Prezentacja programu PowerPoint

advertisement
*
I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM
* CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA CHORÓB SERCA U
CIĘŻARNYCH
* OKOŁO 0,5-1%
* PRZYCZYNA OKOŁO 10-15% ŚMIERTELNOŚCI
MATEK
* WZROST OBJĘTOŚCI KRWI KRĄŻĄCEJ O 50%
* WZROST OBJĘTOŚCI MINUTOWEJ SERCA O
50-
60%
* WZROST OBJĘTOŚCI WYRZUTOWEJ SERCA
* WZROST CZĘSTOŚCI PRACY SERCA
* OBNIŻENIE
OPORU
NACZYNIOWEGO
SYSTEMOWEGO I PŁUCNEGO
*
* ROZWÓJ KRĄŻENIA HIPERKINETYCZNEGO
* NISKOOPOROWY OBIEG KRWI W OBRĘBIE
ŁOŻYSKA
* OBNIŻONY OPÓR W NACZYNIACH
OBWODOWYCH WYNIKA ZE ZMIAN
HORMONALNYCH
* RETENCJA SODU I WODY
*
* POCZĄTEK- OD 5 TYGODNIA
* MAKSYMALNE – W POŁOWIE II TRYMESTRU
* POWYŻEJ 24 TYGODNIA - CONSTANS
*
* KONIEC II TRYMESTRU CIĄŻY
* PORÓD, SZCZEGÓLNIE II OKRES
* PIERWSZE GODZINY POŁOGU
* NORMA:mała wydolność
fizyczna,zmęczenie
duszność, ortopnoe,
kołatanie serca, zawroty
głowy, dyskomfort w klatce
piersiowej, omdlenia
* PATOLOGIA:
* Duża duszność
* Napadowa duszność nocna,
* Wysiłkowe utraty
przytomności
* Bóle w klatce piersiowej
*
* PATOLOGIA:
* NORMA:
* Obrzęki obwodowe
* Hiperwentylacja
* Szybkie tętno
* Poszerzenie żył szyjnych
* Unoszące uderzenie
koniuszkowe
* Szmery skurczowe- głośność
1-2/6
* Trzeci ton
*
* Masywne obrzęki obwodowe
* Sinica, krwioplucie
* Palce pałeczkowate
* Duże i stałe poszerzenie żył
szyjnych
* Kardiomegalia
* Czwarty ton serca
* Głośny szmer skurczowy>3/6
* Szmery rozkurczowe
* Liczne zaburzenia rytmu
serca
*EKG CIĄŻA PRAWIDŁOWA
* ODCHYLENIE OSI SERCA
* MAŁY ZAŁAMEK Q W III
* UJEMNY ZAŁAMEK P W III
* TACHYKARDIA
* ZABURZENIA RYTMU
*
* RUTYNA W DIAGNOSTYCE CHOROBY
WIEŃCOWEJ
* RZADKO W CIĄŻY
* CZĘSTO WYNIKI FAŁSZYWIE DODATNIE
* DO 70% LIMITU TĘTNA
* KORZYŚCI- OBIEKTYWNA OCENA WYDOLNOŚCI
FIZYCZNEJ-MAKS. ZUZYCIE TLENU- WYBÓR
METODY ROZWIĄZANAI
*
* METODĄ HOLTERA 24 GODZINY I WIĘCEJ
* PRZYŁÓŻKOWE
* TELEKARDIOMETRIA
* WAŻNE:
* WERYFIKACJA OBJAWÓW
* OCENA ILOŚCI I JAKOŚCI ARYTMII
* MONITOROWANIE LECZENIA
*
* NADCIŚNIENIE TĘTNICZE > 10% CIĘŻARNYCH
* MANOMETRY
* OCENA RR W DOMU
* ABPM
*
* OD 50 LAT – ZŁOTY STANDARD, BEZPIECZNA:
* OCENA WADY
* KWALIFIKACJA DO LECZENIA
* WYBÓR INTERWENCJI
*
* PODEJRZENIE:
* IZW
* TĘTNIAK ROZWARSTWIAJĄCY
* GUZ SERCA
* ZATOROWOŚĆ PŁUCNA I OBWODOWA
* WADY SERCA NOWO STWIERDZONE, ZE
WSKAZAŃ PILNYCH KIEROWANE DO
INTERWENCJI
* ZAKRZEPICA SZTUCZNEJ ZASTAWKI
*
* WYMIARY I OBJĘTOŚĆ PRAWEJ KOMORY WZROST DO
60%
* Wzrost masy lewej komory
* WZROST LP DO 20%
* Niewielkie poszerzenie pierścienia zastawki
mitralnej, płucnej, trójdzielnej
* Czynnościowa niedomykalność mitralna, trójdzielna
* Niewielka ilość płynu w osierdziu (25% pacjentek)
*
* < 5 radów – bardzo małe prawdopodobieństwo
ryzyka powikłań
* 5-10 radów – niewielkie
* 10-15 radów –duże ryzyko powikłań, jeżeli
dawka do 6 tygodnia ciąży
* Powyżej 15 radów – w USA zalecane przerwanie
ciąży
*
* RTG KLATKI PIERSIOWEJ
* UNIKAĆ W I TRYMESTRZE
* DAWKA ZWYKŁA TO 20 MILIRADÓW NA
POWIERZCHNIĘ KLP- NARAŻENIE PŁODU –
OKOŁO 5% dawki
* W prawidłowej ciąży: wzmożony rysunek
naczyniowy, poziome ułożenie serca, niewielka
ilość płynu w opłucnej
*
* TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA-
PRZECIWWSKAZANA dawka 150-200x rtg klatki
piersiowej
* BADANIA IZOTOPOWE- PRZECIWWSKAZANE
* REZONANS MAGNETYCZNY DOPUSZCZA SIĘ PO
18 TYGODNIU
* CEWNIKOWANIE SERCA- OGRANICZYĆ DO
MINIMUM, LEPIEJ PO 12 TYGODNIU(dawka 1-2
rad/minutę badania)
*
* WADA SERCA PO KOREKCJI BEZ DYSFUNKCJI
* MAŁY PRZECIEK LEWO-PRAWY
* WYPADANIE PATKA ZASTAWKI MITRALNEJ
* DWUPŁATKOWA ZASTAWKA AORTALNA Z
PRAWIDŁOWĄ FUNKCJĄ
* MAŁA/UMIARKOWANA STENOZA PŁUCNA
* ŁAGODNA SA
*
* NADCIŚNIENIE PŁUCNE/ZESPÓŁ EISENMENGERA
* ATREZJA ZASTAWEK, CIASNA STENOZA LVOTO
* NIEWYDOLNOŚĆ SERCA III/IV NYHA
* ZESPÓŁ MARFANA Ao> 4 cm
* Po operacjach
FONTANA,MUSTARDA,SENNIGA,RASLLEGO
* PRZED CIĄŻĄ OSTRY EPIZOD NIEWYDOLNOŚĆI SERCA,
NIEDOKRWIENIA, UDARU MÓZGU
*
* NIEWYDOLNOŚĆ SERCA > NYHA II
* ZMNIEJSZENIE FRAKCJI WYRZUTOWEJ LEWEJ
KOMORY < 40%
* ZWĘŻENIE PRZEPŁYWU PRZEZ LEWĄ KOMORĘ
<2cm2 ujście mitralne,<1,5 cm2 aortalne
* PRZEMIJAJĄCE NIEDOKRWIENIE MÓZGU
* UDAR MÓZGU W WYWIADZIE
*
* NIEWYDOLNOŚĆ SERCA NYHA>II/SINICA
* FRAKCJA WYRZUTOWA LEWEJ KOMORY<40%
* ZWĘŻENIE PRZEPŁYWU KRWI PRZEZ LEWĄ
KOMORĘ
* WIEK MATKI PONIŻEJ 20 I POWYŻEJ 35 LAT
* PALENIE PAPIEROSÓW
* LECZENIE PRZECIWZAKRZEPOWE
* CIĄŻA MNOGA
*
* OGRANICZENIE WYSIŁKU FIZYCZNEGO
* WAŚCIWA DIETA Z KONTROLĄ MASY CIAŁA
* PRAWIDŁOWY BILANS PŁYNÓW
* LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI
* LECZENIE ZABURZEŃ RYTMU
* PROFILAKTYKA PRZECIWZAKRZEPOWA
* ELIMINACJA MOŻLIWYCH ŹRÓDEŁ ZAKAŻENIA
*
* GRUPA A WG FDA-CHLOREK POTASU
* GRUPA B
Sotalol,Lignokaina,Klopidogrel,Metoprolol,Labetalol
,Propranolol,Heparyna,Metylodopa,Furosemid,Digok
syna,Werapamil,Adenozyna,ASA-małe
dawki,Flekainid,Propafenon,Meksyletyna
* GRUPA D
Amiodaron,Fenytoina,Atenolol,ASA-dawki
p/zapalne,Warfaryna (II i III trymestr)
GRUPA X
Statyny,ACE-inhibitory,Warfaryna I trymestr
*
* WSKAZANIA DO CIĘCIA CESARSKIEGO
* POŁOŻNICZE
* RZADKO KARDIOLOGICZNE
*
* ZESPÓŁ MARFANA Z POSZERZENIEM OPUSZKI AORTY
* KOARKTACJA AORTY
* NADCIŚNIENIE PŁUCNE
* WYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA III i IV NYHA
* POSZERZENIE AORTY WSTĘPUJĄCEJ
* ZAAWANSOWANA STENOZA MITRALNA/ZASTAWKA
BJORK-SHILEY W UJŚCIU MITRALNYM
* PORÓD U PACJENTKI LECZONEJ DOUSTNYMI
ANTYKOAGULANTAMI
*
* MONITOROWANIE STANU OGÓLNEGO
* UNIKANIE HYPOTENSJI/UŁOŻENIE
* LEKI/TLENOTERAPIA
* CZYNNOŚĆ SKURCZOWA-OXYTOCYNAOSTROŻNIE
* ELIMINACJA STRESU BÓLOWEGO
* PROFILAKTYKA IZW
*
* ELIMINOWANIE PARCIA?
* Próżniociąg położniczy/zabieg kleszczowy
*
* PROFILAKTYKA IZW
* PROFILAKTYKA CHOROBY ZAKRZEPOWOZATOROWEJ
* OCENA PRZECIWWSKAZAŃ DO KARMIENIA
PIERSIĄ
*
* PRZEBYTE IZW
* NABYTE WADY SERCA/CHOROBA REUMATYCZNA
* WRODZONE WADY SERCA
* WSZCZEPIONE PROTEZY ZASTAWEK SERCA
* WYPADANIE PŁATKA ZASTAWKI MITRALNEJ Z
FALĄ ZWROTNĄ
* KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA
*
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards