Agnieszka Piwowarczyk

advertisement
Innowacyjny Szpital
– obszary współpracy
Agnieszka Piwowarczyk – Bargieł
Biuro Wspierania Badań i Rozwoju
[email protected]
Misja Szpitala
„Diagnozujemy i leczymy poprzez świadczenie usług medycznych według najwyższych
standardów światowych, nie ustając w dbałości o zapewnienie uczucia bezpieczeństwa
i zaufania pacjentów”
Specjalizacje:
– Kardiochirurgia
– Chirurgia klatki piersiowej
– Kardiologia
– Pulmonologia
– Neurologia
Struktura Szpitala:
– 19 oddziałów, w tym 6 oddziałów klinicznych
– 27 ambulatoriów
– 38 specjalistycznych laboratoriów
Personel medyczny:
– 403 lekarzy, w tym 11 profesorów,
21 doktorów habilitowanych,
104 doktorów nauk medycznych,
– 779 pielęgniarek
– 231 techników : analityki, farmacji, radiologii,
elektroradiologii
Szpital „w liczbach”:
– Hospitalizowanych jest ponad 31 000 pacjentów
– Udzielanych jest ok. 124 000 porad
– W ramach wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej
wszystkich obszarów i narządów wykonywanych jest 133 000 badań rocznie
– Wykonywanych jest ponad 10 000 procedur metodą kardiologii interwencyjnej
– Wykonuje się ok. 2000 zabiegów i operacji torakochirurgicznych
– Przeprowadzonych jest ok. 907 000
badań laboratoryjnych
Osiągnięcia
– 2005 – Po raz Pierwsze na świecie wszczepienie innowacyjnej,
bezszwowej zastawki serca 3F Therapeutics, wykonanej
z końskiego worka osierdziowego
– 2008 – Po raz Pierwszy w Polsce przezskórne wszczepienie
zastawki aortalnej tzw. procedura TA-TAVI
– 2008 – Po raz Pierwszy w Polsce
przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej
tzw. procedura TAVI
– 2010 – Pionierska operacja usunięcia tętniaka
lewej komory na bijącym sercu u pacjenta bez
potrzeby otwierania komory serca, przy użyciu
małoinwazyjnego sprzętu
– 2010 - Po raz Pierwszy w Polsce wszczepienie
zastawki wewnątrzoskrzelowe u chorego
na rozedmę płuc
– 2012 - Po raz Pierwszy w Polsce zobrazowano
płuca człowieka metodą magnetycznego
rezonansu z użyciem spolaryzowanego helu
Nagrody
Innowacyjny Szpital ponieważ …
Projekty
– Badania naukowe finansowane przez Unię Europejską, Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju
– Badania statutowe prowadzone w ramach współpracy
z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum
– Projekty Prewencyjne finansowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Urząd Miasta Krakowa
Podsumowanie:
Doświadczenie w prowadzeniu, jak i we współuczestniczeniu w realizacji projektów
w ramach partnerstwa krajowego i międzynarodowego z jednostkami naukowymi oraz
przedsiębiorcami:
• 41 projektów na szczeblu krajowym,
jak i międzynarodowym,
• Łączna wartość projektów dla wszystkich
partnerów – ponad 122 mln Euro,
• Różne źródła finansowania : 7 Program
Ramowy, Program eTEN, Dotacje Szwajcarskie,
Profilaktyka zdrowia 2008 – 2013, INTERREG,
H2020,
• 60 badań klinicznych przy współpracy
z firmami farmaceutycznymi,
• 40 badań naukowych we współpracy
z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum.
Obszary współpracy:
• Diagnostyka
– Nieinwazyjna kwalifikacja pacjentów do
zabiegów chirurgicznych
– Rozwój obrazowania organów
wewnętrznych metodą MRI przy
wykorzystaniu gazów spolaryzowanych
helu i ksenonu
• Angiologia
– Nieinwazyjna diagnostyka naczyń
– Interwencyjne leczenie chorób
serca i naczyń
• Immunologia
• Rzadkie choroby układu krążenia
– Współpraca z renomowanymi międzynarodowymi i polskimi
ekspertami w dziedzinie rzadkich „sierocych” chorób kardiologicznych
• Onkologia
– Nowotwory w obszarze klatki piersiowej
• Telekonsultacje
– Współpraca z renomowanymi ekspertami
• IT/ICT
– Rozwój istniejących IT/ICT infrastruktur
– Wprowadzenie nowych narzędzi i rozwiązań IT
• Międzynarodowa współpraca między Szpitalami
– Kursy i szkolenia dla personelu medycznego oraz
administracyjnego,
– Współpraca przy projektach międzynarodowych,
– Badania kliniczne,
• Innowacje, sprzęt medyczny
Dziękuję za uwagę!
Czy są pytania?
Agnieszka Piwowarczyk - Bargieł
Biuro Wsparcia Badań i Rozwoju
[email protected]
Download