przerwanie-stosunkow-dyplomatycznych-i-konsularnych

advertisement
3
Przerwanie SD i SK
Na kształt SD i SK wpływa np.:
Zerwanie SD, które może nastąpić w wyniku oświadczenia jednego państwa. Zerwanie SD stanowi
zwykle akt retorsji.
Sprawa zerwania stosunków brytyjsko-irańskich z 1989 roku
W 1989 roku irański przywódca ajatollah Chomeini wydał dekret religijny (fatwę), w którym skazał
na karę śmierci brytyjskiego pisarza Salmana Rushhdie. Treści zawarte w jego książce pt.
Szatańskie wersety hańbić miały podstawowe prawdy wiary islamu.
Wielka Brytania - w reakcji na fatwę - zamknęła placówkę dyplomatyczną w Teheranie wzywając
jednocześnie Iran, by odwołał swoich przedstawicieli dyplomatycznych z Londynu. Oznaczało to, z
pewnością, obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych między tymi dwoma państwami, ale nie
ich zerwanie. W odpowiedzi na to władze irańskie oświadczyły, że zrywają stosunki dyplomatyczne
z Wielką Brytanią. Wola tego ostatniego państwa (co do dalszego utrzymywania stosunków
dyplomatycznych) nie miała już żadnego znaczenia. Zawieszenie SD
Przykład dotyczący stosunków libijsko-irackich
W 2003 roku Libia zamroziła stosunki dyplomatyczne z Irakiem wskazując, że naruszone zostały
immunitety dyplomatyczne niektórych misji dyplomatycznych w Bagdadzie. Władze libijskie
zapowiedziały, że stosunki dyplomatyczne zostaną reaktywowane po „odzyskaniu niepodległości”
przez Irak.
Zawieszenie SD bądź SK jest jako akt retorsji łagodniejszą formą demonstracji politycznej aniżeli
ich zerwanie. Formą retorsji nie oznaczającej jednak ani zerwania ani zawieszenia jest również
odwołanie szefa misji lub redukcja personelu misji, np. 25 lutego 2008 Serbia odwołała
ambasadorów Austrii, Polski i Szwajcarii.
Sprawa stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Rwandą
W 1994 roku w związku z aktami ludobójstwa, do których doszło na terytorium Ruandy, władze
Stanów Zjednoczonych zażądały wycofania misji ruandyjskiej z terytorium USA. W swym
wystąpieniu prezydent Clinton oświadczył, że „Stany Zjednoczone nie mogą pozwolić, by
przedstawiciele reżimu aprobującego ludobójstwo pozostawili na ziemi amerykańskiej”. Zauważmy,
że zerwanie (względnie: ograniczenie) stosunków dyplomatycznych nosi zwykle znamiona retorsji.
Ich zanik w wyniku utraty podmiotowości przez jednego z uczestników. Wchodzą tu w grę przede
wszystkim następujące procesy:
Rozpad państwa np. Czechosłowacji A=B+C
Inkorporacja np. NRD przez RFN A+B=A
Zjednoczenie np. Jemen Pn. i Jemen Pd. W 1990 A+B=C
Podkreślić należy, że wybuch konfliktu zbrojnego pomiędzy państwami nie powoduje
automatycznego zerwania SD (Etiopia i Erytrea). W opisanych wyżej przypadkach istotne znaczenie
ma treść art. 44 Konwencji Wiedeńskiej o SD z 1961.
(…)
… działania odwetowe, naruszające nietykalność personelu dyplomatycznego.
Incydent holendersko-chiński z 1966 roku
W 1966 roku chiński inżynier, biorący udział w międzynarodowej konferencji naukowej w Hadze,
został (w nie wyjaśnionych okolicznościach) raniony na ulicy.
Przewieziono go do szpitala. Tego samego dnia kilku obywateli chińskich zabrało go jednak i
przeniosło do chińskiej ambasady. Inżynier zmarł…
miedzynarodowe prawo publiczne
Zakończenie misji dyplomatycznej - omówienie
Prawo dyplomatyczne i konsularne-opracowanie
Stosunki i służba dyplomatyczna
Prawo dyplomatyczne i konsularne - Głowa państwa
Ustanowienie i utrzymywanie stosunków konsularnych.
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download