Grupy krwi

advertisement
Iwona Kowal Kl. IIc
Angelika Walkowska Kl. IIc
Paulina Sikora Kl. IIc
Kinga Niżnik Kl. IIa
ww6.tvp.pl
Ustalenie grupy krwi ma szczególnie istotne
znaczenie, jeśli pacjentom potrzebna jest
transfuzja krwi. Chociaż niektóre rodzaje krwi
można bez skutków negatywnych podawać
ludziom, w których żyłach płynie krew innej
grupy. W niektórych przypadkach mogą wystąpić
niepożądane reakcje. Wtedy własna krew
pacjenta uznaje nową za obcą z powodu jej
innego składu chemicznego i zaczyna niszczyć
czerwone krwinki, jak gdyby były atakującymi
bakteriami.
Biorca
Dawca
O O B
- + -
B
+
A
-
A
+
AB
-
AB
+
AB+
X X X
X
X
X
X
X
AB-
X
A+
X X
X
A-
X
X
B+
X X X
B-
X
O+
X X
O-
X
X
X
X
X
X
X
Krew grupy 0- można przetoczyć każdej osobie. Chory mający grupę AB+ może
otrzymać dowolną krew. Osoba posiadająca grupę krwi 0- ma najmniejszą szansę,
że przypadkowy człowiek może być dla niej dawcą.
• Grupy krwi — w biologii pewne zestawy antygenów,
czyli cząsteczek powodujących gwałtowną odpowiedź
układu odpornościowego, które występują na
powierzchni czerwonych krwinek. W ramach tego
samego gatunku może istnieć wiele różnych grup takich
antygenów. Różnice mogą być niewielkie i sprowadzać
się do obecności pojedynczych aminokwasów
budujących białka, które pokrywają krwinki. W innych
przypadkach niektóre osobniki mogą cechować się
występowaniem zupełnie innych cząsteczek antygenów
nieobecnych w pozostałych grupach.
Krew każdego człowieka należy do określonej
grupy. Podział na grupy odbywa się na
podstawie chemicznego składu cienkich ścianek
czerwonych krwinek. Wyróżnia się cztery grupy
krwi:
A (antygeny A, przeciwciała B,45% ludzi posiada
tą grupę),
B (antygeny B, przeciwciała A, 10% ludzi),
AB (antygeny A i B, brak przeciwciał,5 % ludzi),
0(brak antygenów, przeciwciała A i B,40% ludzi).
Grupa
krwi
Częstotliwość
występowan
ia w Polsce
(%)
A1
34
A2
6
B
19
A1B
7
A2B
2
0
32
Rh+
83
Rh-
17
Układ Rh- pojawił się jako mutacja
w Europie ok. 25-35 tys. lat temu, obecnie
ma ten układ ok. 16% Europejczyków
(najczęściej spotykany wśród Basków ok. 35%). Układ Rh- występuje bardzo
rzadko u rdzennych mieszkańców innych
kontynentów (którzy nie mają przodków
Europejczyków) - ma go zaledwie 9 na 10
000 osób w Afryce i 1 na 10 000
w pozostałych kontynentach. Spośród
mieszkańców USA ok. 15% osób ma
układ Rh-, gdyż wielu z nich ma korzenie
europejskie (układ ten występuje np. u
ok. 5-10% Afroamerykanów). Genotyp Dd
ma ok. 40-45% Europejczyków, 3%
rdzennych Afrykańczyków i mniej niż 1%
rdzennych mieszkańców Azji, Ameryki
i wysp Pacyfiku.
O+
A+
B+
AB+
O−
A−
B−
AB−
Polska
31%
32%
15%
7%
6%
6%
2%
1%
USA
38%
34%
9%
3%
7%
6%
2%
1%
Wielka Brytania
37%
35%
8%
3%
7%
7%
2%
1%
Australia
40%
31%
8%
2%
9%
7%
2%
1%
Finlandia
27%
38%
15%
7%
4%
6%
2%
1%
Szwecja
32%
37%
10%
5%
6%
7%
2%
1%
Francja
36%
37%
9%
3%
6%
7%
1%
1%
Populacja
• Transfuzja krwi, przetoczenie krwi - zabieg
polegający na przetaczaniu pewnej ilości krwi
lub składników krwi. Ma na celu substytucję
utraconych składników.
• W przypadku transfuzji niezbędne jest
stosowanie krwi zgodnej grupowo. Oprócz
zgodności głównej należy także wziąć pod
uwagę zgodność czynnika Rh.
• Jeśli w krwi biorcy znajdują się przeciwciała
przeciwko antygenom dawcy to następują
powikłania potransfuzyjne. Krwinki dawcy
zostają zniszczone w organizmie biorcy.
www.pck.osw.pl
www.ckikmswia.com.pl
www.ckikmswia.com.pl
• 6 miesięcy po zabiegach chirurgicznych
• 4 tygodni od czasu wyzdrowienia po przebyciu choroby
zakaźnej
• 2 tygodni po przebyciu grypy, zakażenia
grypopochodnego lub infekcji z gorączką powyżej 38 °C
od czasu ustąpienia objawów i wyzdrowienia
• 2 tygodni po zakończeniu leczenia antybiotykami
• 7 dni po usunięciu zęba
• 48 godzin po leczeniu zachowawczym u stomatologa,
• po szczepieniu przeciwko grypie i żółtaczce oraz
anatoksyną przeciwtężcową.
• Być w dobrym zdrowiu i dobrze się czuć w dniu
oddawania krwi,
• Nie mieć przepisanych leków, które mogą
spowodować problemy podczas oddawania
krwi,
• Mieć odpowiedni poziom hemoglobiny ,
• Odczekać 2 miesiące przed kolejnym oddaniem
krwi
• odbywające karę pozbawienia wolności i w okresie
12 miesięcy po opuszczeniu zakładu karnego
• które przebywały w Afryce Środkowej i Zachodniej oraz
Tajlandii (mogą oddać krew po 12 miesiącach od
powrotu, jeżeli nie zauważyły u siebie żadnych objawów
chorobowych)
• kobiety będące w ciąży
• po porodzie przez tyle miesięcy, ile trwała ciąża i okres
laktacji (po poronieniu można oddać krew po 6
tygodniach)
- Każdy, kto jest zdrowy, od 18 roku życia do 60 roku kobieta,
a 65 - mężczyzna może oddawać krew co 56 dni lub co
2 miesiące
- Jedna jednostka krwi może uratować życie nawet trzem
osobom
-Krew stanowi około 7 % twojego ciała
-Nowo narodzone dziecko ma w swoim ciele około 1 filiżanki
krwi
- W Centrach Krwi najczęściej brakuje grupy 0 i B
-Oddawanie krwi nie zmniejsza twojej siły
-Oddając krew nie masz możliwości zarazić się AIDS lub inną
chorobą
-Jeden bilion: liczba czerwonych krwinek w 2-3 kroplach krwi
-Pacjenci z anemią potrzebują transfuzji krwi,
aby zwiększyć poziom żelaza
-Po oddaniu krwi, jej ubytek jest uzupełniany w ciągu
4-rech tygodni.
-Ubytek żelaza jest uzupełniany w czasie do 8-miu
tygodni
-Jedna jednostka krwi może być podzielona na kilka
składników: krwinki czerwone, białe, osocze, płytki ,
krioprecypitat
-Chorzy na raka, pacjenci z urazami i pacjenci
podczas operacji na otwartym sercu
wymagają uzupełnienia krwi
-Co roku liczba dawców rośnie o około 3,6 % w tym
samym czasie potrzeby rosną
o 8,6%
Strony internetowe z których korzystaliśmy:
www.ckikmswia.com.pl
pl.wikipedia.org/wiki/Grupy_krwi
bractwo.polskispirytus.com
Książki z laboratorium w szpitalu im. Jana Pawła II
w Nowym Targu:
Krwiodawstwo
Zbiór przepisów dla placówek Służby Krwi
pod redakcją Jana Sablińskiego i Magdaleny Łętowskiej
Leczenie Krwią i Środkami Krwiopochodnymi
Romuald Scharf i Wanda Ostrowska
Download