ZADANIA NA „5”

advertisement
ZADANIA NA „5”
1.
Zaznacz tor ruchu cząstki naładowanej,
która została wystrzelona w kierunku
dwóch płaskich, metalowych płyt,
naelektryzowanych ładunkami przeciwnymi (rys.).
+
+
+
+
2. Jak zmieni się (wzrośnie, czy zmaleje i ile +
ZADANIA NA „4”
-
1.
Oblicz napięcie pomiędzy dwiema płaskimi płytami
metalowymi umieszczonymi równolegle, oddalonymi od
siebie o 10 cm, jeżeli wytwarzają one pole
elektrostatyczne jednorodne o natężeniu 2·104 V/m.
2.
Ciało o kształcie przedstawionym na rysunku zostało
naelektryzowane ładunkiem ujemnym.
Zaznacz na nim rozmieszczenie
ładunków
elektrycznych.
razy) siła oddziaływania dwóch naelektryzowanych kulek,
jeżeli ładunek jednej z nich zmniejszymy 4-krotnie, a
odległość między kulkami zmniejszymy 2-krotnie?
Dwie metalizowane kulki umieszczamy na
izolacyjnych niciach (rys.). Jak zachowają
się te kulki, gdy w warunkach nieważkości
naelektryzujemy jedną z nich, np. dotykając
potartą pałeczką ebonitową?
3.
W jaki sposób można określić znaki
biegunów maszyny elektrostatycznej?
4.
W jaki sposób można naelektryzować dwa elektroskopy
takimi samymi ładunkami, lecz przeciwnych znaków?
4.
Na skutek wzrostu napięcia pomiędzy
elektrodami przyspieszającymi wiązkę elektronów w
lampie kineskopowej, prędkość elektronów wzrosła 2krotnie. Ile razy wzrosło napięcie pomiędzy elektrodami?
5.
Jak zachowają się naelektryzowane, lekkie, metalizowane
kulki
zawieszone
na
jedwabnych niciach (rys.), jeżeli
ładunek
jednej
z
nich
zobojętnimy?
5.
Ile razy wzrośnie prędkość wiązki elektronów w lampie
kineskopowej, jeżeli napięcie pomiędzy elektrodami
przyspieszającymi wzrośnie 4-krotnie?
3.
ZADANIA NA „3”
1.
Jakie substancje nazywamy przewodnikami, a jakie
izolatorami? Wymień przykłady przewodników i
izolatorów.
2.
W jaki sposób za pomocą laski szklanej naelektryzowanej
dodatnio można naelektryzować ładunkami przeciwnymi
dwie identyczne kule metalowe osadzone na izolacyjnych
statywach?
3.
Na jedwabnej nici wisi lekka, naelektryzowana kulka. W
jaki sposób można określić znak ładunku tej kulki?
4.
Między dwoma punktami pola elektrostatycznego istnieje
napięcie elektrostatyczne równe 220 V. Jaką pracę
wykonają siły pola elektrostatycznego, przesuwając
między tymi punktami ładunek 20 µC?
5.
Jaką siłą działa pole elektryczne o natężeniu 3.104 N/C na
ładunek elektryczny o wartości 8.10-6 C?
Download