Warszawa, dnia

advertisement
W
Y
D
A
W
N
I
C
T
W
O
N
A
U
K
O
W
E
P
W
N
Janusz Mucha – Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa, 2006
Wydanie: Pierwsze
Objętość: s. 282
Format: 14,3x20,5 cm
Oprawa: Miękka
Co to są stosunki społeczne?
Czym się wyróżniają stosunki etniczne i rasowe?
Jak je badać? Jak opisywać?
Problematyka stosunków etnicznych przykuwa coraz większą uwagę badaczy społecznych,
staje się jednym z ważniejszych tematów prac antropologicznych i socjologicznych. Prof.
Janusz Mucha prezentuje ciekawe autorskie ujęcie omawianej problematyki. Przedstawia
wnikliwą analizę "stosunków etnicznych" jako typu stosunków społecznych oraz rozwój tej
problematyki badawczej począwszy od dzieł klasyków socjologii, a skończywszy na
pracach najnowszych.
Książka przedstawia klasyczne koncepcje stosunków społecznych autorstwa Maxa Webera
i Floriana Znanieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki stosunków między
grupami kulturowymi. Prezentuje również ideę stosunków społecznych w ujęciu polskich
1
W
Y
D
A
W
N
I
C
T
W
O
N
A
U
K
O
W
E
P
W
N
kontynuatorów Znanieckiego i koncepcji "stosunków rasowych", głoszonej w ramach
symbolicznego interakcjonizmu przez Herberta Blumera.
W badaniach etnicznych warto analizować nie tylko rozmaite zjawiska zachodzące w
obrębie poszczególnych grup etnicznych, ale z wielu powodów warto badać to, co dzieje
się między nimi - między indywidualnymi ludźmi, będącymi członkami różnych grup
etnicznych i między tymi grupami, traktowanymi hipotetycznie jako całości społeczne.
Książka niezbędna dla antropologów i socjologów, zajmujących się problematyką grup
etnicznych, ale również rozwojem teorii społecznej. Skierowana jest także do studentów
socjologii,
etnologii,
psychologii
międzykulturowej,
kulturoznawstwa,
politologii,
stosunków międzynarodowych oraz europeistyki.
Spis treści
Rozdział 1. Wprowadzenie. Obecność i nieobecność pojęcia stosunków społecznych
w socjologii
Rozdział 2. Pojęcie stosunków społecznych w klasycznej interpretatywnej socjologii
analitycznej. Weber i Znaniecki
2.1. Wstęp: tradycja simmlowska
2.2. Koncepcja stosunków społecznych według Maxa Webera
2.3. Koncepcja stosunków społecznych według Floriana Znanieckiego
2.4. Stosunki społeczne jako przedmiot innych klasycznych koncepcji
socjologii interakcyjnej
2.5. Podsumowanie
Rozdział 3. Śladami Znanieckiego. O pojęciu stosunków społecznych w polskiej socjologii
3.1. Wstęp
3.2 Model autorstwa Theodore’a Abla
3.3. Koncepcja Franciszka Mirka
3.4. Model prezentowany przez Tadeusza Szczurkiewicza
3.5. Stosunki społeczne jako elementy więzi społecznej według Jana Szczepańskiego
2
W
Y
D
A
W
N
I
C
T
W
O
N
A
U
K
O
W
E
P
W
N
3.6. „Stawanie się społeczności” według Pawła Rybickiego i pięć problemów badawczych
w socjologii stosunków społecznych
3.7. Ku wykraczającej poza myśl Znanieckiego socjologii stosunków społecznych
Rozdział 4. Socjologia stosunków rasowych według Herberta Blumera
4.1. Wstęp
4.2. Blumer jako „mikrosocjolog i psycholog społeczny”
4.3. Działania, działania połączone, interakcje, stosunki społeczne, zachowania zbiorowe
4.4. Socjologia zagadnień rasowych według Blumera
4.5. Obrońcy i kontynuatorzy „makrosocjologii” Blumera
4.6. Podsumowanie
Rozdział 5. Stosunki etniczne jako typ stosunków społecznych we współczesnej
„makrosocjologii indywidualistycznej”. Peter M. Blau i Hubert M. Blalock
5.1. Wstęp
5.2. „Indywidualistyczna makrosocjologia”
5.3. Koncepcja stosunków międzygrupowych według Petera M. Blaua
5.4. Teoria stosunków mniejszościowych według Huberta M. Blalocka
5.5. Podsumowanie
Rozdział 6. Stosunki etniczne między aktorami zbiorowymi. Socjologia procesu asymilacji.
John Rex i Michael Banton
6.1. Wstęp
6.2. Dynamika stosunków etnicznych w „teoriach sukcesji” i „teoriach asymilacji”
6.3. Koncepcja dynamiki stosunków rasowych według Johna Rexa
6.4. Wizja stosunków rasowych według Michaela Bantona
6.5. Stosunki etniczne jako międzygrupowe stosunki władzy
6.6. Podsumowanie
Rozdział 7. Zakończenie. Ku nowej interakcyjnej socjologii stosunków etnicznych
Bibliografia
Indeks nazwisk
www.pwn.pl
3
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards