Serce - najpiękniejsze słowo świata

advertisement
Ogólna budowa serca:
Funkcje serca:
 pompowanie krwi do naczyń krwionośnych,
 wykonywanie pracy poprzez naprzemienne skurcze i rozkurcze
przedsionków i komór,
 rozprowadzanie krwi wokół naszego organizmu dostarczając
składniki odżywcze i tlen do narządów i tkanek,
Serce to narząd centralny układu krążenia.
Jest pompą ssąco-tłoczącą, położoną
w klatce piersiowej w śródpiersiu środkowym.
Z zewnątrz otoczone jest workiem osierdziowym.
Serce jest podzielone na cztery części: dwie górne nazywane
są przedsionkami i dwie dolne komorami. Od wewnątrz jamy
serca wyściełane są warstwą
tkanki łącznej zwanej
wsierdziem. Pojemność wszystkich jam serca wynosi 500750 ml. Przedsionki serca mają ścianę znacznie cieńszą od
ścian komór. Przedsionek prawy łączy się z prawą komorą
przez zastawkę trójdzielną, a lewy z lewą komorą przez
zastawkę dwudzielną (mitralną).
Cykl pracy serca:
W pracy serca wyróżnia się cykle, czyli zespoły czynności
powtarzających się regularnie i w tej samej kolejności. Każdy
cykl pracy serca składa się z trzech faz; skurczu
przedsionków, skurczu komór i fazy spoczynku. Serce
kurczy się niezależnie od naszej woli. Jego prace reguluje
tak zwany - naturalny rozrusznik. Nazywamy tak część
komórek mięśnia sercowego, które wytwarzając impulsy
elektryczne, pobudzają mięsień sercowy do skurczu.
Zastawki:
W sercu człowieka wyróżniamy cztery zastawki. Dwie z nich
umiejscowione są pomiędzy przedsionkami i komorami;
pozostałe dwie w ujściach tętnic wychodzących z komór
serca. Zastawki pomiędzy przedsionkami i komorami
nazywane są zastawkami przedsionkowo-komorowymi.
Tętno i ciśnienie:
Podczas skurczu komór ciśnienie krwi, czyli siła z jaką krew
naciska na ściany tętnic jest wyższe niż podczas rozkurczu.
Rytmiczne rozciąganie się ścian tętnic, spowodowane
wzrostem ciśnienia przepływającej przez nie krwi, jest
wyczuwalne jako puls, czyli tętno. Zachodzi ono w rytm
skurczów serca. U zdrowego, dorosłego człowieka wynosi
więc 60-80 uderzeń na minutę, u dzieci jest wyższe. Tętno
zależy od aktywności fizycznej-w trakcie intensywnego
wysiłku może wzrosnąć nawet do 200 uderzeń na minutę.
Sprawdź to sam – mierzenie tętna:
Niektóre z tętnic biegną tuż pod skórą. Dzięki temu można
wyczuć, jak rozszerzają się po każdym skurczu serca. Jeśli
przyciśniemy palce do jednej z tych tętnic, możemy zmierzyć
sobie tętno.
1.Uciśnij palcami-wskazującym i środkowym-tętnice szyjną.
2.Licz pulsy tętnicy przez 30 sekund. Mnożąc ten wynik
przez dwa, uzyskasz liczbę uderzeń serca w ciągu minuty.
Krążenie wieńcowe:
Naczynia krwionośne, które mają za zadanie doprowadzenie krwi
bogatej w tlen i substancje odżywcze do komórek serca oraz
odprowadzenie dwutlenku węgla i ubocznych produktów
metabolizmu z tych komórek.
Koniec
Wykonały:
Magdalena Kowalska
Joanna Rosiejka
Źródła:
http://wikipedia.pl
Książka od biologii – Puls życia 2
Atlas anatomiczny
Download