Stanisław Staszic – patronem naszej szkoły

advertisement
Autorzy: Agnieszka Piotrowska
Monika Czaplińska–
Antolik
Co to jest oświecenie?
- okres w historii Europy przypadający na XVIII
wiek
- czas, w którym przywiązywano szczególną wagę do
rozumu. Wierzono, że umożliwi on poznanie
człowieka i świata
-ówcześni ludzie mówili często o swych czasach jako
o „wieku rozumu” czy wieku „oświeconym”.
Wybitni przedstawiciele epoki
oświecenia
Wolfgang Amadeusz Mozart
- austriacki muzyk, który
stworzył wiele słynnych
i cenionych na całym
świecie kompozycji
muzycznych
- podróżował po całym
świecie. Zwiedził m.in.
Niemcy, Belgię,
Francję, Wielką
Brytanię i Holandię.
Ignacy Krasicki
- czołowy twórca polskiego
oświecenia, walczył
o reformy w kraju
i moralność społeczną
- napisał wiele utworów
(w tym bajki), w których
w krzywym zwierciadle
ukazywał ludzkie wady
i problemy nurtujące
ówczesne społeczeństwo.
Stanisław Staszic
wybitny uczony,
filozof, geograf,
ksiądz i działacz
polityczny.
Prekursor badań
terenowych
i turystyki górskiej.
Piła
Urodził się 6 listopada 1755 roku w Pile.
Dom Staszica
Dawny dom Stasziców
przy ulicy Browarnej jest
obecnie siedzibą Muzeum
Stanisława Staszica.
Stanisław Staszic zdobył
wszechstronne wykształcenie. Gdy
był jeszcze młody uczył się w szkole
parafialnej w swoim mieście, a potem
w poznańskiej szkole średniej.
Następnie wstąpił do seminarium
duchownego. Później wyjechał do
Paryża, gdzie studiował nauki
przyrodnicze.
Następne lata to
bardzo aktywne
zaangażowanie się Staszica
w działalność polityczną
i społeczną. Jedyną jego
rozrywką był teatr, który
odwiedzał co tydzień.
W swoich dziełach dużo
uwagi poświęcił chłopom.
Proponował uwolnić ich od
pańszczyzny. Chciał
połączyć w szkołach teorię
z praktyką. Sugerował,
aby szkolnictwo było
niezależne od Kościoła.
Najważniejsze dzieła literackie
Stanisława Staszica
„Uwagi nad życiem Jana
Zamojskiego" - 1787
„O statystyce polskiej" 1807
"Przestrogi dla Polski" 1790
„Ród ludzki" - 1819-1820
W trosce o dobro kraju
Staszic wysunął wiele
postulatów dotyczących
rządzących. Domagał się
zniesienia liberum veto,
opowiadał się za tronem
dziedziczonym.
Staszic pracował nad
stworzeniem mapy
geologicznej ziem polskich.
Był też współorganizatorem
Towarzystwa Przyjaciół
Nauk w Warszawie, którego
w 1808 roku został
prezesem.
Zmarł 20 stycznia
1826 roku. Jego grób
znajduje się przy
kościele klasztornym
Ojców Kamedułów na
Bielanach.
Stanisław Staszic jest obecny
w historii naszej szkoły.
-
1914 r. – powstanie naszej
szkoły, która miała
początkowo tylko trzy klasy
-
1924 r. – nadanie szkole
imienia Stanisława Staszica
Czy wiesz, że…
Stanisław Staszic jest
patronem wielu instytucji
oraz szkół.
Pałac Staszica w Warszawie.
Tatrzańskie schronisko imienia
Stanisława Staszica.
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
w Białymstoku.
Komora Staszica w Kopalni Soli „Wieliczka”.
Jego troska o dobro kraju i zaangażowanie w poprawę
stosunków społecznych doceniana była przez następne
pokolenia.
Obecnie istnieje
wiele pomników tego
Wielkiego Polaka.
Pomnik Stanisława Staszica
w parku
jego imienia w Łodzi.
Popiersie Stanisława Staszica
w Parku Miejskim w Pile.
Stanisław Staszic na banknocie
50000 z 1989 roku.
Uzupełnij krzyżówkę
S T
M O Z
A
A N
S
Ł
A W
1. Imię patrona naszej szkoły
2. Wybitny muzyk oświecenia
R T
P A R
Y Ż
K S I
Ą
E
U M
P I
Ł
A
E C E N
3. Miasto, w którym studiował Staszic
D Z
M U Z
O Ś W I
I
4. Kim został po seminarium duchownym?
5. Co znajduje się w dawnym domu Stasziców?
6. Skąd pochodzi nasz patron?
I
E
7. Epoka, w której żył Staszic
Bibliografia
1. Molik W., Stanisław Staszic, KAW,
Poznań 1980
2. Wielkopolski Słownik Biograficzny,
Poznań 1983
3. Zasoby internetowe
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards