ROZKŁAD MATERIAŁU Z RELIGII W KLASIE V

advertisement
ROZKŁAD MATERIAŁU Z RELIGII W KLASIE V
NA ROK SZKOLNY 20012/2013
Przedmiot: religia
Nauczyciel: mgr Izabela Szpyrka
Numer programu: AZ - 2 - 01/1 z 20 września 2001 roku
Wrzesień
Miesiąc Tydzień
1
2
3
4
Październik
5
6
7
8
Listopad
9
10
11
12
13
Grudzień
14
15
16
17
Temat, numer lekcji
1. Katecheza organizacyjna.
2. Księga słowa Bożego.
3. Ewangelia Jezusa Chrystusa.
4. Ewangelia – cztery świadectwa o Jezusie.
5. Źródła Dobrej Nowiny – utrwalenie wiadomości.
6. Jezus objawia się jako Mesjasz.
7. Jezus – sprawiedliwy Sługa.
8. Jezus – umiłowany Syn Ojca.
9. Różaniec moją ulubioną modlitwą.
10. Tydzień miłosierdzia.
11. Jezus – Baranek Boży.
12. Jezus – więcej niż prorok.
13. Jezus – Nowy Adam.
14. Tajemnica miłości Boga do ludzi cz. I – powtórzenie
wiadomości.
15. Utrwalenie małego katechizmu.
16. Uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień Zaduszny.
17. Jezus - Jego posłannictwo.
18. Jezus – Założyciel królestwa Bożego.
19. Założenie królestwa Bożego.
20. Gospodarz królestwa Bożego.
21. Dzieje królestwa Bożego.
22. Tajemnica miłości Boga do ludzi cz. II – powtórzenie
wiadomości.
23. Pamiętam o spełnionych obietnicach.
24. Bóg spełnia swoje obietnice.
25. Utrwalenie małego katechizmu.
26. Bóg spełnia swoje obietnice.
27. Z wszystkich niewiast wybrana.
28. Spełniona obietnica.
29. Ludzkie tęsknoty.
30. Świętowanie Bożego Narodzenia.
31. Narodzenie Jezusa.
Zimowa przerwa świąteczna
Uwagi
Styczeń
18
19
20
21
Luty
22
23
24
25
26
Marzec
27
28
Kwiecień
29
39. Wiara w Syna Bożego.
40. Jezus uwalnia od grzechu i przynosi życie.
41. Zwycięzca szatana.
42. Znaki udziału w zwycięstwie Jezusa.
FERIE ZIMOWE
43. Wielki Post – wprowadzenie do nowego okresu
liturgicznego Czyny syna Bożego.
44. Jezusowe posłannictwo – powtórzenie i utrwalenie
wiadomości.
45. Jezus na górze Tabor.
46. Jezus w drodze do Jerozolimy.
47. Jezus wjeżdża do Jerozolimy.
48. Jezus w Wieczerniku i na Golgocie wypełnił wolę
Ojca.
49. Jezus objawia miłość i dobroć Ojca.
50. Jezus żyje.
30
Udział w rekolekcjach. Przerwa wiosenna.
31
32
51. Mesjasz miał cierpieć.
52. Zmartwychwstały przywraca utracone życie.
53. Zmartwychwstały umacnia w chorobie.
54. Chrystus naszym zmartwychwstaniem i życiem.
55. Obietnice zmartwychwstałego Chrystusa.
56. Z Jezusem przeżywamy cierpienie i śmierć –
powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
57. Dobra Boga powierzone człowiekowi.
33
34
35
36
Maj
32. Hołd oddawany Jezusowi.
33. Przyjęcie Jezusa jako Mesjasza.
34. Jezus w sprawach Ojca.
35. Jezus przychodzi – utrwalenie wiadomości.
36. Utrwalenie małego katechizmu.
37. Droga do Ojca – nawracam się.
38. Jezus odpowiada na ludzkie tęsknoty – powtórzenie i
utrwalenie wiadomości.
37
38
39
58. Uwierzyć w Ewangelię.
59. Żyć w Duchu.
60. Zaproszenie na ucztę Króla.
61. W szkole Jezusa Chrystusa.
62. Postępować jak uczeń Jezusa.
63. Nauka wybierania – sumienie.
64. Aby życie Jezusa Chrystusa objawiło się w nas –
powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
65. Rozmowa z Ojcem i zgoda na Jego wolę
Czerwiec
40
41
42
43
66. W sprawach Ojca.
67. Oddawanie czci Bogu w Duchu i prawdzie.
68. Trwanie w Duchu Świętym.
69. Obdarowani przez Boga dziękujemy za Jego dary
70. Dobra Nowina – Ojcze Nasz.
71. W modlitwie jesteśmy blisko Boga i ludzi – utrwalenie
wiadomości.
Download