Spersonalizowany, wydrukowany przy pomocy

advertisement
„Spersonalizowany, wydrukowany przy pomocy
drukarki 3DGence model lewej komory serca
został
wykonany
symulacji
w
celu
przeprowadzenia
implantacji sztucznej
protezy
zastawki serca”
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu została ustanowiona
w 1991 r. w celu wprowadzania do praktyki klinicznej najnowszych metod i technik ratowania
ludzkiego życia, w sytuacji gdy zagrożone jest serce; wspierania kardiochirurgii i dziedzin
pokrewnych oraz wspierania działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Działalność
Fundacji skupia się przede wszystkim na prowadzeniu i finansowaniu badań naukowych i prac
innowacyjno-wdrożeniowych związanych z leczeniem chorób serca, a zwłaszcza w dziedzinie
nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych, matematyczno-fizycznych, chemicznych
i technicznych oraz prowadzeniu działalności w zakresie transferu technologii. Fundacja
w swoich projektach badawczo-rozwojowych również wykorzystuje drukarkę 3DGence ONE,
dzięki której prototypowanie, opracowywanie oraz wspomaganie nowych metod leczenia
pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze.
Opis projektu:
Spersonalizowany (odwzorowany na podstawie danych obrazowych pacjenta) model lewej
komory serca wykonany w celu przeprowadzenia symulacji zabiegu implantacji sztucznej
protezy zastawki serca w ujście mitralne metodą przezcewnikową (TAVI) u chorej wysokiego
ryzyka operacyjnego. Płatki zastawki do tego typu zabiegu zawieszone są na metalowej siatce,
rozprężanej specjalnym balonem. Zastawka wprowadzana jest poprzez koniuszek serca za
pomocą cewnika i następnie jest rozprężana w uszkodzonej zastawce bez jej usuwania.
Złożony elastyczny model 3D lewej komory serca zastosowany podczas symulacji
procedury wszczepienia zastawki zawiera zarówno masywne obszary zwapnienia
w ujściu mitralnym oraz wszczepioną już wcześniej protezę mechaniczną zastawki
aortalnej.
Założenia projektowe:
Model został odlany z elastycznego silikonu o właściwościach mechanicznych zbliżonych do
właściwości
mechanicznych
serca.
Formę
wydrukowano
na
drukarce
3DGence
z PLA. Na drukarce 3D również wydrukowano zwapnienie z materiału poliuretanowego, który
został pokryty metalizowaną farbą w celu lepszego uwidocznienia symulowanych zwapnień
oraz zorientowania modelu na obrazie rentgenowskim.
Czas wytworzenia modelu:

segmentacja obrazów uzyskanych z CT i opracowanie modelu 3D – 7 dni,

wydruk elementów formy – 2 dni,

odlanie modelu – 1 dzień,

wykończenie modelu – 3 dni.
Korzyści wynikające z wykorzystania technologii druku 3D
W kardiochirurgii, wykonanie spersonalizowanych drukowanych modeli 3D odgrywa obecnie
istotną rolę w okołooperacyjnym planowaniu operacji oraz symulacji chirurgicznych dla
pacjentów o unikalnej anatomii. Wydruk modeli za pomocą drukarki 3D jest obecnie najtańszą
i najszybszą metodą tworzenia modeli wspomagających leczenie chorób układu krążenia.
Modele 3D znalazły szerokie zastosowanie zarówno w leczeniu wrodzonych oraz nabytych
wad serca u osób starszych u których ryzyko wykonania operacji jest bardzo duże jak
i opracowywaniu oraz wspomaganiu nowych metod leczenia.
Dzięki systemowi szybkiej wymiany głowicy zastosowanemu w drukarce 3DGence,
zmieniono głowicę na głowicę o średnicy dyszy 0,3 mm, a elementy formy zostały
wydrukowane z dokładnością do 0.1 mm.
Rys. Etapy tworzenia spersonalizowanego modelu 3D w celu symulacji procedury
przezcewnikowej implantacji zastawki mitralnej; a) odtworzenie geometrii lewej komory serca
na podstawie segmentacji danych CT, b) model numeryczny LV, c) wydruk formy LV oraz
zwapnienia, odlany, d) silikonowy model LV, e) model LV z protezą zastawki mitralnej ( foto;
Mariusz Jakubowski FRK)
Download