układ krążenia

advertisement
Układ
krwionośny
Układ
limfatyczny
 Serce leży w klatce piersiowej
w śródpiersiu środkowym wewnątrz
worka osierdziowego. Około 2/3
narządu leży po lewej stronie w
stosunku do linii pośrodkowej ciała,
a tylko 1/3 na prawo od tej płaszczyzny.
 Krew (bogata w tlen) wypływa z lewej komory
serca przez zastawkę aortalną do głównej tętnicy
ciała, aorty, rozgałęzia się na mniejsze tętnice,
dalej na tętniczki, a następnie przechodzi przez
sieć naczyń włosowatych (tzw. kapilarnych) we
wszystkich narządach ciała. Naczynia włosowate
przechodzą w drobne żyłki, które przechodzą
w żyły większego kalibru i żyłę główną górną
i dolną. Krew powracająca żyłami jest odtlenowana
(uboga w tlen) i przechodzi do prawego
przedsionka serca, po czym przez zastawkę
trójdzielną wpływa do prawej komory.
 Odtlenowana krew wypompowywana jest z prawej
komory serca przez zastawkę pnia płucnego do
pnia płucnego, który rozgałęzia się na dwie tętnice
płucne: lewą i prawą. Te w płucach (łac. pulmones)
rozgałęziają się na sieć naczyń włosowatych
oplatających pęcherzyki płucne, tam dochodzi do
wymiany gazowej. Utlenowana krew powraca
żyłami płucnymi (to jedyne żyły, którymi płynie
utlenowana krew) do lewego przedsionka serca,
a tam przez zastawkę dwudzielną (mitralną) krew
wpływa do lewej komory serca.
 Układ składa się z żyły wrotnej (łac. vena
portae), a ona z żyły krezkowej górnej (jest
to tak zwany układ wrotny żylno-żylny)
i śledzionowej (do której dochodzi żyła
krezkowa dolna). Zadaniem tego układu jest
przekazanie do wątroby (łac. iecur, hepar)
pobranych przez układ pokarmowy
substancji (od substancji odżywczych po
toksyny).
WĄTROBA CHORA
 Znajduje się pod przeponą (łac. diaphragma). Jej
większa część jest w prawym podżebrzu. Zajmuje
również górne części nadbrzusza i lewego
podżebrza, sięgając aż do linii sutkowej. U osoby
dorosłej niepowiększona wątroba jest w całości
przykryta prawym łukiem żebrowym, jednak u
dzieci może wystawać, a u noworodków zajmuje
dużą część jamy brzusznej. Od góry i z przodu
graniczy z przeponą, z dołu i z tyłu z jelitami i
żołądkiem.
Download