nowy_dokument_programu_microsoft_word

advertisement
,
w którym:
F - siła wzajemnego oddziaływania dwóch punktowych ładunków elektrycznych,
q1 , q2 - punktowe ładunki elektryczne,
r - odległość między ładunkami,
k - współczynnik proporcjonalności:
gdzie:
- względna przenikalność elektryczna ośrodka;
- przenikalność elektryczna próżni.
Natężenie pola elektrostatycznego
Natężenie pola elektrostatycznego definiuje się jako stosunek siły działającej na dodatni
ładunek próbny umieszczony w danym punkcie pola do wartości tego ładunku:
Natężenie pola elektrycznego jest wielkością wektorową. Jego kierunek i zwrot jest zgodny z
kierunkiem i zwrotem siły działającej na ładunek próbny.
Jednostka natężenia:
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards