1 - TOYA

advertisement
SPRAWDZIAN Z ELEKTROMAGNETYZMU
1. Jak określamy i doświadczalnie wyznaczamy linie pola magnetycznego. Jaki jest ich
związek z wektorem B charakteryzującym pole magnetyczne.
2. Narysuj linie pola magnetycznego dla przewodnika prostoliniowego i zwojnicy (czyli
cewki). Zaznacz kierunek prądu i kierunek pola. Dorysuj uważnie kilka igiełek
magnetycznych.
3. Na czym polega zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Co jest przyczyną
powstawania prądu indukcyjnego („przyczyna nr 1” i „przyczyna nr 2”)
4. Jak wyznaczyć kierunek prądu indukcyjnego (reguła Lenza)
5. Najważniejsze części najprostszej prądnicy. Rola każdej z tych części.
6. Najważniejsze części najprostszego silnika. Rola każdej z tych części.
7. Powiedz jak w transformatorze wykorzystywane jest zjawisko indukcji
elektromagnetycznej. Narysuj prosty rysunek transformatora, zaznacz i nazwij
poszczególne elementy.
8. Czy pole magnetyczne trwałych magnesów ma związek z własnościami elektronu.
Jeśli tak to jaki?
9. Podaj cechy siły elektrodynamicznej działającej na poruszający się ładunek (od czego
zależy, kiedy jest największa a kiedy zerowa). Załóż, że ładunek porusza się w polu
jednorodnym (w każdym miejscu ten sam kierunek i wartość pola – czyli wektora B).
10. Podaj cechy siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik z prądem (od czego
zależy, kiedy jest największa a kiedy zerowa). Załóż, że przewodnik znajduje się w
polu jednorodnym (w każdym miejscu ten sam kierunek i wartość pola – czyli wektora
B).
11. Jaki jest związek siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik z prądem z siłą
elektrodynamiczną działającą na pojedynczy ładunek.
12. Jaki jest związek odchylania się wiązki elektronów przy przechodzeniu między
biegunami magnesu podkowiastego z siłą elektrodynamiczną.
13. Czym są i jak zachowują się „elementarne magnesy”
Download