Zestaw 13 (elektrostatyka)

advertisement
Zestaw 13 (elektrostatyka)
ZADANIA
1. Natężenie pola elektrycznego przy którym następuje przebicie (wyładowanie
elektryczne) w powietrzu wynosi Ep=4*106 V/m. Jaki maksymalny ładunek można
wprowadzić na :
a. płaski kondensator powietrzny o pojemności C=10nF, jeżeli odległość między
okładkami wynosi d = 1mm?
b. Kulkę metaliczną o promieniu R=1cm?
2. Płaski kondensator naładowano do napięcia Uo i odłączono od baterii.
a. Co
możesz
powiedzieć o
ładunku
elektrycznym
zgromadzonym
w
kondensatorze?
b. Jak zmieni się napięcie na kondensatorze, jeżeli rozsuniemy okładki na n razy
większą odległość?
c. Jak zmieni się natężenie pola elektrycznego wewnątrz kondensatora?
3. Płaski kondensator połączono z baterią o sile elektromotorycznej Ε i nie odłączając
baterii, zsunięto okładki na n razy mniejszą odległość.
a. Jak zmieni się ładunek elektryczny kondensatora?
b. Jak zmieni się natężenie pola elektrycznego wewnątrz kondensatora?
4. Dwie identyczne kulki o masie m=1g i o promieniu r =2cm każda, wiszą w powietrzu
na jednakowych nitkach zamocowanych do haczyka wbitego w strop. Do jakiego
potencjału
V należałoby naładować kulki, by nitki ustawiły się prostopadle do
siebie? Długość nitki wynosi 20cm.
5. Pole elektryczne jest wytworzone przez ładunek punktowy Q, umieszczony w
początku układu współrzędnych. Obliczyć pracę L przeniesienia ładunku q z punktu
A(a,0) do punktu B(2a,0).
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards