-B
8. Wymień rodzaje połączeń między naczyniami krwionośnymi
Sieć zwykła tętniczka żyłka
Sieć dziwna tętniczka tętniczka
Układ wrotny wątroby  żyła wrotna
9. Etapy cyklu pracy serca
I faza – skurcz przedsionków
-komory biernie rozkurczają się
-krew przepychana z przedsionków całkowicie wypełnia komory
-otwarte zastawki przedsionkowo-komorowe
-zamknięte zastawki półksiężycowate
II faza – skurcz komór
-przedsionki rozkurczają się i ulegają zwiotczeniu
-wypełnione krwią komory zaczynają się kurczyć
-wzrasta ciśnienie w komorach co powoduje, że :
- zamykają się zastawki przedsionkowo-komorowe
- zastawki półksiężycowate otwierają się
- krew opuszcza serce
- zastawki półksiężycowate zamykają się
III faza – rozkurcz serca
-zastawki półksiężycowate są zamknięte
-zastawki przedsionkowo-komorowe są otwarte
-przedsionki i komory rozkurczają się
-krew napływa do przedsionków i komór
10. Wymień choroby układu krążenia ich źródła i profilaktykę
Niewydolność krążenia może mieć związek ze zbyt małą objętością krwi
przepompowywanej przez serce w ciągu jednej minuty w stosunku do
zapotrzebowania organizmu(niewydolność serca), zaburzeniami przepływu krwi
przez naczynia krwionośne. Może być spowodowana zmniejszeniem kurczliwości
mięśnia sercowego.
Niewydolność serca może być spowodowana również samym nadciśnieniem
tętniczym lub przebytym zawałem.
Miażdżyca tętnic
Przyczynami są długotrwały proces zapalny uszkadzający śródbłonek naczyń,
palenie tytoniu, dieta bogato tłuszczowa, nadciśnienie tętnicze, długotrwały stres,
wiek.
11. Omów mały i duży obieg
Obieg duży
Krew wypływa z lewej komory serca przez zastawkę aortalną do głównej tętnicy
ciała, aorty, rozgałęzia się na mniejsze tętnice, dalej na tętniczki, a następnie
przechodzi przez sieć naczyń włosowatych (tzw. kapilarnych) we wszystkich
narządach ciała. Naczynia włosowate przechodzą w drobne żyłki, które
przechodzą w żyły większego kalibru i żyłę główną górną i dolną. Krew
powracająca żyłami jest odtlenowana i przechodzi do prawego przedsionka serca,
po czym przez zastawkę trójdzielną wpływa do prawej komory.
Obieg mały
Odtlenowana krew wypompowywana jest z prawej komory serca przez zastawkę
pnia płucnego do pnia płucnego, który rozgałęzia się na dwie tętnice płucne: lewą
i prawą. Te w płucach rozgałęziają się na sieć naczyń włosowatych oplatających
pęcherzyki płucne, tam dochodzi do wymiany gazowej. Utlenowana krew powraca
żyłami płucnymi (to jedyne żyły, którymi płynie utlenowana krew) do lewego
przedsionka serca, a tam przez zastawkę dwudzielną (mitralną) krew wpływa do
lewej komory serca.
Download