ROZKŁAD MATERIAŁU Z RELIGII W KLASIE III

advertisement
ROZKŁAD MATERIAŁU Z RELIGII W KLASIE III
NA ROK SZKOLNY 2012/2013
Przedmiot: religia
Nauczyciel: mgr Izabela Szpyrka
Numer programu: AZ - 1 - 01/1 z 20 września 2001 roku
Wrzesień
Miesiąc Tydzień
1
2
3
4
Październik
5
6
7
8
9
Listopad
10
11
12
13
14
Grudzień
15
16
17
Temat, numer lekcji
1. Katecheza organizacyjna.
2. Pierwsze piątki miesiąca.
3. Szukamy naszego miejsca w świecie.
4. Nasz Pan daje nam dar nad darami.
5. Modlimy się do naszego patrona. Święty Stanisław
Kostka.
6. Całym sercem chwalmy naszego Pana.
7. Przygotowujemy się na spotkanie z Panem.
8. Przepraszamy za grzechy i wielbimy Boga.
9. Modlimy się na różańcu.
10. Tajemnice radosne różańca świętego.
11. Tajemnice światła.
12. Tajemnice bolesne różańca świętego.
13. Tajemnice chwalebne różańca świętego.
14. Tajemnice różańca świętego – utrwalenie i
powtórzenie.
15. Słuchamy słowa, które pochodzi a ust Bożych.
16. Wyznajemy wiarę i modlimy się z ufnością.
17. Poznajemy przyjaciół Jezusa. Uroczystość Wszystkich
Świętych.
18. Modlimy się za zmarłych. Dzień Zaduszny.
19. Uwielbiamy Boga w liturgii Eucharystycznej.
20. Pan Jezus daje się nam cały.
21. Trwamy w nauce Jezusa i na modlitwie – powtórzenie
wiadomości.
22. Trwamy w nauce Jezusa i na modlitwie – powtórzenie
wiadomości.
23. Jezus Chrystus wzywa nas do wiary w
zmartwychwstanie. Uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata.
24. Utrwalenie poznanych modlitw i prawd wiary.
25. Przeżywamy tajemnice wiary. Rok liturgiczny.
26. Nasze oczekiwanie na Zbawiciela. Adwent.
27. Od Maryi uczymy się wierności Bogu.
28. Jezus uczy nas wiary przez Ewangelistów.
29. W Jezusie rozpoznajemy Syna Bożego.
30. Ze świętym Janem wierzymy w Słowo, które stało się
Ciałem.
31. Wierzymy w narodzenie Jezusa, Syna Bożego. Boże
Narodzenie.
Zimowa przerwa świąteczna
Uwagi
Styczeń
18
19
20
21
Luty
22
23
24
25
26
Marzec
27
28
29
30
31
Kwiecień
32
33
34
35
36
Maj
37
38
39
32. Poznajemy przyjaciół Jezusa – Apostołów.
33. Jezus naszą światłością. Ofiarowanie Pańskie.
34. Wyznajemy wiarę w Boga, naszego Stworzyciela.
35. Jezus Chrystus daje nam Ducha Świętego.
36. Wierzymy w święty Kościół powszechny.
37. Przez świętego Mateusza Jezus wyjaśnia nam
przykazania Boże.
38. Przez świętego Marka poznajemy moc Jezusa.
39. Przez świętego Łukasza Jezus uczy nas miłości
bliźniego.
40. Jezus wyjaśnia nam Pisma – powtórzenie wiadomości.
41. Czytamy święta Księgę.
42. W świętej Księdze Bóg przekazuje nam swoje słowo.
FERIE ZIMOWE
43. Nasze wielkopostne przygotowania. Wielki Post.
44. Bóg rozmawia z nami w liturgii słowa.
45. Jezus ofiaruje się za nas w Wieczerniku i na krzyżu.
46. Jezus ofiaruje się za nas w Wieczerniku i na krzyżu.
47. Ofiaruje my siebie Ojcu razem z Jezusem Chrystusem.
48. Wielbimy Boga i dziękujemy Mu za dary.
49. Składamy Ojcu dziękczynną ofiarę Jezusa Chrystusa.
50. Przeżywamy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa – Triduum Paschalne.
Udział w rekolekcjach. Przerwa wiosenna
51. Zmartwychwstanie Jezusa najważniejszym
wydarzeniem w dziejach świata.
52. W liturgii słowa słuchamy Dobrej Nowiny o Jezusie
Chrystusie.
53. Przynosimy chleb i wino.
54. Bóg przygotował dla nas ucztę.
55. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy.
56. Pan Jezus zastawia dla nas ucztę.
57. Przykazania Jezusowej Wspólnoty Serc. Przykazania
kościelne.
58. Z Maryją wielbimy Jezusa – nabożeństwa majowe
59. Jezus wzywa nas na ucztę – powtórzenie wiadomości.
60. Maryja uczy nas radości błogosławionych.
61. Szczęśliwi, gdy potrafimy się dzielić.
62. Szczęśliwi, nawet gdy się smucimy.
63. Szczęśliwi, gdy jesteśmy cisi i pragniemy
sprawiedliwości.
64. Szczęśliwi, gdy czynimy dobro, przebaczamy i mamy
czyste serce.
65. Szczęśliwi, gdy wprowadzamy pokój i cierpimy
prześladowanie.
Czerwiec
40
41
42
43
66. Powtórzenie i utrwalenie widomości
67. Niech nam Bóg błogosławi.
68. Wypełniamy posłannictwo Jezusa Chrystusa.
69. Pragniemy kochać wszystkich ludzi.
70. Powtórzenie i utrwalenie widomości
71. Panie Jezu, wypełnimy, co powiedziałeś.
Download