Święto Bożego Miłosierdzia

advertisement
Było już około godziny szóstej i mrok
ogarnął całą ziemię aż do godziny
dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona
przybytku rozdarła się przez środek.
Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem:
Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mego.
Po tych słowach wyzionął ducha.
Łk 23,44 – 45
 tzn.
od dwunastej do piętnastej. Nie było to jednak naturalne zaćmienie słońca,
gdyż księżyc był wtedy w pełni
Święta Faustyna Kowalska
Przyszła na świat jako trzecie z dziesięciorga dzieci
w biednej i pobożnej rodzinie chłopskiej we wsi Głogowiec.
Na chrzcie świętym w kościele parafialnym
w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena.
Od dzieciństwa odznaczała się pobożnością, umiłowaniem
modlitwy, pracowitością i posłuszeństwem oraz wielką
wrażliwością na ludzkie biedy. Do szkoły chodziła niecałe
trzy lata: jako szesnastoletnia dziewczyna opuściła rodzinny
dom, by na służbie w Aleksandrowie i Łodzi zarobić na
własne utrzymanie i pomóc rodzicom.
1 sierpnia 1925 roku przekroczyła próg klauzury w klasztorze Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej.
Pracowała w kilku domach Zgromadzenia, najdłużej w Krakowie, Płocku
i Wilnie, pełniąc obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki.
Zupełnie wyniszczona fizycznie, ale w pełni dojrzała duchowo, mistycznie
zjednoczona z Bogiem, zmarła w opinii świętości 5 października 1938 roku,
mając zaledwie 33 lata, w tym 13 lat życia zakonnego.
Ustanowienie święta
„Chcę - powiedział Pan Jezus do
siostry Faustyny Kowalskiej - aby
ten obraz (...) był uroczyście
poświęcony w pierwszą niedzielę
po Wielkanocy; ta niedziela ma być
Świętem Miłosierdzia.” (Dz.49)
Płock 1931 r.
Historia obrazu Jezusa Miłosiernego
Wizję obrazu Jezusa Miłosiernego, siostra
Faustyna otrzymała od Pana Jezusa 22 lutego
1931r. w Płocku, we własnej celi klasztornej:
„Wieczorem, kiedy byłam w celi - pisze w Dzienniczku ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka
wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na
piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa
wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (...)Po chwili
powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który
widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie(Dz.47). Chcę, aby
ten obraz(...) by uroczyście poświęcony w pierwszą
niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem
Miłosierdzia (Dz.49).”
Znaczenie symboli obrazu
Charakterystyczne dla tego wizerunku Chrystusa są
dwa promienie. Pan Jezus, zapytany o ich znaczenie,
wyjaśnił:
Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia
dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest
życiem dusz (Dz. 299).
Woda  sakrament chrztu
 sakrament pokuty i pojednania
Krew  Eucharystia
Zastanów się, co Pan Jezus chciał Ci
powiedzieć przez symbolikę tych promieni?
Godzina Miłosierdzia
W październiku 1937 roku w Krakowie,
polecił Pan Jezus czcić godzinę swej śmierci:
„Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią
godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu
moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj
jego wszechmocy dla świata całego,
a szczególnie dla biednych grzeszników,
bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla
wszelkiej duszy” (Dz.1572).
W tej godzinie - obiecał Pan Jezus - uprosisz
wszystko dla siebie i innych, w tej
godzinie stała się łaska dla świata całego miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość
(Dz.1572).
Koronka do Bożego Miłosierdzia
W piątek, 13 września 1935 roku, Pan Jezus podał s. Faustynie słowa modlitwy
nazwanej Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą polecił jej odmawiać. Pan Jezus
obiecał, że ktokolwiek będzie odmawiał tę koronkę, dostąpi wielkiego miłosierdzia
w godzinie własnej śmierci.
Dla Jego bolesnej męki,
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci
Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo,
Najmilszego Syna Twojego, a
Pana naszego Jezusa Chrystusa, na
przebłaganie za grzechy nasze i
całego świata.
miej miłosierdzie dla nas
i całego świata. (10 x)
Ojcze nasz ...
Zdrowaś Maryjo ...
Wierzę w Boga Ojca ...
Znak krzyża
Święty Boże, Święty Mocny, Święty
Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad
całym światem. (3 x na zakończenie)
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie – Łagiewnikach
Quiz
1. Kiedy obchodzimy Święto Bożego Miłosierdzia?
W drugi dzień Świąt
Wielkanocnych
W Wielki Piątek
W pierwszą niedzielę
po Wielkanocy
2. Jak nazywa się modlitwa do Bożego Miłosierdzia?
Falbanka do Bożego
Miłosierdzia
Koronka do Bożego
Miłosierdzia
Różaniec do Bożego
Miłosierdzia
3. Komu Pan Jezus przekazał prośbę o ustanowienie tego święta?
św. Faustynie Kowalskiej
Marii Magdalenie
każdemu z nas
4. Który z poniższych obrazów, to obraz Bożego Miłosierdzia?
5. Co oznacza czerwony promień na obrazie?
górski szlak turystyczny
przelaną na krzyżu Krew
Chrystusa
symbol smutku i żałoby po
śmierci Pana Jezusa
6. Co oznacza blady promień na obrazie?
drogę człowieka do Nieba
białe szaty Chrystusa
na obrazie
sakrament chrztu oraz
pokuty i pojednania
7. Jaki napis znajduje się pod obrazem?
Jezus moją drogą
Jezu, ufam Tobie!
Jezu wybacz mi!
8. Która godzina, to godzina Miłosierdzia?
9.00
15.00
24.00
9. Dlaczego to właśnie ta godzina?
bo Pan Jezus ukazał się
wtedy s. Faustynie
bo wtedy dzwony biją na
wspólną modlitwę
źródła, autor
koniec
bo w tej godzinie Pan Jezus
umarł na krzyżu
Źródła:
http://katecheza-psp-nr5.republika.pl/image/rozaniec.jpg
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/siostra_faustyna/kaplica.jpg
http://www.b16.pl/_album/281,200.jpg
http://czemu.org/gfx/jezus.jpg
http://www.okiem.pl/grafika/jesus.jpg
http://www.jezuici.pl/am/gr/jezus1.jpg
http://fotografika.i-csa.com/cyfrografia/0n04.jpg
http://republika.pl/blog_pt_767793/1485573/sz/zachod_slonca_z_krzyzem.jpg
http://www.levantate.org/novedades/imagen/Jezu%20Ufam%20Tobie.jpg
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/siostra_faustyna/Faustyna1.jpg
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/siostra_faustyna/
Przygotowanie i opracowanie – mgr Anna Janik, katechetka Szkoły Podstawowej
nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu,
13 kwietnia 2007r.
koniec
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards