Zatorowość płucna

advertisement
Opis przypadku:
Zwężenie i niedomykalność zastawki mitralnej, migotanie przedsionków, hipokaliemia.
I. Zagadnienia teoretyczne:
1. Wady nabyte serca - definicja, epidemiologia, etiopatogeneza, obraz kliniczny,
przebieg naturalny, objawy przedmiotowe i podmiotowe (nieprawidłowości w zapisie
EKG, RTG klatki piersiowej, echokardiografia, próby obciążeniowe, cewnikowanie
serca), przebieg naturalny, diagnostyka różnicowa, leczenie (farmakologiczne,
wskazania do leczenia operacyjnego).
2. Migotanie przedsionków – definicja, epidemiologia, etiopatogeneza, objawy
przedmiotowe i podmiotowe, kryteria rozpoznania, powikłania.
3. Leczenie napadowego i utrwalonego migotania przedsionków (wskazania do leczenia
farmakologicznego, kardiowersji elektrycznej i leczenia inwazyjnego).
4. Zasady leczenia przeciwzakrzepowego u chorych z migotaniem przedsionków i
wadami nabytymi serca.
5. Hipokaliemia i hyperkaliemia – definicja, etiopatogeneza, obraz kliniczny,
nieprawidłowości w badaniach dodatkowych, diagnostyka różnicowa, leczenie.
II. Umiejętności praktyczne:
- zbieranie wywiadu
- przeprowadzenie badania fizykalnego
- poprawne uzupełnienie historii choroby
- przeprowadzenie diagnostyki różnicowej
- wykonanie i interpretacja EKG
- ocena badania radiologicznego klatki piersiowej
- zaplanowanie i interpretacja wyników badań dodatkowych (badania laboratoryjne,
echokardiografia, cewnikowani serca, testy obciążeniowe)
- zaplanowanie dalszego postępowania (leczenie farmakologiczne, wskazania do
leczenia operacyjnego)
- zasady poprawnego wypisywania recept
III. Postawa i profesjonalne zachowania:
Student powinien zademonstrować szczególną wrażliwość w stosunku do pacjenta i jego
rodziny podczas rozmowy dotyczącej konieczności wdrożenia leczenia
przeciwkrzepliwego oraz wyjaśnienia zasad przewlekłego stosowania Acenokumarolu.
Opis przypadku:
Chora lat 52 została przyjęta do Kliniki z powodu silnej duszności spoczynkowej nasilającej
się od kilku dni, masywnych obrzęków kończyn dolnych, kołatania serca oraz dolegliwości
bólowych w okolicy przedsercowej. Od 2 dni wystąpił u chorej kaszel z odkrztuszaniem
pienistej, podbarwionej krwią plwociny. Od około 6 miesięcy zaobserwowała pogorszenie
tolerancji wysiłku, łatwe męczenie się, duszność początkowo przy wysiłku fizycznym,
w ostatnim okresie także w spoczynku (od około 7 dni spała w pozycji siedzącej), uczucie
gniecenia w prawym podżebrzu, a od około 3 tygodni uczucie szybkiego, niemiarowego bicia
serca. W wywiadzie nie podawała innych chorób przewlekłych. W wieku 25 lat chorowała na
zapalenie stawów, w ciągu ostatnich lat częste, nawracające infekcje górnych dróg
oddechowych.
W badaniu fizykalnych widoczna sinica obwodowa, czerwone zabarwienie policzków,
wypełnione żyły szyjne, masywne obrzęki kończyn dolnych.
Osłuchowo nad polami płucnymi szmer pęcherzykowy, przypodstawnie obustronnie
trzeszczenia, tachypnoe (24/min). Nad sercem słyszalny holosystoliczny szmer z punctum
maximum nad koniuszkiem serca o głośności 5/6, promieniujący do pachy oraz szmer
rozkurczowy o niskiej częstotliwości. W polu osłuchiwania zastawki płucnej stwierdzono
cichy szmer rozkurczowy. Brzuch miękki, niebolesny, wysklepiony powyżej poziomu klatki
piersiowej, wątroba badalna około 4 cm poniżej łuku żebrowego, śledziona niebadalna.
Widoczne żylaki podudzi i obrzęki kończyn dolnych.
Wykonano EKG, zarejestrowano migotanie przedsionków z akcją komór 130/min.
W badaniach laboratoryjnych RBC - 4 120 000, Hgb – 13,5 g/Dl, Hct – 39,8%, WBC – 5390,
AST - 62 U/L, ALT – 87 U/L, BLT – 28,2 umol/L, kreatynina – 78 umol/L, Na – 138
mmol/L, K – 3,2 mmol/L, poziom D-dimerów – 120 ng/ml.
W badaniu RTG klatki piersiowej widoczne powiększenie lewego przedsionka i lewej
komory, powiększenie prawej komory oraz poszerzenie pnia tętnicy płucnej,. W badaniu
echokardiograficznym widoczne zwapnienie i ograniczenie ruchu płatków zastawki mitralnej,
powiększony wymiar lewego przedsionka, prawej komory i prawego przedsionka oraz fala
zwrotna III stopnia do powiększonego lewego przedsionka, ciśnienie w tętnicy płucnej około
85 mmHg.
1. Dlaczego u chorej stwierdzono powiększenie wątroby i podwyższony poziom prób
wątrobowych.
Jaki jest mechanizm rozwoju nadciśnienia płucnego u chorych z wadą mitralną.
2. Jakie przyczyny prowadzą rozwoju do ostrej i przewlekłej niedomykalności zastawki
mitralnej.
3. W jakich sytuacjach skieruje Pan/ Pani chorego ze zwężeniem lewego ujścia żylnego
do leczenia inwazyjnego
a. walwuloplastyki mitralnej
b. leczenia operacyjnego
4. Jakie są wskazania do leczenia operacyjnego u chorych z niedomykalnością zastawki
mitralnej
5. Jakie leczenie farmakologiczne zaproponuje Pan/ Pani u chorych z migotaniem
przedsionków.
6. Jak nieprawidłowy poziom potasu wpływa na stan układu sercowo-naczyniowego.
Jakie nieprawidłowości można wówczas zarejestrować w zapisie EKG
Download