Szybka notatka... Budowa i funkcjonowanie układu krwionośnego

advertisement
Szybka notatka...
Budowa i funkcjonowanie układu krwionośnego
Krew wędruje przez całe ciało, dostarczając do komórek tlen i składniki odżywcze
oraz odbierając szkodliwe produkty przemiany materii, które przekazuje wątrobie
i nerkom. Układ krwionośny człowieka jest układem zamkniętym. Oznacza to, że krew
krąży w zamkniętym systemie naczyń. W układzie krwionośnym wyróżnia się dwie
funkcjonalne części: krwiobieg duży i krwiobieg mały (płucny).
•
Krwioobieg mały (płucny):
prawa komora (krew odtlenowana bogata w dwutlenek węgla)
płucne
naczynia włosowate płuc (krew bogata w tlen)
tętnice
żyły płucne
lewy przedsionek
•
Krwioobieg duży:
lewa komora
aorta
żyły główne
tętnice
naczynia włosowate tkanek
żyły
prawy przedsionek
Krew krąży w naczyniach krwionośnych. W układzie tym wyróżniamy trzy rodzaje naczyń
krwionośnych: tętnice, żyły i naczynia włosowate.
•
Tętnice transportują krew natlenowaną
•
Żyły transportują krew odltlenowaną
•
Naczynia włosowate to najdrobniejsze odgałęzienia tętnic i żył
Tabela Porównanie żyły i tętnicy
Żyły
Tętnice
obecność zastawek
wyższe ciśnienie krwi
przepływ krwi z tkanek do serca
brak zastawek
niższe ciśnienie krwi
przepływ krwi od serca do tkanek
Ściany cienkie i wiotkie
ściany grube i elastyczne
Serce składa się z czterech jam: dwóch przedsionków i dwóch komór. Podłużna
przegroda dzieli serce na 2 części – prawą i lewą. Każda z nich składa się z przedsionka i
komory, które oddzielone są poprzeczną przegrodą zawierającą zastawki. Zastawki
znajdują się także na granicy komór i tętnic.
Etapy cyklu pracy serca – na cykl pracy serca składa się seria zmian zachodzących
podczas jednego skurczu i rozkurczu komór jak i przedsionków.
•
Etap pierwszy – skurcz przedsionków i rozkurcz komór, krew przepływa z
przedsionków do komór;
•
Etap drugi – rozkurcz przedsionków i skurcz komór, krew z komór zostaje
wepchnięta do naczyń krwionośnych;
•
Etap trzeci rozkurcz przedsionków i komór, krew napływa do przedsionków.
Download